Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2018

<--  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 ...  --> 

31.12.2018

Laimgu Jauno gadu!

Last vairk ...

30.12.2018

Veselbas aprpe pc jauniem principiem

No 1. janvra medicnas pakalpojumu pilno grozu vars saemt tikai apdrointie iedzvotji. Tehnisku problmu gadjum, ja rstniecbas iestdm nebs elektroniski pieejama informcija par pacienta apdroinanas statusu, tad pakalpojumus pacientam sniegs atbilstoi iepriekjai krtbai neiedalot pacientus apdrointajos un neapdrointajos.

Last vairk ...

29.12.2018

Btiski notikumi veselbas nozar

Last vairk ...

26.12.2018

Dekriminalizcijas skums Baltkrievij

Baltkrievij pieemts kriminlkodeksa 157. panta labojums, saska ar kuru cilvkiem, kuri ir brdinjui savus partnerus, nevajadzs uzemties kriminlatbildbu par to, ka apdraudjui citus ar HIV infekcijas nodoanu vai inficanu ar HIV.

Last vairk ...

26.12.2018

Aktuli

HIV pozitvo cilvku skaita atirba, kda ir, ienkot cietum un izejot no t, var liecint, ka ieslodzjuma viets ir izplattas injicjams narkotikas un sekss. ASV drksts izmantot tenofovru, lai rsttu B hepattu brniem no divu gadu vecuma.

Last vairk ...

22.12.2018

Myrcludex B, polipeptds, vrusu iekanas inhibitors

Zu prepartu Myrcludex B, ko izstrdjusi Krievijas biotehnoloiju kompnija Gepatera un ir paredzts D hepatta rstanai, ASV Prtikas produktu un medikamentu sanitrs uzraudzbas prvalde (FDA) ir atzinusi par izrviena terapiju.

Last vairk ...

21.12.2018

Latvijas Zu Parall Importa Asocicija neapmierinta

Latvijas Zu Parall Importa Asocicija inform, ka e-veselb nenovrstu kdu d ilgstoi pacientiem netiek nodrointa iespja iegdties ltkus paralli importtos un paralli izplattos medikamentus, kas ir iekauti valsts apmaksto kompensjamo zu sarakst. Uzziai: "parallo" antiretrovrusu medikamentu HIV infekcijas rstanai cenas ir zemkas nek referentajiem tikai par 1 centu (izemot vienu, kur ir ltaks par 2,20).

Last vairk ...

20.12.2018

Baltkrievija: HIV eksprestesti ar Mogievas aptieks

Pirms diviem gadiem PVO publicja oficilas rekomendcijas, k veikt patestanos uz HIV. Patestans oti svarga ir tiem, kas aubs par savu HIV statusu un kaut kdu iemeslu d negrib vrsties veselbas aprpes iestds, lai veiktu analzes. Ir jsaprot, ka HIV infekcijas atklana agrn stadij auj savlaicgi nozmt antiretrovrusu terapiju, stiprint imunitti un uzlabot dzves kvalitti.

Last vairk ...

20.12.2018

ViiV publiski atbalstja kampau N=N

Kompnija ViiV Healthcare, kas nodarbojas ar HIV infekcijas rstanai paredzto prepartu izstrdi un palaianu tirg, ir publiski atbalstjusi kampau N=N: Nenosakma =Nenododama tlk.

Last vairk ...

19.12.2018

CRISPR-brni (1

Dieml tagad, kad cilvki run par o notikumu, vii piemin "embrijus", nevis personas un vrdus. Nav nekdu paziojumu, ka "ar mti un brniem viss ir pilng krtb". Nav nekdu laimgs mtes ultraskaas izmekljumu. T viet ms lasm, vai iem brniem vajadzja nkt pasaul vai ne. Vai aizerans traucs progresam? Vai ar ms izmantosim iespju maint msu sugu uz kaut ko jaudgku, labku un stiprku? Lmumi, kurus pieemam odien, veidos msu nkotni.

