Biedrība "Apvienība HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

___ Aktualitātes 2008. gada janvārī ________

2008-31-01
 
Операция «Метадон»

По данным Агентства общественного здоровья, в 2007 году в стране стояли на учете 3827 наркоманов, но, по словам специалистов, эту цифру надо умножить минимум на десять. И ни один нарколог вам не скажет, сколько точно человек перестали употреблять "дурь". Да, есть информация, что героин теперь покупают реже. Только радоваться рано. Ведь в Латвии вслед за другими странами Европы врачи все активнее распространяют официально разрешенные наркотики — сироп метадон и таблетки субатекс — препараты, которые называют чумой пострашнее героина и морфина!
 
 
 
2008-31-01
 
Laikrakstā "Subbota" publicēta intervija ar Apvienības HIV.LV valdes priekšsēdētāju Aleksandru Molokovski "Mīlestība ārstē AIDS...", kā arī žurnālistes Aļinas Ļisinas raksts par HIV/AIDS situāciju Latvijā (abi raksti krievu valodā)
 
 
 
 
 
2008-31-01
 
Secinājumi no HIV inficēto aptaujas, kas atbrīvojušies no ieslodzījuma vietām

(2007. gada aptaujas rezultāti. Aptauja veikta ar TIDES fonda finansiālo atbalstu)

Aptaujā piedalījās 50 respondenti, vecumā no 22 līdz 44 gadiem, 64% no tiem vīrieši.
 
  
2008-30-01
 
Latvijā - gripas epidēmija
 
Latvijā vidējā saslimstība ar gripu pagājušajā nedēļā bija 153 gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem - tas nozīmē, ka Latvijā ir sākusies gripas epidēmija, informē Sabiedrības Veselības aģentūra (SVA). Gripas epidēmija reģistrēta arī 16 no 27 Eiropas Savienības valstīm.
Latvijā ir novērojama reģionāla gripas izplatība vidēji - mērenā intensitātē un šajā, kā arī nākamajā nedēļā varētu vēl pieaugt gripas izplatība gan teritoriālā, gan saslimstības intensitātes apmērā. Pagājušajā nedēļā gripas gadījumi ir reģistrēti lielākajā daļā Latvijas – 16 teritorijās no 31 monitoringā ietvertās, bet gripas epidēmija ir reģistrēta Aizkraukles, Alūksnes, Daugavpils, Jelgavas, Preiļu, Rīgas un Tukuma pilsētās un rajonos. Gripa reģistrēta arī Bauskas, Gulbenes, Jēkabpils, Krāslavas, Liepājas un Ogres pilsētās un rajonos, bet tur saslimstība nepārsniedz epidēmisko slieksni (100 gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem). Ar aizdomām par saslimšanu ar gripu slimnīcās pagājušajā nedēļā ievietoti 85 pacienti, slimnīcā ārstējas arī divi slimnieki ar gripas izraisītām komplikācijām. Pašlaik Latvijā cirkulē galvenokārt A tipa gripas vīruss, bet ir konstatēta inficēšanās arī ar B tipa vīrusu.
Ar gripu slimo galvenokārt bērni vecumā līdz 15 gadiem, bet vismazāk slimo iedzīvotāji, kas vecāki par 65 gadiem.

Par gripu un profilaktiskiem pasākumiem vairāk lasiet šeit ...


 
2008-29-01
 
Vācu apdrošināšanas kompānija “Munich Re” uzsāk dzīvības apdrošināšanas polišu pārdošanu inficētiem ar HIV, ziņo avīze  “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Šī kompānija nolēmusi mainīt savu politiku brīvprātīgās dzīvības un medicīniskās apdrošināšanas jomās, jo tagad HIV vīrusa klātbūtne cilvēka organismā vairs nenoved pie ātras saslimšanas ar AIDS un nāves. Kā liecina kompānijas veiktais pētījums, ja cilvēkam ir uzsākta antiretrovirālā terapija un neveidojas rezistence pret izmantojamām zālēm, tad inficēts ar HIV cilvēks var nodzīvot 22,5 gadu kopš inficēšanas brīža. Antiretrovirālās kombinētas terapijas izmaksas ar HIV inficētā cilvēka mūža garumā izmaksā Vācijā no 385 līdz 619 tūkstosiem ASV dolāru. Latvijā līdzīgie apdrošināšanas produkti vēl netiek piedāvāti.
 
