Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2014. Augusts

<--  1 2 ...  --> 

29.08.2014

Trausl cerba

Tikldz HIV-1 vruss iesakojas cilvka organisma n, tas uz palikanu ievada sava genoma informciju upura DNS un viam nekas cits neatliek, k lietot specifiskus medikamentus ldz pat ma beigm. T k cilvka imnsistma pati nespj tikt gal ar HIV-1, izveseoans ir iespjama tikai pc vrusa izvkanas. Vai tas ir iespjams?

Last vairk ...

29.08.2014

Ukraina: Sabrk HIV/AIDS paldzbas infrastruktra

odien karadarbba izvras vien no HIV/AIDS visvairk skartajiem reioniem. Austrumukrain pieaug bezdarbs un samazins iedzvotju ienkumi. T iespaid samazins pret AIDS projektu finansjums k no valsts, t ar starptautisko donoru puses, pieaug medikamentu cenas (sabiedrisks organizcijas fiksjuas pat ldz 300 procentiem lielu pieaugumu), aizkavjas tenderu norise, lai iepirktu izdzvoanai svargus prepartus, das Austrumukrainas pilsts pilnb apturta medicnas iestu finansana. Ldz ar to tr temp sabrk medicnisks paldzbas snieganas infrastruktra HIV pozitviem cilvkiem. Un procesa rezultti bs jtami vl daudzus gadus.

Last vairk ...

29.08.2014

Nebs ar ko rstt

Zu rezerves onkoloijas slimnieku rstanai Ukrain tuvojas beigm. Veselbas Ministrija vl ldz im nav veikusi tenderus prepartu iepirkanai un jau ruden vienkri nebs ar ko rstt onkoloisks saslimanas, tuberkulozi, AIDS un diabtu.

Last vairk ...

29.08.2014

Ja jums ir HIV, sargieties no sntes

Cilvkiem ar pietiekami stipru imunitti lielk daa snu nav bstamas. Tau cilvki, kuru imunitte ir novjinta, kst par to izraisto slimbu upuriem. Ziintnieki uz kokiem ir atradui snti Cryptococcus gattii, kura ir pilngi nekaitga veseliem cilvkiem, bet HIV pozitvajiem bstama.

Last vairk ...

28.08.2014

Eiropas Savienb reistrts preparts daklatasvrs C hepatta rstanai

Kompnija Bristol-Myers Squibb ir paziojusi, ka Eiropas zu aentra izsniegusi reistrcijas apliecbu prepartam daklatasvram jaunam fermenta NS5A inhibitoram vrusu hepatta C rstanai. Daklatasvrs ienks tirg ar nosaukumu Daklinza.

Last vairk ...

27.08.2014

ECDC ekspertu vizte

No 2. ldz 4. septembrim Latvij viesosies Eiropas Slimbu kontroles centra (ECDC) eksperti. Viu redzeslok bs vairki hepattu B un C, HIV/AIDS profilakses un rstanas aspekti.

Last vairk ...

27.08.2014

Japu pornoaktriu grupa nolmusi ieviest jaunas vsmas labdarbas maratona idej

Japn notiks labdarbas telemaratons Stop AIDS. Visi savktie ldzeki tiks izmantoti s slimbas profilakses uzlaboanai un ar HIV inficto japu rstanai. Telemaratona galvens dalbnieces bs devias japu sievietes aktrises, kuras piedals films pieauguajiem.

Last vairk ...

27.08.2014

Ameriki rina un cer

C hepatts izzuds pc 20 gadiem, ja cilvki savlaicgi saems zles, kuras vajadztu prdot par pieejamu cenu.

Last vairk ...

26.08.2014

Seminrs par NVO sadarbbas iespjm ar Probcijas dienestu

3. septembr plkst. 14:00 17:00 NVO nam, Laimdotas iel 42, Rg, norisinsies informatvais seminrs NVO sektora sadarbbas iespjas ar Probcijas dienestu.

Last vairk ...

25.08.2014

HIV infictie sm... daudz...

Zintnieku grupa no Maiami Universittes (ASV) veica tabakas smanas iedarbbas uz imnsistmu imunoloisko aspektu komplekso analzi HIV infictiem pacientiem, kas nesaem terapiju, k ar tiem, kas saem ARVT. s analzes rezultti bija publicti urnl PLoS ONE.

Last vairk ...

