Biedrba "Apvienba HIV.LV"+371 26062077 (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2019

<--  ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 ...  --> 

28.09.2019

Pret HIV implanti prbaudti uz pelm

Zemdas injekcija auj pret HIV prepartu vairkus mneus noturt efektv lmen asins. Lai padartu vienkrku dzvi HIV pozitviem cilvkiem un tiem, kas vlas izvairties no s slimbas, ir izstrdts implants, kas neprtraukti ievada zles organism. Tas sastv no trim komponentiem: polimra, polimra dintja un paa preparta. Skotnjais maisjums ir idrs, tau pc injicanas zem das polimrs saciet, taj pa laik saglabjot pretvrusa prepartu, kas nokst asins.

Last vairk ...

27.09.2019

Intervija par pirmskoktakta profilakses jautjumiem

Last vairk ...

23.09.2019

NRA.lv: Pacienti sajuts

Veselbas aprp trkstoo finansjumu pirmm krtm izjuts pacienti - gan attiecb uz valsts apmaksto pakalpojumu pieejambu, gan rstniecbas procesu kvalitti. Latvij palaik uz vienu pacientu ir divas reizes mazk msu nek cits Eiropas valsts, bet veselbas aprp nav iespjams strdt divas reizes trk, lai kompenstu personla trkumu.

Last vairk ...

23.09.2019

Zintnieki terapijas laik pacienta organism atradui HIV slptuves

Beu zintnieki atkljui pacienta organism vietas, kur slpjas HIV rstanas kursa laik. Kad terapija tiek prtraukta, vruss iznk no slptuves un atkal nonk asins, izraisot slimbas saasinanos. Paradoksli, bet imnnas, kurm ir jnomc HIV aktivitte, vienlaikus atbild par vrusu rezervuru veidoanos.

Last vairk ...

22.09.2019

Konference HIV/AIDS klniskie aspekti teorija un praktisko gadjumu demonstrcija

24. oktobr Rgas Stradia universitt notiks konference HIV/AIDS klniskie aspekti teorija un praktisko gadjumu demonstrcija. T sniegs praktisku ieskatu un klnisko gadjumu demonstrciju HIV infekcijas dadajs izpausms.

Last vairk ...

21.09.2019

55 tkstoi jau izrstjuies

Kop 2015. gada apra Gruzija virzs uz mri atbrvot sabiedrbu no C hepatta ldz 2030. gadam. Valsts iedzvotjus aicina veikt bezmaksas skrninga testus. Lai tuvotos C hepatta izskauanai Gruzij, neilg laik jizrst vl aptuveni 70 tkstoi pacientu.

Last vairk ...

20.09.2019

Par socilo mentoru HIV pozitviem cilvkiem pakalpojumu

Last vairk ...

19.09.2019

Nagu snte nav tikai kosmtiska problma

Nagu snte biek pielavs, cilvkam kstot veckam. Palielints risks inficties ir cilvkiem ar samazintu perifro asinsriti, cukura diabtu, novjintu imnsistmu, vielmaias traucjumiem, atkrtotm nagu traumm, nespju saglabt labu pdu higinu.

Last vairk ...

19.09.2019

Gripa bs!

Gripa ir sevii lipga un bstama vrusu infekcija, kas izplats pa gaisu un skar elpceus. Infektologi iesaka jau laikus agr ruden vakcinties pret gripu. ogad Latvij bs pieejamas vakcnas pret etriem dadiem gripas ierosintjiem, kas gaidmi tiei aj 2019. - 2020. gada sezon.

Last vairk ...

17.09.2019

Nauda testanai ir, bet...

Vl pirms pris gadiem Igaunija bija valstu sarakst, kur visstraujk izplats HIV infekcija. Td situcij masveida testana uz HIV bija attaisnojama, tau tagad vajadztu daudz efektvk izmantot naudu, kas paredzta im mrim. Igaunij arvien vairk veic HIV testus, tau, k noskaidrots, tos veic ar tiem, kam nevajadztu.

Last vairk ...

