Biedrība "Apvienība HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

Leģitimitāte
  

Leģitīma darbība – tā ir tāda darbība, kuru neapstrīd neviens no spēlētājiem, kam ir tiesības un iespējas šo darbību apstrīdēt. Darbība pārstāj būt leģitīma, kad darbības subjektam jāpieliek īpašas pūles, lai aizstāvētu savas tiesības rīkoties tā, kā viņš ir rīkojies. Leģitimitāte ir viena no advokācijas darba pamata koncepcijām. Ja NVO pieprasa, lai ierēdņi un izpildvaras pārstāvji būtu viņiem pakļauti, viņiem jāpierāda šiem ierēdņiem un izpildvaras pārstāvjiem savu prasību leģitimitāte. Advokācijas grupām vienmēr ir jāstrādā pie savas leģitimitātes izveidošanas un nostiprināšanas.

Pastāv divi leģitimitātes balsti: leģitimitāte, kas balstās uz darbību un leģitimitāte, kas balstās uz cilvēkiem.

Leģitimitāte, kas balstās uz darbību

Sociālā taisnīguma advokācijā leģitimitāte balstās ne tikai uz pamatotu cilvēku grupas vai organizācijas pārstāvību. Tā balstās arī uz leģitīmu darbību.

Ir ļoti svarīgi zināt, ka dažas lietas jūsu kopienā var būt nepopulāras, vai arī tās var būt nepopulāras tikai sākumā.

Leģitimitāte, kas balstās uz cilvēkiem

Mūsu lietas leģitimitātes noteikšana ir tikai daļa no mūsu advokācijas darba leģitimitātes noteikšanas. Otrs mūsu advokācijas leģitimitātes balsts ir stipras atbalstītāju grupas izveidošana, uz ko var pilnībā paļauties kampaņas norises laikā.
   

Uzticamība
   

Uzticamību definē kā „ personas īpašību, par kuru mēs esam pārliecināti un kas ir pelnījusi mūsu uzticību”. Kad tas attiecas uz advokāciju, mums ir jāpārbauda, cik lielā mērā mūsu organizācija vai tīkls ir pelnījuši uzticību. Ja jūs runājat kaut ko ļoti pareizu, taču jums vēl nav izveidojušās drošas attiecības ar cilvēkiem, vai uzticēšanās jums kaut kādu iemeslu dēļ ir zem jautājuma zīmes, tad cilvēkiem būs grūti pievērst jums uzmanību, it īpaši, ja jūsu uzticamība kaut kādu iemeslu dēļ ir tikusi negatīvi pasniegta. Iekarot uzticamību ir ļoti grūti un nav nozīmes teikt, cik viegli to ir pazaudēt.
   

Līderi
   

Jebkuriem advokatīviem centieniem ir vajadzīgi daudzi līderi ar dažādām, taču vienai otru papildinošām lomām. Tālāk sniegtais saraksts piedāvā divpadsmit jebkuras kampaņas, kuras mērķis ir pārmaiņas, pamatspēlētājus.

 1. Sapņotāji – Sapņotāji izvirza mērķus, ko neviens nav varējis pat iedomāties vai arī nav redzējis to realitāti. Sapņotāji apšauba iesīkstējušos viedokļus par to, kas ir iespējams, izvirza augstus mērķus, riskē un pārvērtē prioritātes.

 2. Stratēģi – Stratēģi atsijā tās vīzijas daļas, ko ir reāli sasniegt un izstrādā ceļa karti. Viņi paredz šķēršļus un rūpējas par to, lai darbība paliktu ievirzīta pareizajā gultnē.

 3. Valsts cilvēks – Valsts cilvēks tur karogu. Tās ir diženas sabiedriskās figūras, kas simbolizē autoritāti, uzticību un drošību.

 4. Eksperti – Eksperti garantē, ka visi argumenti un sabiedriskās politikas atzinumi ir pamatoti un argumentēti, balstoties uz faktiem. Viņiem ir speciālas iemaņas un zināšanas, kas piedod viņu pozīcijām ticamības sajūtu.

 5. Dzirksteles iededzinātāji – Dzirksteles iededzinātāji ir aģitatori. Viņi operē ārpus tradicionālo politisko (vai citu) vadošo aprindu rāmjiem, brīvi no važām, kas sasaista „iekšējos” spēlētājus, viņi uzkurina kolektīvo apziņu un aktīvi iesaista mūs darbībās.

 6. Iekšējie advokāti – Iekšējie advokāti izprot politisko procesu, viņu uzdevums – ietekmēt svarīgākās personas, kuras pieņem lēmumus. Viņi bieži vien ieņem oficiālu amatu varas iestādēs un viņi ir tie, kas atver durvis cilvēkiem, lai tie varētu piekļūt šim amatam.

 7. Stratēģiskie komunikatori – Stratēģiskie komunikatori – tie ir sabiedrisko skolu skolotāji un asa vārda meistari. Viņi pārveido sarežģītu informāciju un pamata koncepcijas spilgtos paziņojumos, ko var viegli saprast visplašākā sabiedrība.

 8. Erudīti – Erudītiem ir zināšanas, iemaņas un intereses visās sfērās, taču viņiem nav speciālo zināšanu, lai varētu izpildīt speciālo lomu. Viņi ir lielisks atbalsts, jo spēj palīdzēt visām citām lomām.

 9. Vēsturnieki – Vēsturnieki ir problēmas un koalīcijas arhivāri. Viņi saglabā vēsturi un uztur kārtībā dokumentāciju par visiem nozīmīgajiem notikumiem/pasākumiem, kas bijuši darbības laikā.

 10. Virziena celtnieki – Virziena celtnieki – tie ir klusie varoņi, kas nenogurstoši veido plašu, daudzveidīgu pamatu. Viņi ceļ tiltus pie domstarpībām, apvieno cilvēkus, veido telpas, iniciē jaunas pieejas un samazina cīņu par ietekmi.

 11. Godīgie brokeri – Godīgie brokeri ir kustības pamatveidotāji, kas ir veiksmīgi pārrunās un konfliktu risināšanā. Viņi spēj izplatīt informāciju starp visām pusēm, pie tam skaitās, ka viņi ir snieguši jums pašu galveno.

 12. Kulturālie aktīvisti – Kulturālie aktīvisti – tie ir rakstnieki, dzejnieki, mākslinieki un dejotāji, kas iedveš dzīvību mūsu kustībai. Ar metaforu un priekšstatu palīdzību viņi paver mums iespēju sajūtu un iegremdē kultūras valstībā.

 13. Citi - ... ... ...