Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2016

<--  ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 ...  --> 

04.10.2016

NRA par zu kompenscijas dei

Kompensjamo zu budet trkst vismaz 14 miljonu eiro, lai ldz gada beigm pilnb nosegtu visu medikamentu apmaksu. Jatgdina, ka no gada ir palielints kompenscijas apmrs C hepatta rstanai no 75 ldz 100 procentiem un kompensjamo zu sistm iekautas jaunas terapijas. Palielinjies ar HIV/AIDS pacientu skaits - par 13 procentiem.

Last vairk ...

03.10.2016

Zviedrija stratijas 90-90-90 pirm finliste

Stratija 90-90-90 nosprau valstm mri sasniegt skaitu virknjumu 90-90-90, kas nozm, ka 90% cilvku ar HIV zins par savu statusu, 90% par savu statusu zinoie saems terapiju un 90% no tiem, kuri saem terapiju, sasniedz nenosakmu vrusu slodzi. Mintai stratijai vajadztu par 75% samazint jaunu ar HIV inficanas gadjumu skaitu.

Last vairk ...

29.09.2016

Latvijas Banka piedv ieviest obligtu veselbas apdroinanu

Latvijas Bankas piedvtaj model apdroinanas polises bs jiegdjas obligti un visiem strdjoajiem (citu valstu pieredze rda, ka to izdara 99 procenti cilvku). Kas notiktu, ja du polisi cilvks nenopirktu? Atbilde ir tikai Veselbas ministrei: cilvkam ar norautu pirkstu apturtu asioanu, bet samau zaudjuo atmodintu un pateiktu: vari iet, jo t ir neatliekam paldzba.

Last vairk ...

28.09.2016

HIV eit eksist un strauji izplats (1

Saldzino statistika ar citm Eiropas Savienbas valstm liecina, ka Latvijai ir vieni no augstkajiem HIV/AIDS saslimstbas rdtjiem Eirop.

Last vairk ...

27.09.2016

Pieirs papildu naudu kompensjamo medikamentu apmaksai

Ministru kabinet tika apstiprints Ministru kabineta rkojuma projekts Par finanu ldzeku pieiranu Veselbas ministrijai. Ldz ar to, drzum var atskties C hepatta rstana ar jaunajiem medikamentiem.

Last vairk ...

25.09.2016

Svargi dokumenti

Pasaules Veselbas organizcija piemusi darbbas plnus cai ar HIV un vrusu hepattiem 53 Eiropas reiona valsts.

Last vairk ...

25.09.2016

LTV Panorma: Pacienti turpina slpties, HIV ar

Aizspriedumi un bailes no imndeficta vrusa jeb HIV nstjiem Latvij joprojm ir tik lielas, ka ie cilvki savu seju un vrdu turpina slpt. Viiem pietiek ar tiem prdzvojumiem, ko, uzzinot par diagnozi, sagd imene un draugi.

Last vairk ...

25.09.2016

Aicina veikt HIV testu

LTV1 siets: HIV testus cilvki veic aizvien retk, tau inficto skaits Latvij ir dramatiski augsts!

Last vairk ...

24.09.2016

Latvijas Veselbas ministrijas pozcija ES veselbas ministru oktobra sanksmei

Latvija pilnb piekrt aicinjumam par HIV/AIDS domncas (Think Thank) k platformu pieredzes apmaiai un ar ciekai sadarbbas veidoanai starptautisk lmen un ar NVO, iekaujot taj ar TB un Hepattus B un C.

Last vairk ...

24.09.2016

Citts bez komentriem

Last vairk ...

24.09.2016

Nacionlais Veselbas dienests tradicionli pieprasa naudu no programmas Ldzeki neparedztiem gadjumiem

Lai samazintu finanu defictu izdevumu seganai zu kompenscijas sistmas ietvaros un mazintu budeta slogu 2016. gad, nepiecieams 4198233euro apmr novirzt ambulatorai rstniecbai paredzto zu un medicnisko ieru iegdes izdevumu kompenscijas nodroinanai. Lielkais deficts pc diagnou grupm ir infekcijas un parazitrs slimbm, t.sk., C hepatts un HIV.

Last vairk ...

24.09.2016

Atkls Atkargo centru Olaines cietum

5. oktobr tiks atklts Atkargo centrs Olaines cietum, kas uzbvts, lai nodrointu narkotisko un psihotropo vielu atkargo personu pilnvrtgu iesaistanu resocializcijas paskumos.

Last vairk ...

24.09.2016

Konference dadu specialitu rstiem novembr

25. novembr Rgas Stradia universitt notiks konference HIV infekcija Latvij, aktualitte, diagnostika, primr un specifisk veselbas aprpe.

Last vairk ...

24.09.2016

Preses relze par kampau #REIZIGAD

imenes rsts Andris Baumanis: Ja Rg ir inficts katrs 200. iedzvotjs, tad sank, ka man praks btu jbt vismaz desmit HIV pozitviem pacientiem, bet man ir tikai divi. Ttad ir jbt vl astoiem, kas ir jatklj!

Last vairk ...

22.09.2016

Interesantas prezentcijas!

Last vairk ...

22.09.2016

Krievijas Veselbas aizsardzbas ministrija: ar HIV infictajiem pilsoiem vajadztu stties uzskait

Veselbas aizsardzbas ministrija uzskata, ka ir nepiecieams likumdoanas lmen uzlikt par pienkumu ar HIV infictajiem Krievijas pilsoiem stties dispansera uzskait. Paziojums par atbilstoa likumprojekta izstrdi iepriek tika publicts Federlaj normatvo tiesbu aktu projektu portl.

Last vairk ...

21.09.2016

Par Saeimas Sabiedrbas veselbas apakkomisijas sdi

20. septembr Saeimas Sabiedrbas veselbas apakkomisijas sd tika spriests par HIV infekcijas izplatbu Latvij un ts rstanas iespjm. Sd kltesoie diskutja ar par prbauu uz HIV noteikanu plaam pacientu lokam, piemram, tiem, kam paredztas opercijas.

Last vairk ...

20.09.2016

Slgs Vecumnieku cietumu

Ieslodzjuma vietu prvalde uzskata par lietdergu ar 2017. gada 1. janvri likvidt Vecumnieku cietumu, bet ietauptos valsts budeta ldzekus novirzt jaun Atkargo centra ku uzturanai, komunlajiem maksjumiem un algu izmaksm.

Last vairk ...

19.09.2016

Gambijas diktators paziojis, ka rsts AIDS pirmdiens un ceturtdiens

51 gadu vecais Jahja Damme, neliels Rietumfrikas valsts Gambijas prezidents, paziojis, ka spj rstt AIDS. Tiesa, ne katru dienu, bet tikai pirmdiens un ceturtdiens. Un ne vairk k 10 cilvkus dien.

Last vairk ...

19.09.2016

Intervija ar veselbas ministri Andu aku

Rta panorma, 15. septembris.

Last vairk ...

<--  ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
Decembris (31)   
Novembris (44)   
Oktobris (27)   
Septembris (35)   
Augusts (19)   
Jlijs (26)   
Jnijs (24)   
Maijs (34)   
Aprlis (24)   
Marts (27)   
Februris (23)   
Janvris (27)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
2012 (386)   
2011 (430)