Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2017

<--  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 ...  --> 

31.12.2017

Laimgu Jauno gadu!

Last vairk ...

29.12.2017

Veselbas ministrija par seksualitti beidzot plno runt skak

<... Tiei nkamaj gad ms plnojam lielu apjomgu kampau attiecb uz seksulo un reproduktvo veselbu, norda Veselbas ministrijas prstve Santa Lvia. Kampau bs vrsta, pirmkrt, uz atbildgu attiecbu veidoanu un uz prezervatvu k viengo ldzekli, kas paglbj no vism seksuli transmisvajm infekcijm, un tiei liels uzsvars tiks likts uz HIV infekciju, bilst Lvia. ...>

Last vairk ...

28.12.2017

Katrs pats pieem lmumus un ir atbildgs par savu rcbu un savu dzvi

rsti lieto specilu terminu HIV-statuss, kur norda uz imndeficta vrusa esambu vai neesambu cilvka organism. Pozitvs statuss nozm, ka HIV atrodas cilvka organism, negatvs ka vrusa asins nav. Cilvkus, kuru organism atrodas HIV, pieemts saukt par HIV-pozitviem cilvkiem vai cilvkiem, kuri dzvo ar HIV. Cilvkus, kam HIV nav atrasts, sauc par HIV-negatviem.

Last vairk ...

28.12.2017

Ministrijas veikums

Papildu finansjums pieirts C hepatta, va, Krona slimbas, psorizes un HIV/AIDS rstanai. Krona slimbas, psorizes un lain kolta rstan valsts kompenscijas apmrs tiks palielints no 75% ldz 100% un jsaka - beidzot!

Last vairk ...

23.12.2017

Es neesmu Tev bstams

Jauna Apvienbas HIV.LV brora izdota ar ASV vstniecbas Latvij atbalstu un bs pieejama interesentiem janvr. Brora izdota divs valods - latvieu un krievu. brora tiek izplatta bezmaksas. Ja vlaties saemt o izdevumu, uzrakstiet vstuli uz biedrbas e-pastu.

Last vairk ...

22.12.2017

D vitamns pasarg no elpceu infekcijm

D vitamnu dabisk veid cilvki uzem no saules gaismas. Elpceu slimbas biek sastopamas ruden un ziem tiei tad, kad samazins iespja uzemt D vitamnu dabisk veid no saules stariem. Ptjum pierdts, ka D vitamns palielina antibakterilo peptdu lmeni plaus, tdjdi samazinot elpceu slimbu risku.

Last vairk ...

20.12.2017

Labas zias veselbas aprp

Ldz ar papildu finansjumu tiks nodrointa rstana papildus vl 204 C hepatta pacientiem, t samazinot saslimanas radtos epidemioloiskos draudus valst un pakpeniski paplainot pacientu aptveri. rstanu paredzts uzskt jau F2 aknu bojjuma stadij, kas nodroina cilvka pilngu izveseoanos un atgrieanos sabiedrb un darba tirg. Ar HIV pacientiem rstana tiks nodrointa agrnk stadij - no 500 CD4 nm/mcl. Tdjdi samazinsies HIV infekcijas izplatbas riski un draudi sabiedrbas veselbai, k ar tiks efektvk izmantoti ldzeki HIV pacientu rstanai, jo tiek novrsta AIDS stadijas attstba un novrsta HIV pavadoo slimbu, tai skait tuberkulozes izplatba, tiek samazinti personu invalidittes un darbnespjas riski.

Last vairk ...

19.12.2017

Tiesbas uz veselbu (vairkas saites)

Euroaptiekas farmaceiti ir novrojui, ka slimbas rstanai rsti pacientiem izraksta jauns paaudzes medikamentus, kas paldz ar HIV cnties pc iespjas efektvk. Tomr jatceras, ka cilvkiem pret savu veselbu jizturas ar atbildbu un jau laikus jierodas paka medikamentiem. Dieml nereti gads situcijas, kad farmaceitiem ir jzvana klientiem un jldz, lai vii atnk pc nepiecieamajm zlm.

Last vairk ...

18.12.2017

Pc divm nedm - e-veselba!

K praktiski sistmas darbbu izjuts pacienti? Intervija ar Nacionl Veselbas dienesta prstvi Lindu Freimani (LTV, "Rta Panorma").

Last vairk ...

17.12.2017

Ir piencis vsturisks brdis c ar HIV/AIDS

Last vairk ...

17.12.2017

Nesmukas lietas

Pozitvas HIV analzes d britu pilotam tiek atteikts darbs. Aviokompnija Turkish Airlines neielai lidman pasaieri ar HIV.

Last vairk ...

17.12.2017

Koncerta ieraksts

Pasaules AIDS dienai velttais labdarbas koncerts T trausl robea starp pluss un mnuss.

Last vairk ...

15.12.2017

Par veselbas adroinanas sistmu un noteikto prejas periodu

No 2018. gada 1. janvra valsts automtiski apdroins visus leglos darba mjus un visas socili mazaizsargts grupas.

Last vairk ...

14.12.2017

Vairki nedas raksti

Katru gadu decembra skum Krslavas Varavksnes vidusskola prvras par veselg dzvesveida teritoriju, jo msdiens vislielk vrtba ir tiei veselba.

Last vairk ...

11.12.2017

Stereotipi un kdaini piemumi

Kampaas "HIV neiro tas attiecas ar uz Tevi" laik Veselbas ministrija un Slimbu profilakses centrs piedv iepazties ar vairkiem mtiem par HIV, k ar uzzint to, kda tad infekcija ir patiesb.

Last vairk ...

10.12.2017

Sublocade buprenorfna injekcija reizi mnes

Tagad buprenorfnu saturoas tabletes juzem katru dienu, kas rada ldzestbas problmas, vai ar var lietot implantu veid, kas nodroina buprenorfna stabilu piegdi mazs devs seus mneus, tau to lietoana ir saistta ar daiem nopietniem riskiem.

Last vairk ...

10.12.2017

Patestans rezultti Baltkrievij

Kop 2017. gada skuma Gomeas apgabala aptieks ska prdot HIV infekcijas ekspresdiagnostikas komplektus, izmantojot siekalas. Prdoti vairk nek 600 testu.

Last vairk ...

10.12.2017

Kabotegravrs HIV profilaksei

Kompnija ViiV Healthcare ir uzskusi ptjumu, lai novrttu iespju lietot ilgstoas iedarbbas injicjamo prepartu k HIV infekcijas profilakses ldzekli sievietm.

Last vairk ...

08.12.2017

HIV-pozitvie! Vl nav par vlu vakcinties!

etrus gripas celmus saturoa vakcna VaxigripTetra, kur iekauts jauns, oti bstams Miiganas gripas celms, ar kompensjamo recepti, kuru drkst izrakstt tikai imenes rsts, ja Jsu karti ir ieraksttas diagnozes, kuru d Jums kompenscija pienkas, izmakss 7,32. Parasta 3-komponentu vakcna ar kompensjamo recepti izmakss 4,34.

Last vairk ...

07.12.2017

VM atbilde LIHHASA

Last vairk ...

<--  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
2017 (354)   
Decembris (36)   
Novembris (21)   
Oktobris (28)   
Septembris (36)   
Augusts (29)   
Jlijs (13)   
Jnijs (32)   
Maijs (30)   
Aprlis (29)   
Marts (33)   
Februris (36)   
Janvris (31)   
2016 (341)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
2012 (386)   
2011 (430)