Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2019. Septembris

<--  ... 1 2  --> 

07.09.2019

Atbalsta personas

(Publikcija ar koordinatora viztkarti.) Rg un cits Latvijas pilsts tiek nodroints jauns pakalpojums atbalsta personas cilvkiem, kuri HIV profilakses punkt samui pozitvu HIV un/vai B hepatta eksprestesta rezulttu.

Last vairk ...

06.09.2019

Organizciju jaunizveidota kustba

Dzvesspriedums ir jaunizveidota kustba ar mri aktualizt problmjautjumus, ko rada nepietiekamais publiskais finansjums veselbas aprpei.

Last vairk ...

03.09.2019

Mainta krtba

No 1. septembra visus pacientus ar aizdomm par infekciju slimbm nogd stacionra Gaiezers Neatliekams medicnas un pacientu uzemanas klnik. Nereti ir situcijas, ka ldz ar aktu infekciju izraistu saslimanu cilvkiem ir papildus kda nopietna hroniska kaite. dos gadjumos ir nepiecieami papildus izmekljumi un vairku rstu - specilistu konsultcijas, kas ir pieejamas Gaiezer. Tikai ar konkrti defintu rstanas secbu un plnu pacients tiks prvests uz atbilstou stacionru, ja tds bs rstu-specilistu sldziens.

Last vairk ...

<--  ... 1 2  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
Decembris (25)   
Novembris (33)   
Oktobris (18)   
Septembris (23)   
Augusts (22)   
Jlijs (30)   
Jnijs (21)   
Maijs (26)   
Aprlis (29)   
Marts (29)   
Februris (30)   
Janvris (27)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
2012 (386)   
2011 (430)