Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2018. Augusts

<--  1 2 ...  --> 

31.08.2018

Ja vajag, jau var makst

Last vairk ...

29.08.2018

Pozitvi rezultti

2017. gada maij, balstoties uz PVO rekomendcijm, Baltkrievij ieviesa patestanos uz HIV. Siekalu eksprestestus, ska prdot daudzs aptieks.

Last vairk ...

28.08.2018

Somij aptieks skui prdot HIV testus

27. august Somij aptieks ska prdot HIV testus, kas paredzti lietoanai mjas apstkos. Lai veiktu testu, pietiek ar vienu asins pilienu. Rezultts kst zinms 15 minu laik.

Last vairk ...

27.08.2018

Jprbauda paam (1

Daa personu, par kuriem socils iemaksas tiek veiktas no ienkumiem mazkiem nek miniml alga, jau tagad ir riska grup - vii pilno veselbas aprpi vartu nesaemt, jo saska ar likumu valsts veselbas apdroinan iedzvotjs iekaujas, ja veic nodoku maksjumus vismaz no minimls algas. Tau, cik Latvij ir du cilvku, droi pateikt ar neviens nevar. Faktiski to zina tikai pai cilvki - kdi ir viu mnea ienkumi un no kdiem maks socils iemaksas.

Last vairk ...

24.08.2018

veice atkal dod drosmgas rekomendcijas

HIV pozitvm sievietm ar nenosakmu vrusu slodzi un pilngu ldzestbu rstanai ir pam jpieem lmums par krts baroanu. Bet tikai pc tam, kad rsts bs informjis par visiem riskiem un krts baroanas priekrocbm.

Last vairk ...

24.08.2018

Kijevas imenes rsti sniedz jaunus pakalpojumus

Kijev imenes rstam ir iespja pieemanas laik sav kabinet veikt pacientam eksprestestu uz HIV infekciju. Narkotiku atkargie pie sava imenes rsta vars ar saemt aizvietojoo terapiju (metadonu).

Last vairk ...

23.08.2018

Par ko strdas?

Nav runa par auga smanu, no t var iegt aktvs vielas, kuras iestrd dads zu forms, piemram, tinktrs, zieds vai supozitorijos. Ne jau no medikamentu kontroltas lietoanas, bet gan no meln tirgus augiem cilvkiem ir izteiktas nevlams blaknes.

Last vairk ...

23.08.2018

Prezervatva cena

Latvij jsamazina prezervatvu cena un jveic socil kampaa par kontracepcijas dergumu, uzskata HIV inficto atbalsta biedrbas vadtjs. Jsamazina prezervatvu cenas, lai tie ktu pieejami, par to jdom valsts lmen.

Last vairk ...

23.08.2018

Tpat k pirms 10 gadiem pacienti cie no caurejas

Diareju, kas piemekl cilvkus, kuri lieto antiretrovrusu terapijas prepartus, lai rsttos no HIV, parasti neizraisa infekcija. Lielkoties t ir pau prepartu blakne vai ar HIV infekcijas radtas sekas, kas iespaido kua-zarnu trakta darbbu. Vruss var infict kua-zarnu trakta nas un bojt zarnu audus. Tpat ir dati par HIV izplatanos zarns pat tad, kad tiek lietota terapija. Tam par iemeslu var bt ar tas, ka ir bojti kua-zarnu trakta veetatvie nervi.

Last vairk ...

23.08.2018

Pirmais saskaotais geju praids Krievij notiks ciem, kur ir tikai 7 iedzvotji

Novoujanovskas pilstas administrcijas vadtja Svetlana Kosarinova pirmoreiz Krievijas msdienu vstur saskaoja geju pardes norisi. Tiesa, aktvistiem praida norisei piedvja Jabloevu ciemu, kur ir tikai septii iedzvotji.

Last vairk ...

21.08.2018

Daudz nodergu rakstu NRA.lv

K droi lietot medikamentus. Par marihunas medikamentiem jlemj Veselbas ministrijai. Pacienta deklart dzvesvieta ietekms imenes rsta izvli. Jpievr uzmanba denim, ko dzer. Izdegana darb.

Last vairk ...

19.08.2018

DIA+LOGS izzina nezinmo

Jlij jau treo gadu pc krtas norisinjs biedrbas DIA+LOGS seminrs Izzini nezinmo imenm, kurs kds ir HIV inficts. T laik dalbnieki daljs sav pieredz par to, k vii ikdien sadzvo ar HIV infekciju, kdas ir viu problmas un problmu risinjumi. T rezultt tapa virtulais buklets K es varu sev paldzt.

Last vairk ...

19.08.2018

Zanzu: vienkri un skaidri 13 valods

Starptautiskaj AIDS konferenc anonstais projekts Zanzu vienkri un skaidri 13 valods izklsta visu nepiecieamo informciju par seksulo un reproduktvo veselbu.

Last vairk ...

18.08.2018

Papardes zieds publiskoja ptjuma datus

67% jaunieu priekstatu par attiecbm gst no pornogrfijas. Tas norda uz zinmu robu jaunieu izgltoan. Jo mazk zinms par reproduktvo veselbu, jo lielks risks saslimt ar seksuli transmisvm slimbm vai iegt nevlamu grtniecbu. Statistika nav glaimojoa Latvij jaunieu vid turpina pieaugt inficans ar seksuli transmisvajm infekcijm un HIV.

Last vairk ...

17.08.2018

Veselbas ministre nepiekrt

Last vairk ...

16.08.2018

Pacientiem ir tiesbas izvlties saemt pilnu veselbas aprpes grozu vai tikai minimumu

Lai ar imenes rstu sniegtie pakalpojumi ir iekauti valsts apmakst medicnisks paldzbas minimum, imenes rstu iespja pilnvrtgi paldzt pacientiem bs atemta. Ja bs nepiecieama citu specilistu iesaiste diagnozes precizanai un rstanai pacientam, kur nebs viena nodoka makstjs, t bs iespjama tikai par maksu.

Last vairk ...

16.08.2018

Uzsaukums prezervatvu mazgtjiem

ASV Slimbu kontroles un profilakses centrs vrsies pie amerikiem ar lgumu nemazgt un atkrtoti nelietot prezervatvus. K liecina vairki ptjumi, di rkojas 1,4-3,3% cilvku.

Last vairk ...

15.08.2018

Apsveicam Baibu Ziemeli!

14. august Ministru kabineta sd apstiprints Nacionl veselbas dienesta konsultatvs padomes sastvs. Baiba Ziemele, Latvijas Reto slimbu alianses vadtja, prstv pacientu organizcijas.

Last vairk ...

14.08.2018

Jauns PVO dokuments

Pasaules Veselbas organizcijas Eiropas reionlais birojs ir izdevis jaunu publikciju Vadoie principi tuberkulozes izplatbas samazinanai PVO Eiropas reion.

Last vairk ...

13.08.2018

NRA.lv: Visiem un katram ir jturpina gzt mtus par HIV

Cilvki, kuriem ir HIV, pastigmatiz sevi, tas nozm, vaino sevi vis, kas ar viiem noticis. Cilvkiem ar HIV atirb no citiem cilvkiem ar hroniskm slimbm sevis vainoana ir oti izteikta.

Last vairk ...

<--  1 2 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
Decembris (26)   
Novembris (28)   
Oktobris (36)   
Septembris (34)   
Augusts (29)   
Jlijs (31)   
Jnijs (30)   
Maijs (33)   
Aprlis (25)   
Marts (28)   
Februris (26)   
Janvris (26)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
2012 (386)   
2011 (430)