25.08.2014

Sofosbuvra cena Austrlijai ir prk augsta

22. august kuvis zinms, ka Austrlijas rstniecbas ldzeku izdevguma konsultatv komiteja (PBAC) nebija rekomendjusi iekaut prepartu sofosbuvru ("Sovaldi") C hepatta rstanai kompensjamo zu programm, kuras ietvaros tiek piedvta augsti specializta medicnisk paldzba. Pc komitejas ekspertu domm, Sovaldi cenas kompensana vartu radt valsts budetam prk lielu slodzi veselbas aizsardzbas jom.

Last vairk ...

25.08.2014

HIV testi ar naktsklub

Katra mnea pirmaj piektdien plkst. 21:00 - 23:00 Testpunkta pakalpojumus vars saemt klub Golden. Pakalpojums ietver bezmaksas eksprestestu veikanu prbaudei uz HIV un sifilisu, anonmu konsultciju, informciju par veselbas jautjumiem, iespju saemt prezervatvus un lubrikantus.

Last vairk ...

24.08.2014

Last vairk ...

23.08.2014

Igaunija rst (1

ogad Igaunijas Slimokase skusi kompenst izdevumus par divu jaunu medikamentu - boceprevra un telaprevra - iegdi, kas btiski uzlabo hronisk C hepatta rstanas efektivitti. Jauno medikamentu finansana dubultos Slimokases izdevumus, kas novirzti C hepatta rstanai. Jauns zles pardjuas labkus rezulttus tiei to pacientu rstan, kam ir 1. genotips. Tagad Igaunij trskru terapiju var saemt pacienti, kam ir ielaista aknu fibroze (F3-F4 tips). Gada laik ir ldz simtam pacientu ar du diagnozi.

Last vairk ...

22.08.2014

Nelaimes gadjums

Beij reistrts ai valst rets notikums, kad zdainis no mtes piena inficjies ar imndeficta sindromu. aj gadjum mte ar HIV inficjusies jau pc brna piedzimanas.

Last vairk ...

21.08.2014

Budeta pieaugums veselbas nozarei jparedz likum

Latvijas valdba un Saeima joprojm ignor starptautisko organizciju ieteikumus un td veid rupji prkpj Latvijas iedzvotju tiesbas uz savlaicgu un kvalitatvu veselbas aprpi. Jaunajai valdbai nkamgad veselbas nozarei papildus ir jnodroina vismaz 40 miljoni eiro. Juzlabo kompensjamo medikamentu pieejambu iedzvotjiem.

Last vairk ...

17.08.2014

Tikans ar Ministru prezidenti

Last vairk ...

14.08.2014

Iedzvotji par veselbas aprpi

Nkam gada valsts budet prioritri vairk ldzeku jatvl veselbas aprpei, liecina tirgus un sabiedrisks domas ptjuma centra SKDS veikt ptjuma Iedzvotju uzskati par priorittm nkam gada valsts budet un veselbas aprpes nozar rezultti. Ptjumu pastja Starptautisko inovatvo farmaceitisko firmu asocicija.

Last vairk ...

13.08.2014

Publicjam Lietuvas VM lgumu ar zu raotjiem

Lietuv, tpat k Latvij, iedzvotjiem kompens ltko medikamentu attiecgaj zu grup. Lgums starp Lietuvas Veselbas aizsardzbas ministriju un Eiropas Farmaceitisko rpniecbu un asociciju federciju (EFPIA) paredz kompensjamo zu sarakst iekaut ne tikai attiecgs zu grupas ltko medikamentu, bet ar jaunus inovatvus medikamentus.

Last vairk ...

12.08.2014

Izrds, ka 29% HIV inficto heteroseksuu Lielbritnij nav nemaz tik heteroseksuli

Noskaidrojies, ka gandrz piekt daa jaunu inficans gadjumu, kad ar HIV inficjuies melndainie Lielbritnijas vriei "heteroseksulo kontaktu" laik, patiesb bijui viendzimuma seksulie sakari. ptjuma autori secinjui, ka 6% HIV inficans gadjumu heteroseksulo vrieu lok klasificti kdaini, jo stenb inficans notikusi geju seksa laik.

Last vairk ...

<--  1 2 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
2014 (322)   
Decembris (41)   
Novembris (22)   
Oktobris (31)   
Septembris (28)   
Augusts (27)   
Jlijs (30)   
Jnijs (22)   
Maijs (14)   
Aprlis (25)   
Marts (33)   
Februris (22)   
Janvris (27)   
2013 (371)   
2012 (386)   
2011 (430)