2008-29-01
 
Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūrai jauns informatīvais telefons

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra informē, ka no 2008. gada 1. februāra Aģentūras bezmaksas informatīvā telefona numurs 8001234 tiks pārslēgts uz 8 ciparu numerāciju - 80001234.
Telefons darbojas kopš 2002. gada un zvanot uz šo tālruni iedzīvotājiem tiek sniegta iespēja uzzināt sev interesējošos jautājumus par veselības aprūpi, piemēram:
- Informācija par ģimenes ārstu (kā piereģistrēties, kā mainīt utt.);
- Kādus ārstnieciskos pakalpojumus apmaksā valsts;
- Informācija par pacienta iemaksām un no pacientu iemaksām atbrīvotajām kategorijām;
- Informācija par kompensējamie medikamentiem;
- Informācija par ārstēšanos slimnīcā;
- Kā pieteikties un saņemt Eiropas veselības apdrošināšanas karti(EVAK)
Iedzīvotāji zvanot uz šo tālruni var sūdzēties arī par konkrētiem pārkāpumiem, piemēram, maksājot pacienta iemaksu netiek izsniegts čeks, u.c. Visas šīs sūdzības tiek reģistrētas un nodotas Aģentūras Kontroles un uzraudzības departamentam izskatīšanai un kontroļu veikšanai.
ZVANIET! – darbdienās
no plkst. 8:30 līdz 12:30
un no 13:00 līdz 17:00 (piektdienās - 16:00)
 
2008-22-01
 

Ministru Kabinets 22. janvārī atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādātos grozījumus vairākos normatīvajos aktos, kuru mērķis ir stingrāk ierobežot prostitūciju, bargāk sodīt personas, kas to veicina, un seksuālo pakalpojumu pircējus.
Iekšlietu ministrija ir būtiski pārstrādājusi iepriekšējos MK noteikumus „Prostitūcijas ierobežošanas noteikumi” ar mērķi padarīt tos par efektīvu prostitūcijas kontroles mehānismu. Izmaiņas samazinās iesaistīšanos prostitūcijā, apgrūtinās seksuālo pakalpojumu pieejamību un līdzsvaros atbildības nastu starp klientu un seksuālo pakalpojumu sniedzēju, tā ierobežojot gan šo pakalpojumu piedāvājumu, gan pieprasījumu pēc tiem.
Jaunie noteikumi paredz, ka seksuālos pakalpojumus drīkstēs piedāvāt, sniegt un saņemt tikai dzīvojamā telpā, kas ir šo pakalpojumu sniedzēja īpašums vai par kuru tam ir noslēgts īres līgums. Jebkurā citā vietā – uz ielas, striptīza klubos, masāžas salonos, mājās pie klienta un tamlīdzīgi – seksuālo pakalpojumu piedāvāšana, sniegšana un saņemšana būs aizliegta.
 
 
2008-16-01

Знаменитый российский ученый М. Супотницкий заявляет: “Имунная система человека и вирус ВИЧ не являются врагами!”
“ВИЧ – это ретровирус. Ретровирусы и подобные структуры составляют 45% нашего генома. Эволюционная история иммунной системы так же «делалась» ретровирусами. Образно говоря, они «создали» иммунную систему позвоночных «под себя». Поэтому она не только не может с ними бороться, но еще играет какую-то не совсем понятную нам роль в их эволюции.” “ВИЧ-вакцина, как препарат, способный предотвращать  инфицирование людей ВИЧ, никогда не будет создана. Флакончики нам будут еще пока показывать и говорить, что вот, мол, вакцину сделали, «не имеющую аналогов в мире». Полный текст интервью читайте далее... 
2008-07-01
No 7. janvāra sākas biedrības Apvienība HIV.LV projekta “ Mēs zinām kā palīdzēt un gribam, lai zinātu citi”, ko atbalsta Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts, aktivitātes. Aktivitāšu programmas un datumus varat apskatīt sadaļā “Programmas un īstenojamie projekti” saitē http://www.apvienibahiv.lv/?p=3350&lang=886 Par atbalsta grupas nodarbībām Tukumā interesējieties pie koordinētājas I. Rudzītes, tlr. 3124488, 29864756. Par atbalsta grupas nodarbībām Salaspilī  interesējieties pie koordinētājas I. Nipkenas, tlr. 7976359. Par izglītojošiem semināriem Dagdā  interesējieties pie koordinētājas M. Zariņas, tlr. 5653302, 28888094. Visu nepieciešamo informāciju varat iegūt arī no projekta vadītāja A. Molokovska, tlr. 26062077, e-pasts molokovskis@gmail.com
 