12.09.2019

Inese Mauria, ParSirdi.lv

Last vairk ...

11.09.2019

sa aptauja par PrEP

Last vairk ...

10.09.2019

Par PrEP pieejambu Vcij

HIV profilakse darbojas vislabk tad, ja cilvki var brvi izvlties metodi, kas viiem ir piemrotk konkrts dzves situcijs. Vcij cilvki no 16 gadu vecuma un pastvot ievrojamam riskam inficties ar HIV vars brvi saemt PrEP (pirmskontakta profilaksi). Izdevumus par to segs obligt veselbas apdroinana.

Last vairk ...

10.09.2019

C hepatta rstana brniem no trs gadu vecuma

FDA apstiprinjusi, ka brnus no trs gadu vecuma var rstt no hronisk C hepatta, izmantojot sofosbuvru un sofosbuvra / ledipasvra kombinciju. Ldz im vecuma cenzs bija 12 gadu. Uzskot rstanu brna agrn vecum, iespjams novrst nopietnu aknas bojjumu raanos.

Last vairk ...

10.09.2019

Jauna entiska mutcija un brnumaina rω-1 olbaltumviela no trpiem

Reta entiska mutcija, kas izraisa ekstremitu muskuu distrofiju, aizsarg no HIV. Antigni, kurus satur istosomu olas, maina imnsistmas darbbu, traucjot ts nm saistties ar HIV daim, tiesa gan, pagaidm tikai men.

Last vairk ...

08.09.2019

Holesterns nav kaitnieks, ja t lmenis asins ir normls

Holesterns ir apvts ar daudz mtiem. To uzskata par kaitgu veselbai un pat nvjou. Tau t glui nav. Holesterns ir taukviela, kas organismam nepiecieama, t ir neatemama nu apvalka sastvdaa, no holesterna veidojas ultsskbes, dai hormoni, holesterns vajadzgs, ar lai sinteztos D vitamns. Vl viens mts - ka nevajag st treknumus, tad holesterna asins nebs.

Last vairk ...

07.09.2019

Atbalsta personas

(Publikcija ar koordinatora viztkarti.) Rg un cits Latvijas pilsts tiek nodroints jauns pakalpojums atbalsta personas cilvkiem, kuri HIV profilakses punkt samui pozitvu HIV un/vai B hepatta eksprestesta rezulttu.

Last vairk ...

06.09.2019

Organizciju jaunizveidota kustba

Dzvesspriedums ir jaunizveidota kustba ar mri aktualizt problmjautjumus, ko rada nepietiekamais publiskais finansjums veselbas aprpei.

Last vairk ...

03.09.2019

Mainta krtba

No 1. septembra visus pacientus ar aizdomm par infekciju slimbm nogd stacionra Gaiezers Neatliekams medicnas un pacientu uzemanas klnik. Nereti ir situcijas, ka ldz ar aktu infekciju izraistu saslimanu cilvkiem ir papildus kda nopietna hroniska kaite. dos gadjumos ir nepiecieami papildus izmekljumi un vairku rstu - specilistu konsultcijas, kas ir pieejamas Gaiezer. Tikai ar konkrti defintu rstanas secbu un plnu pacients tiks prvests uz atbilstou stacionru, ja tds bs rstu-specilistu sldziens.

Last vairk ...

28.08.2019

Apmuies labot DNS t, lai neatsttu sekas uz pcncjiem

Kompnijas, kas strd gnu inenierijas jom un ir starptautisks organizcijas Alliance for Regenerative Medicine sastv, izdevuas principu kopumu, kurus vii sols ievrot sav darb. Viens no saraksta punktiem ir soljums pacienta DNS redit t, lai tas neietekmtu nkams paaudzes. Lasiet tlk angu valod.

Last vairk ...

<--  ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
Decembris (25)   
Novembris (33)   
Oktobris (18)   
Septembris (23)   
Augusts (22)   
Jlijs (30)   
Jnijs (21)   
Maijs (26)   
Aprlis (29)   
Marts (29)   
Februris (30)   
Janvris (27)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
2012 (386)   
2011 (430)