Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2012. Septembris

<--  1 2 ...  --> 

25.09.2012

Last vairk ...

24.09.2012

Valdba nepilda soljumus ar attiecb uz NVO

NVO ldzfinansjuma programma ir efektvs veids, k NVO, kurm nav iespjas segt ldzfinansjumu lieliem Eiropas Savienbas u.c. rvalstu projektiem, pankt, ka Latvij ieplst ievrojams finansjuma apjoms, kas atbalsta ekonomiku. Bez ldzfinansjuma esambas, NVO nav iespjas piedalties vrienga apjoma projektos nevien jom.

Last vairk ...

23.09.2012

Last vairk ...

19.09.2012

Prdou nieri, lai izrsttu aknas!

Mazk runu, vairk darbu!, Prdou nieri, lai izrsttu aknas! ar tdiem saukiem 11. septembr medicnas izstd MoldMedizin&MoldDen-2012 Moldekspo izstu centr uzstjs Moldovas aktvisti.

Last vairk ...

19.09.2012

Zles vienreiz mnes

Iespjams, drz pardsies zles HIV infekcijas rstanai, kuras vajadzs lietot tikai vienreiz mnes. Tikko ASV notikuaj konferenc, kas bija veltta pretmikrobu ldzekiem un mijterapijai, tika nolasts ziojums par pirmajiem ptjuma rezulttiem, kad uz cilvkiem tika prbaudtas zles HIV infekcijas rstanai. o zu darba nosaukums ir S/GSK1265744.

Last vairk ...

19.09.2012

Rekomend prbaudties

Visiem, kas dzimui laika posm no 1945. gada ldz 1965. gadam, nepiecieams veikt prbaudes uz C hepattu. Ar du rekomendciju nca klaj ASV Slimbu kontroles un profilakses centrs.

Last vairk ...

19.09.2012

Izsniegti patenti hepatoloij un infektoloij (1

Rgas Austrumu klnisks universittes slimncas stacionra Latvijas Infektoloijas centrs medii samui divus Latvijas Republikas patentus, kas apliecina infektoloijai un hepatoloijai piedergu jaunu izgudrojumu ienkanu rstniecbas praks. Viens no tiem - uz aknu komas norises prognozanas metodi akta B vrushepatta gadjum.

Last vairk ...

18.09.2012

Atklta izstde "Cilvki starp mums"

Biedrbas "DIA+LOGS, atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS" izstdes ar fotoststiem par cilvku sapiem atklana notika 17. septembr Paula Stradia Medicnas vstures muzej (Antonijas iel 1, Rg).

Last vairk ...

17.09.2012

Karlija ir kuvusi par HIV eksporttju uz Somiju

Karlij jlija beigs tika fiksti 97 jauni HIV infekcijas gadjumi, kamr visa 2011. gada laik bija reistrti 165 inficans gadjumi.

Last vairk ...

17.09.2012

Jaunumi par C hepattu

Ir izgudrota pote pret C hepattu un izminta uz prtiiem. Farmaceitisk kompnija Bristol-Myer Squibb ir prtraukusi preparta pret C hepattu izstrdanu pc klnisko ptjumu dalbnieka nves.

Last vairk ...

15.09.2012

Aizkapa nauda (1

Biedrba "Apvienba HIV.LV" laids apgrozb naudas zmes, ar kurm Latvijas iedzvotaji vars apmakst veselbas aprpes pakalpojumus sav aizkapa dzv. Divvalodgas banknotes tiks izplattas publisku akciju laik.

Last vairk ...

14.09.2012

Nodoku makstji nevar gaidt uz uzlabojumiem veselbas aprp

Ar sasaistot veselbas pakalpojumu nodroinanu ar nodoku nomaksu, jebkur gadjum veselbas nozarei nepiecieams papildu finansjums, citdi btiskus uzlabojumus nesagaidt.

Last vairk ...

13.09.2012

Krievijas jaunumi

Krievijas Veselbas aizsardzbas ministrija piln nopietnb pierdjusi cigareu prdoanas nelikumbu. Cigareu prdoana mazumtirdzniecb tiek uzskatta par nelikumgu, jo pircjs darjumu veicot nevis brvas gribas rosints, bet td, ka ir nikotna atkarba.

Last vairk ...

13.09.2012

Piesakiet kandidtus balvai Latvijas lepnums

Jau devto gadu norisins akcija Latvijas lepnums, mekljot un godinot cilvkus, kas dara vairk, nek kds no viiem to vartu prast vai sagaidt, saret situcij nepaliek mal, bet iet un dara, lai paldztu, piepildtu cerbu un sapni, izglbtu, atbalsttu.

Last vairk ...

12.09.2012

Last vairk ...

11.09.2012

Izstde "Cilvki starp mums"

Biedrba "DIA+LOGS, atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS" ir izveidojusi izstdi ar fotoststiem par cilvku sapiem. Dai no fotogrfijs redzamajiem cilvkiem ir inficti ar HIV, dai nav. Visi ie cilvki sapo par vienu vienkru cilvcisku laimi.

Last vairk ...

10.09.2012

Valsts atbalsts C hepatta rstanai ir nepietiekams

Ingrda Circene: "Es piekrtu, ka finansjums C hepatta medikamentiem ir nepietiekams, tpat k visai nozarei. Veselbas ministrija rada iespju pagjuaj gad paaugstint finansjumu no 50 ldz 75%, un ja pieaugs ldzeku apjoms veselbas aprpei, noteikti novirzsim finansjumu ar ar C hepattu infictajiem pacientiem."

Last vairk ...

09.09.2012

Biedrba DIA+LOGS atzms savas pastvanas 10 gadus

Biedrba "DIA+LOGS, atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS" ieldz piedalties paskumos sakar ar biedrbas 10 gadu jubileju.

Last vairk ...

06.09.2012

Farmcijas kompniju alkatba nogalina! HIV aktvisti ir ruies klt C hepatta rstanas pieejambai

HIV aktvisti no visas pasaules pdjs Starptautisks AIDS 2012 konferences laik Vaington organizja demonstrciju un pieprasja visiem pieejamu C hepatta rstanu. Atirb no HIV, C hepatts ir izrstjams, tau tas turpina katru gadu nogalint 350000 cilvku. Galveno rstanai nepiecieamo medikamentu pegilto interferonu,- aizsarg patenti un t cenu prmrgi augstu uztur divi farmcijas giganti, kas to rao.

Last vairk ...

06.09.2012

Pieaug saslimana ar zu rezistento tuberkulozi

Pieaudzis pacientu skaits, kuriem ir konstatta gan tuberkuloze, gan HIV 2000. gad 14 TB/HIV gadjumi, bet 2011. gad 74 TB/HIV gadjumi. Pieaudzis ar HIV pozitvo pacientu patsvars pirmreizju tuberkulozes pacientu vid no 0,5% - 2000. gad ldz 7,9% - 2011. gad.

Last vairk ...

<--  1 2 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
2012 (386)   
Decembris (33)   
Novembris (35)   
Oktobris (36)   
Septembris (29)   
Augusts (27)   
Jlijs (28)   
Jnijs (34)   
Maijs (35)   
Aprlis (22)   
Marts (31)   
Februris (34)   
Janvris (42)   
2011 (430)