Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2014. Jnijs

<--  1 2 ...  --> 

27.06.2014

Hepatta C vruss aizsarg transplanttas aknas

Vrusa C hepatts ir nvjoa slimba, jo t rada smagus aknu bojjumus. Tau slimniekiem ar o hepatta formu, kam ir prstdtas aknas, vruss novr imnsistmas uzbrukumu orgnam. Agrk nezinmo un paradokslo efektu konstatja vcu zintnieki: hepatta C vruss, kur izraisa tdus smagus aknu bojjumus k ciroze un vzis, kas savukrt rada nepiecieambu pc aknu transplantcijas, taj pa laik novr donora aknu atgranas reakcijas attstbu, pie kam tik spcgi, ka daudzi recipienti var atteikties no imndepresvo prepartu lietoanas.

Last vairk ...

24.06.2014

Pilngi atbalstm I. Circenes nostju!

"Uzskatu par nodergu, ka manas prombtnes laik Veselbas ministres pienkumus pildt ir uzmusies Ministru prezidente Laimdota Straujuma. Tas vis nozar jau ilglaicgi saspjuus jautjumus, tai skait par akti nepietiekamo finansjumu, prrunt augstkaj politiskaj lmen, nodroinot tieu saikni ar ministru prezidenti un veicinot papildus izpratni par to."

Last vairk ...

24.06.2014

Tikans ar farmkompnijm

Last vairk ...

19.06.2014

Blakuspardba...

Vakcincija pret vrusu hepattu B divas reizes samazina cukura diabta attstbas risku. Tdi negaidti rezultti tika minti Amerikas diabta asocicijas 74. Zintniskaj sanksm.

Last vairk ...

18.06.2014

Ods nav vaings!

Zintnieki ir noskaidrojui, vai ods var infict ar C hepatta vrusu. Vasar sprnotie asinsscji uzbrk pai nikni, un var viegli iedomties, ka praktiski ikvienam cilvkam pc oda dzliena rodas risks inficties ar hepattu.

Last vairk ...

18.06.2014

Zinanas spks

Zinanas par to, k iespjams inficties ar C hepatta vrusu, paldzs btiski samazint risku saslimt ar bstamo slimbu, kas, ja to nerst, oti biei noved pie aknu cirozes un va.

Last vairk ...

18.06.2014

Gudr irce

Inficans risks gan ar B un C vrusu hepattiem, gan HIV, gan citm infekciju slimbm strauji samazinsies, pateicoties Anglijas pilstas Hadersfldas universittes (University of Huddersfield) zintnieku izgudrojumam.

Last vairk ...

17.06.2014

Veikums

Msu biedrbas latvieu valod iztulkotas un adapttas broras kop odienas ir ievietotas i-Base majaslap.

Last vairk ...

17.06.2014

Septis Krievijas pilsts notiks DNS-4 izminjumi

Ievska ir kuvusi par vienu no septim Krievijas pilstm, kur paredzts veikt vakcnas pret HIV infekciju klniskos izminjumus. Par to paststja Udmurtijas republiknisk profilakses un cas ar AIDS un infekcijas slimbm centra galvenais rsts Oegs Gorbunovs.

Last vairk ...

17.06.2014

Mirstam prieklaicgi

Biedrba Latvijas Veselbas ekonomikas asocicija prezentja ptjumu apkopojumu par investciju ekonomisko nozmi veselbas aprp. Katrs ceturtais miruais Latvij miris prieklaicgi, nesasniedzot 64 gadu vecumu. Valst zaudti 98,6 tkstoi potencilo ma gadu.

Last vairk ...

17.06.2014

Neuzticba

17. jnij Latvijas Veselbas un socils aprpes darbinieku arodbiedrba (LVSADA) padomes rkrtas sd lma par neuzticbas izteikanu Ministru prezidentei L. Straujumai un Veselbas ministrei I. Circenei.

Last vairk ...

15.06.2014

Noguljui globlo epidmiju

Var teikt, ka plantas rsti, pirmkrt jau visvairk attstto valstu rsti, ir noguljui globls B un C hepattu epidmijas skumu par to liecina nesen publiskot informcija par mirstbu no m infekcijm, k ar no AIDS, Eiropas Savienbas valsts. Mirstba no B un C hepattiem Eiropas Savienbas valsts ir 10 reizes lielka nek mirstba no iegt AIDS.

Last vairk ...

14.06.2014

Testi uz HIV anonmi un bez maksas

Last vairk ...

12.06.2014

Jauni izdevumi - tuberkuloze pa fokus

Latvij ir vieni no augstkajiem tuberkulozes un HIV izplatbas rdtjiem Eirop. Ir izdotas vadlnijas un rokasgrmata ar tuberkulozes profilaksi saistto pakalpojumu nodroinanai personm, kuras injic narkotikas.

Last vairk ...

07.06.2014

Sabiedrbas veselbas pamatnostdu projekta publisk apsprieana

Veselbas ministrija izstrdjusi un nodod publiskajai apsprieanai ldz 6. jlijam Sabiedrbas veselbas pamatnostdu 2014.-2020. gadam projektu.

Last vairk ...

07.06.2014

ASV atjaunotas pirmskontakta HIV profilakses vadlnijas

ASV atjaunotajs pirmskontakta HIV profilakses vadlnijs (PrEP) formultas to personu loks, kuriem jveic PrEP.

Last vairk ...

07.06.2014

Amerikas Savienots Valstis satraukus

No narkotikm atkargie, kuri lieto injicjamas narkotikas, pieder paaugstinta riska grupai, kam draud inficans ar B un C hepattu vrusiem. Lai mazintu os draudus, ASV rsti pieprasa likumdevjiem pieemt federlo iru apmaias programmu. Valst nenotiek brva iru tirdzniecba. Medii tpat pieprasa, lai ASV cietumu slimncs tiktu organizts ieslodzto monitorings uz C hepatta vrusu un tie, kam atkltu o infekciju, tiktu rstti.

Last vairk ...

05.06.2014

Krtj pateicba bez taustma rezultta

Veselbas ministrija vlas pateikties biedrbai Apvienba HIV.LV par atbalstu valsts finansjuma palielinanai, kas nepiecieams, lai nodrointu zu iegdes izdevumu kompenscijas sistmas atbilstou funkcionanu.

Last vairk ...

04.06.2014

Last vairk ...

03.06.2014

Konita balles karaliene Vn

31. maij Vnes City Hall notika ikgadj labdarbas balle Life Ball, kuras galvenais mris ir savkt naudu cai pret HIV/AIDS.

Last vairk ...

<--  1 2 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
2014 (322)   
Decembris (41)   
Novembris (22)   
Oktobris (31)   
Septembris (28)   
Augusts (27)   
Jlijs (30)   
Jnijs (22)   
Maijs (14)   
Aprlis (25)   
Marts (33)   
Februris (22)   
Janvris (27)   
2013 (371)   
2012 (386)   
2011 (430)