Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2015. Augusts

<--  1 2 ...  --> 

31.08.2015

Valdba nepilda paas noteikto prioritti par infekciju izplatbas mazinanu

Palaik valdb norisins intensvs darbs, lai 2016. gada valsts budeta veidoanas proces izvrttu iespjams reformas, kas sekmtu izdevumu samazinanu un efektvku budeta ldzeku izlietojumu. HIV terapijas trka uzskana un naudas ldzeku pieirana nekavjoties ir veids, k valsts dom ilgtermi - rpjas par finanu efektivitti, sniedzot iespju paldzt pacientiem ar lielku imno nu skaitu, nek tas bijis ldz im.

Last vairk ...

31.08.2015

Dieml Latvija ir vieng...

Medicine.lv: "Uzskot agrnu HIV inficto pacientu terapiju, praks uzskatmi tiktu stenota politiu biei piesaukt nepiecieamba ieviest strukturtu pieeju veselbas aprpes budeta plnoan, kas nozm HIV rstan ieguldto ldzeku ietaupjumu ilgtermi."

Last vairk ...

31.08.2015

Lk...

Veselbas ministrijai ir svargi nosargt budetu, "lai mums nenoem nost". Ministrs vljies prliecint kolus par nostju, ka veselbas budetam jsaglab eso proporcija pret iekzemes kopproduktu, kas augoas ekonomikas apstkos nozmtu budeta ldzeku pieaugumu, tomr tas nav izdevies, un tagad finansjums veselbai nkamgad "nobrauks zem 3% no IKP".

Last vairk ...

30.08.2015

HIV apmaia starp nm izraisa AIDS attstbu

Ameriku zintnieki atkljui daudz preczku HIV infekcijas prejas mehnismu AIDS stadij. Cilvka imndeficta vruss (HIV) nevis tie veid izraisa AIDS, bet imnnas prvr par manm panvbas veikanai un izmanto vrusa izplatanai.

Last vairk ...

29.08.2015

2015. gads. C hepatta rstana Latvij

Atmias atsvaidzinanai divi Rga TV24 raidjumi.

Last vairk ...

27.08.2015

Mana Rga - no ienaida brva!

Biedrba "DIA+LOGS, atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS" realiz projektu "Mana Rga - no ienaida brva!" Paud savu atbalstu, paldzi veicint sabiedrbas izpratni un mazint aizspriedumus! Tevi sagaida vrtgas 2 dienu apmcbas, interesanta pieredze, jauni domubiedri, k ar nelielas balvias no One Touch. Paldies, ka Tev rp!

Last vairk ...

26.08.2015

Vajag zint!

HIV pozitviem cilvkiem ir jzina, ka, lietojot ARV terapiju, viiem vajadztu izvairties no metamfetamna, MDMA, mefedrona, ketamna, benzodiazepnu, k ar to zu, ko izmanto erektls disfunkcijas rstanai, lietoanas.

Last vairk ...

26.08.2015

J eksprestestiem aptieks!

Last vairk ...

25.08.2015

Pretrungu un (nopietnu-?) secinjumu daidests

Vieni zintnieki saka, ka HIV agrnai rstanai nav jgas, savukrt otri rekomend izrakstt antiretrovrusu terapiju uzreiz pc diagnozes noteikanas. Spnij vakcnu pret HIV gatavojas izmint uz cilvkiem. Secints, ka zles pret HIV kontrol (it k) ar C hepattu, bet C hepatts savukrt kait sirds veselbai.

Last vairk ...

24.08.2015

Bsim modri

Garastvoka svrstbas, grts dzves periods, vai diagnoze? Depresija. Bipolrie traucjumi. Socioptija.

Last vairk ...

22.08.2015

HIV un VHC pieaugums

Last vairk ...

22.08.2015

30. skrejlapa

Par 8. Starptautisks AIDS biedrbas (IAS) konferenci un 4. simpoziju Pret izrstanai no HIV.

Last vairk ...

22.08.2015

Nepelnti maz skatts siets!

Olita Mengote, Hepatta biedrbas vadtja, ar sirdi un dvseli ststa par inficans ceiem ar C hepattu un t rstanu Latvij.

Last vairk ...

21.08.2015

Jo pacientam vairk nepiecieama paldzba, jo vi rst mazk saskata cilvku

Jo pacientam vairk nepiecieama medicniska paldzba, jo vi vairk bs noskaots savu rstu uztvert k btni bez emocijm un persongs dzves. Tomr taj pa laik ie pacienti no rstiem gaida spju saprast viu emocijas un persongo pieredzi. Par to liecina urnl Social Psychological and Personality Science publictais jaunais ptjums.

Last vairk ...

20.08.2015

Droas interneta aptiekas

Eiropas Ekonomisks zonas valsts ir ieviests vienots logo vism licenctajm aptiekm, kuras piedv iegdties zles internet. To ir izveidojusi Eiropas Komisija, lai paldztu iedzvotjiem pazt likumgus tiesaistes zu tirgotjus un pasargtu no viltotu zu iegdes.

Last vairk ...

20.08.2015

Molekulr pincete: atkal par mikrobicdiem

Pincetei ldzg molekula, kas uzbrk imndeficta vrusam vriea sperm, paldzs novrst inficanos ar HIV.

Last vairk ...

20.08.2015

Aicinjums legalizt prostitciju vis pasaul

Tiesbsargjo organizcija Amnesty International piemusi rezolciju, kas paredz izvrst kampau, lai dekriminaliztu prostitciju vis pasaul.

Last vairk ...

20.08.2015

UNICEF: Ukrain nogdta pirm zu partija HIV infictajiem Donbas

17. august uz Ukrainu ar lidmanu nogdja dzvbai svargo antiretrovrusu prepartu pirmo partiju HIV infictajiem, pavstts ANO Brnu fonda (UNICEF) preses relz. Zles paredztas pieauguajiem un brniem valdbas nekontroltaj Donbasa teritorij.

Last vairk ...

20.08.2015

DIA+LOGS piesaka jaunu pakalpojumu HIV-pozitviem cilvkiem

Badijs - tuvs draugs, kas pavada savu aizbilstamo viss aktivitts, uzticams, labs draugs jeb biedrs.

Last vairk ...

18.08.2015

Last vairk ...

<--  1 2 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
Decembris (27)   
Novembris (42)   
Oktobris (22)   
Septembris (27)   
Augusts (28)   
Jlijs (34)   
Jnijs (31)   
Maijs (24)   
Aprlis (37)   
Marts (23)   
Februris (29)   
Janvris (13)   
2014 (322)   
2013 (371)   
2012 (386)   
2011 (430)