Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2013

<--  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 ...  --> 

31.12.2013

Laimgu Jauno gadu!

Last vairk ...

27.12.2013

Bldans ar vakcnu

Lai saemtu grantu 19 miljonu ASV dolru apjom, Aijovas tata universittes biomedicnas profesors Dongs Paijs Hans falsificjis ptjuma datus, kas veltti pret AIDS vakcnas izstrdei.

Last vairk ...

24.12.2013

DIA+LOGS, atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS, aicina uz svtku eglti

Lai pabtu kop, lai velttu viens otram laiku, labu vrdu un siltu skatienu, 27. decembr DIA+LOGS centra apmekltjiem un darbiniekiem notiks eglte. Ziemas svtku ris - paskuma galvenais organiztjs - sola gan gardu mieloanos, gan interesantas rotaas, gan nelielas prsteiguma dvanias. Ja ar Tu vlies pievienoties msu pulkam, bsi mi gaidts, tikai, ldzu, piesaki savu ieraanos savlaicgi.

Last vairk ...

24.12.2013

Pievrsiet uzmanbu tam, ko prkat!

Triklozns var radt bojjumus akns, niers, sird un plaus, nelabvlgi iedarboties uz imnsistmu un graut hormonlo sistmu organism, k ar veicint mikroorganismu rezistenci pret antibiotikm. Triklozns savu antibakterilo pabu d tiek oti plai lietots ne tikai zobu pasts vien, bet ar dezodorantos, zieps, krmos, veas un daudzos citos mazganas ldzekos.

Last vairk ...

24.12.2013

Last vairk ...

21.12.2013

Last vairk ...

20.12.2013

Ar HIV inficto cilvku vidjais dzves ilgums ir aptuveni 70 gadu (2

Zintnieki pazioja, ka pacientiem, kuriem pielietoja antiretrovrusu prepartu un radioaktv starojuma kombinciju, rstanas rezultti bija daudz efektvki, un HIV praktiski gandrz nevarja konstatt organism. HIV vairs nenozm nves spriedumu, k tas btu bijis iepriek. Cilvku, kas regulri lieto antiretrovrusu terapiju, dzves ilgums praktiski neatiras no vidj statistisk rdtja.

Last vairk ...

14.12.2013

Kino Bize - socili atbildgs kinotetris

"Kino Bize" svin savu pirmo dzimanas dienu. ovasar kinotetr tika rkota diskusija "Vai redzi vrusu?", kur piedaljs ar Apvienbas HIV.LV un Atbalsta un resursu centra DIA+LOGS" prstve Agita Sja.

Last vairk ...

14.12.2013

LTV Aizliegtais pamiens: pavirba audzinot noved ldz AIDS (1

Meitene ska "niekoties" ar zlti, kad viai bija 14. obrd viai ir 23, bet jau ir neskaitmas sodmbas; kad via sdjusi cietum, rsti viai konstatjui HIV, kas jau prgjis AIDS stadij.

Last vairk ...

12.12.2013

Atkal par kompensjamo medikamentu izsnieganas krtbu (Papildints 14.12.2013 "Veselbas ministrija neprskats zu kompenscijas krtbu")

Pacientiem jdod tiesbas iegdties ar drgkas zles, piemaksjot viengi starpbu. Savukrt aptieku farmaceitiem vispirms btu jpiedv pacientam ltkais medikaments neatkargi no t, vai rsts recept minjis zu visprjo vai zmola nosaukumu.

Last vairk ...

12.12.2013

HIV infict atlaianu no darba ECT atzst par diskriminciju

Eiropas Cilvktiesbu tiesa (ECT) apmierinjusi Grieijas pilsoa prasbu par to, ka vi nelikumgi atlaists no darba, jo ir cilvka imndeficta vrusa (HIV) nstjs. Tiesa atzina, ka prkpti Eiropas cilvktiesbu konvencijas 8. pants (tiesbas uz privts un imenes dzves cieu) un 14. pants (diskrimincijas aizliegums).

Last vairk ...

11.12.2013

Ar lganm vien nevar atgt veselbu

Baznca nenosoda cilvkus, kam ir HIV. Tau ar lganm vien nevar atgt veselbu. Ms nedrkstam ignort medicnu, citdi neizdosies paldzt cilvkiem.

Last vairk ...

11.12.2013

Tuberkuloze ir kuvusi par galveno nves cloni ar AIDS slimajiem

Tam clonis tuberkulozes attstbas patnbas ar HIV infictajiem, kas apgrtina slimbas savlaicgu diagnosticanu. Tuberkulozes infekcija, nonkot HIV inficto asins, izplats pa asinsrites sistmu un nonk iekjos orgnos (plaus, vdera dobum, centrlaj nervu sistm, kaulu audos, acs radzen un citviet), tos bojjot. d veid attstoties slimbai, parasts diagnosticanas metodes, bet it pai mikobaktriju izdalana no krpm, ir mazefektvas.

Last vairk ...

06.12.2013

Zviedri apstiprinjui jauna HIV tamma atklanu (2

Zintnieki frik atkljui jaunu, oti bstamu cilvka imndeficta vrusa tammu, ko nosauca par A3/02. Specilisti izteica brdinjumu, ka tas var provoct AIDS attstbu daudz trk temp, nek citas odien zinms vrusa formas.

Last vairk ...

05.12.2013

Reizi trijos gados pie imenes rsta - obligti!

Lai veicintu pacientu nokanu pie imenes rsta profilaktisku prbauu veikanai, Veselbas ministrija piedv noteikt, ka imenes rstam jtiekas ar ikvienu praks pierakstto pacientu vismaz reizi trijos gados.

Last vairk ...

04.12.2013

Nestandarta ar HIV inficans gadjumi

HIV negatvs mtes pki infic ar HIV savus mazuus: grtniecbas laik mamma bijusi HIV negatva, bet pc dzemdbm viu infic seksulais partneris. Ar kauti var inficties: 60 gadus vecs vrietis inficjs ar HIV kautia laik.

Last vairk ...

04.12.2013

Par zlm Zidovudns/Lamivudns un Trizivrs 2014. gad

Pacientiem, kuri tagad saem "Zidovudine/Lamivudine Sandoz" vai "Trizivir" jbt gataviem krtjm prmaim.

Last vairk ...

04.12.2013

Radioimnterapijas iespjas HIV rstan

Zintnieki ir atradui jaunu metodi cai ar HIV infekciju. T balstta uz cilvka bojto nu, ko inficjis imndeficta vruss, nonvanu ar radioaktvo starojumu. Bronksas A. Einteina Medicnas koledas zintnieki savas izstrdnes prezentja Ziemeamerikas Radioloisks apvienbas 99. asamblej.

Last vairk ...

03.12.2013

Dzve ar HIV - savdka, bet vai mazk vrtga?

Last vairk ...

01.12.2013

Last vairk ...

<--  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
Decembris (20)   
Novembris (33)   
Oktobris (43)   
Septembris (45)   
Augusts (18)   
Jlijs (38)   
Jnijs (16)   
Maijs (37)   
Aprlis (32)   
Marts (29)   
Februris (30)   
Janvris (30)   
2012 (386)   
2011 (430)