Biedrba "Apvienba HIV.LV"+371 26062077 (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2019

<--  ... 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 ...  --> 

26.05.2019

Paldies, BaltHIV!

Last vairk ...

25.05.2019

Narkotiku lietoanas dekriminalizcija noemta no darba krtbas

Last vairk ...

20.05.2019

Pedagogiem

Veselbas ministrija piedv pedagogiem vis Latvij bezmaksas apmcbas par veselbas izgltbas jautjumiem. obrd VM aicina pieteikties pedagogus, kuri strd ar 7.-9. klau skolniem, vl ir iespjams pieteikties pedagogiem, kuri strd ar 1.-6. klau skolniem, bet drzum bs pieejamas ar apmcbas pedagogiem, kuri strd ar 10.-12. klau skolniem.

Last vairk ...

14.05.2019

Sksies Eiropas testanas neda

No 17. ldz 24. maijam HIV profilakses punkti pievienojas Eiropas iniciatvai un piedals Pavasara Eiropas testanas ned, lai veicintu Latvijas iedzvotju izpratni par HIV un vrushepattu B/C testu veikanas nepiecieambu un savlaicgas o infekciju atklanas nozmi.

Last vairk ...

14.05.2019

Svingais piemias brdis

Sagaidot ikgadjo no AIDS miruo piemias dienu, biedrba Atbalsta grupa HIV infictajiem un AIDS slimniekiem un RAKUS stacionrs Latvijas Infektoloijas centrs 16. maij, plkst. 12:00 organiz jau par tradciju kuvuo svingo piemias brdi - ziedu dobes izveidi Centra teritorij.

Last vairk ...

12.05.2019

Divi inficjuies ar HIV

Vampra maska t ir procedra, kad no cilvka asinm tiek atdalta ar tromboctiem bagt plazma, ko pc tam ievada pacienta d. Bstamie vrusi paliek plazm taj gadjum, ja asinis ir infictas.

Last vairk ...

12.05.2019

Paskums miruo piemiai

Last vairk ...

12.05.2019

Kad slimnieks izveseojas trk

Medicnas darbinieku uzvedba tiei ietekm to, k pacients ievro rstans nosacjumus: kad rsti rpjas par pacientiem un vii to jt, ie pacienti pret rsta nordjumiem un rstanos iztursies ar lielku atbildbu. Un ieteicams turties tlk no rstiem, kas prtrauc pusvrd pacientus, kad vii run: rsti prtrauc pacientus vidji pc katrm 11 sekundm, tikmr pacientiem ir nepiecieamas vien 29 sekundes, lai raksturotu savu problmu.

Last vairk ...

11.05.2019

Socilie darbinieki

Socilo darbinieku ikdiena un pieredzes ststi. Agris Veidemanis, strd biedrb "DIA+LOGS, atbalsta centr visiem, kurus skar HIV/AIDS". Ilona Ceicne, strd Rgas Centrlcietum. Ieva Krusta, strd biedrb "Rgas pilstas "Rpju brns"".

Last vairk ...

10.05.2019

LPA "Biedru telp" viesojas biedrba "DIA+LOGS"

Last vairk ...

10.05.2019

Par inovatvo medikamentu kompensciju

Jaunks paaudzes zles odien nodroina atveseoanos 96 procentiem C hepatta slimnieku; HIV/AIDS vl 1995. gad bija nvjoa diagnoze, bet jauns zles to vuas padart par hronisku un kontroljamu slimbu; onkoloij jauno zu lietoanas rezultt va slimnieku mirstba ir samazinjusies par 20 procentiem, bet dzves ilgums daudzos gadjumos va slimniekiem pieaudzis par pieciem gadiem un vairk.

Last vairk ...

10.05.2019

Ievrojami aizspriedumi (1

Latvij joprojm pastv ievrojami aizspriedumi pret cilvkiem viu HIV diagnozes d vairk nek tre daa jeb 38% cilvku, kuri dzvo ar HIV, ir samui diskriminjou attieksmi vai aizskarous izteikumus. pai smagi, ka atbalstu vii biei nevar meklt ar pie imenes un draugiem, jo 29% ir piedzvojui mutisku aizskaranu tiei no tuviniekiem.

Last vairk ...

09.05.2019

UNAIDS vadtjs steigus atkpies

UNAIDS direktors Miels Sidib atkpies no amata. Sav paziojum UNAIDS nepiemin izvaroanas skandlu, tikai apsveic Sidib ar iecelanu Mali Republikas veselbas aizsardzbas un socilo lietu ministra amat.

Last vairk ...

07.05.2019

Prezentcijas

Last vairk ...

06.05.2019

Pavisam drz pirm injicjam ARV-kombincija

Farmcijas kompnijas Janssen Pharmaceutical un ViiV Healthcare paziojuas, ka gaida ASV Prtikas produktu un medikamentu kvalittes sanitrs uzraudzbas prvaldes (FDA) apstiprinjumu vstur pirmajai injicjamai antiretrovrusu terapijas shmai.

Last vairk ...

04.05.2019

Ar nulle

Homoseksuliem vrieiem, kur viens no partneriem ir inficts ar HIV, bet lieto antiretrovrusu terapiju, infekcijas prneanas risks ir nulle.

Last vairk ...

03.05.2019

Seminri probcijas dienest un ieslodzjuma viets

Lai uzlabotu Valsts probcijas dienesta un Ieslodzjuma vietu prvaldes darbinieku zinanas par HIV, s infekcijas slimbas profilaksi, rstanu un prasmes darb ar HIV pozitviem cilvkiem, probcijas dienest un ieslodzjuma viets notiks seminru cikls par HIV tematiku, kur lekcijas nodroins biedrba Baltijas HIV asocicija, piedaloties ar SPKC un LIC specilistiem.

Last vairk ...

01.05.2019

HIV infekciju pavados slimbas

Lai gan HIV infekcija XXI gadsimt tiek uzskatta par hronisku, kontroljamu infekciju, ar kuru cilvks var nodzvot ilgu mu, Latvij tda prognoze pagaidm attiecas uz nelielu skaitu ar HIV inficto. Galvenais rslis tam ir novlota HIV infekcijas atklana.

Last vairk ...

30.04.2019

Ieguldjumi veselbas aprp ir investcija, kuru Latvija var atauties

Last vairk ...

28.04.2019

Odes 17 eiro par katru jaunio

Par katru jaunatklto HIV-pozitvu pacientu un via iekauanu pilstas HIV/AIDS profilakses centra uzskait rstiem makss 500 grivnas.

Last vairk ...

<--  ... 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
Decembris (25)   
Novembris (33)   
Oktobris (18)   
Septembris (23)   
Augusts (22)   
Jlijs (30)   
Jnijs (21)   
Maijs (26)   
Aprlis (29)   
Marts (29)   
Februris (30)   
Janvris (27)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
2012 (386)   
2011 (430)