Last vairk ...

18.12.2018

LTV: Par obligto veselbas apdroinanu samaks retais

No nkam gada veselbas aprpes pilnais grozs pienksies vien tiem iedzvotjiem, kuri maks nodokus piln rem vai kurus apdroina valsts. No septembra brvprtgas iemaksas veselbas apdroinanai var visi tie iedzvotji, kuri nav socili apdrointi piln apmr.

Last vairk ...

17.12.2018

Sarkan lentte Krslavas Varavksnes vidusskol

Strauji tuvojas I semestra un gada noslgums. Lai msu skolni uzkrtu spkus pdjam mcbu mnesim un dadiem prbaudjumiem, decembra skum tiek rkota ikgadj Veselbas neda. Ts galvenais mris veicint veselgu dzvesveidu, k ar pievrst lielku uzmanbu profilaksei.

Last vairk ...

14.12.2018

Saiu prlks (Papildints ar saitm 20. decembr)

Ko HIV sakar rakstja portlos latvieu un krievu valod.

Last vairk ...

12.12.2018

Nulles risks

Lielbritnijas HIV asocicija uzstjusies ar aicinjumu attiekties no maldinoiem izteikumiem par "minimlu" vai "nenozmgu" HIV infekcijas nodoanas risku, kad runa ir par nenoteiktu vrusu slodzi. Mediiem un urnlistiem ir jlieto vrdu salikums "nulles risks".

Last vairk ...

11.12.2018

Ar HIV dzvojoo cilvku vajana ir netaisnga

Kandas Tieslietu ministrija mkstinjusi valsts kriminllikumu attiecb uz to, ka HIV pozitvi cilvki dzimumkontakta laik slpj savu statusu no HIV negatva partnera.

Last vairk ...

11.12.2018

Klniskais ptjums

HIV vakcnas izstrdes Eiropas alianse (EHVA) paziojusi par placebo-kontroljam randomizt klnisk ptjuma skumu, k uzdevums ir novrtt eksperimentls terapeitisks pret-HIV vakcnas drobu un efektivitti. rstniecbas ldzeka izpt piedalsies cilvki, kuri dzvo ar HIV, no sem Eiropas valstm.

Last vairk ...

10.12.2018

Lielbritnija ir tuvu mrim, lai apturtu HIV izplatbu valst

Lielbritnija pievienojusies to valstu skaitam, kas pirms laika sasnieguas rezulttu 90-90-90. Valsts rdtji ir sasniegui 92% diagnostik, 98% rstan un 97% sasniegti vrusa slodzes nomkan.

Last vairk ...

10.12.2018

rslis

Igaunij dzvo aptuveni divarpus tkstoi cilvku, kuri vai nu zina par savu HIV pozitv statusu vai ar, zinot par diagnozi, nesteidzas saemt antiretrovrusu terapiju.

Last vairk ...

09.12.2018

Citts

Last vairk ...

07.12.2018

HIV infekciju atklt nav sareti (1

Ar infektologa izrakstto recepti medikamentus piln apmr kompens valsts. Lai gan ambulatori rstties var ar reionos, lielk daa pacientu tomr to dara Rg. Kpc? Kpc netiek rstti visi? ASV tiek veikta skrninga diagnostika, tas ir, vroties pie imenes rsta vai nonkot slimnc kop ar citiem izmekljumiem, automtiski tiek veikts ar HIV tests, bet Eiropas Savienb da pieeja netiek atbalstta. - Lasiet B. Rozentles viedokli.

Last vairk ...

<--  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
Decembris (26)   
Novembris (28)   
Oktobris (36)   
Septembris (34)   
Augusts (29)   
Jlijs (31)   
Jnijs (30)   
Maijs (33)   
Aprlis (25)   
Marts (28)   
Februris (26)   
Janvris (26)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
2012 (386)   
2011 (430)