2008-06-01
Vācijas zinātniekiem izdevies radīt enzīmu, kas ir spējīgs atrast un iznicināt vīrusa gēnus, kas iebūvēti slimo šūnu DNS. Līdz šim esošās HIV vīrusa apkarošanas metodes ļauj tikai aizkāvēt vīrusa vairošanos, nevis iznicināt to. Sintezētais TRE-rekombināzes enzīms atpazīst HIV-1 vīrusa gēnus inficētajās šūnās, modificē tos un līdz ar to padara neiespējamu turpmāku vīrusa kopiju izplatīšanos uz citām šūnām. Enzīms pilnībā atbrīvo inficētas šūnas no HIV trīs mēnešu laikā. Šis zinātnieku darbs ļaus atrast jaunu ārstēšanas metodi, ar kuru  varēs pilnībā izārstēt cilvēku no HIV infekcijas. (Žurnāla Science raksta referats)
 
2008-06-01
Немецким ученым удалось создать энзим, способный обнаруживать и убивать гены вируса, встроенные в ДНК больных клеток организма. Существующие методы борьбы с ВИЧ позволяют лишь задерживать размножение вируса, а не уничтожать. Задача, которую удалось выполнить немцам, как они заявляют, считалась невыполнимой, поскольку вирус, встраивающийся в ДНК клеток, умеет маскироваться и долгое время находиться в "спящем" состоянии. Энзим TRE-рекомбиназ, синтезированный учеными, распознает ряд генов ВИЧ-1 в инфицированных клетках, модифицирует их, делая невозможным дальнейшее распространение копий вируса на другие клетки. В течение трех месяцев разработанный энзим полностью очищает клетки с ВИЧ. Автор опубликованного в научном журнале Science отчета о проделанной немцами работе считает, что открытие ученых поможет создать метод лечения, полностью излечивающий человека от ВИЧ. Сами же ученые, как они заявили, продолжают исследования в области распознания и ликвидации других элементов генетического кода ВИЧ.
 
2008-05-01
Депрессия и нервные расстройства значительно ухудшают процесс лечения ВИЧ-положительных, заключили специалисты американской исследовательской группы Kaiser Permanente. Однако своевременное и эффективное использование антидепрессивной терапии поможет не только улучшить психологическое состояние пациентов, но и способствовать быстрому выздоровлению, что в очередной раз доказывает взаимосвязь физического и психологического здоровья, утверждают врачи. Для этого исследования специалисты в течение года контролировали вирусный и иммунологический ответ среди 3359 людей с ВИЧ в соответствии с уровнями гормона серотонина, регулирующего эмоции и настроение. У 42% угнетённых пациентов был зафиксирован худший иммунный ответ на активность ВИЧ-инфекции. По словам доктора Майкла Хорберга, ВИЧ и депрессия часто идут, "взявшись за руки", поэтому при первых симптомах нервно-психологического расстройства пациенты должны получать более тщательное лечение, чтобы предотвратить развитие ВИЧ-инфекции.
 
2008-03-01
В федеральном округе Колумбия, США (г. Вашингтон), отменен девятилетний запрет на финансирование городским бюджетом программ обмена игл. Этот шаг, по заявлению городских властей, является ключевым моментом для сокращения темпов роста инфекции ВИЧ/СПИДа в столице США.
Президент Буш подписал законопроект, в котором включено положение, позволяющее городу Вашингтон тратить собственные средства на программы предоставления стерильных игл и шприцев для наркопотребителей. vairāk ...