Biedrība "Apvienība HIV.LV"Latvija +371 26062077 (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

Veselības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības 2010. gada sarunas
Apskatīt komentārus (0)


15.06.2010


Sarunu darba kārtība:
Veselības ministrijas (VM) un Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) sarunu atklāšana:
Veselības ministra un LPS priekšsēža uzrunas
Veselības aprūpes attīstības plāns (t.sk. slimnīcu tīkla attīstība, ģimenes ārstu prakšu skaits, izvietojums, nepieciešamais atbalsts ārstiem uzsākot ģimenes ārsta praksi):
Paliatīvo un sociālo gultu nepietiekamība veselības aprūpes sistēmā
Ārstniecības iestāžu kvotas un parādi
Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana:
Situācijas raksturojums vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta prezentācija
Valsts noteikto kvotu nepietiekamība NMP nodrošināšanai
Diskusijas
E- veselības aktualitātes:
Veselības ekonomikas centra prezentācija par patreizējo situāciju E-veselības izveidē un laika grafiks par atsevišķu sadaļu ieviešanu (E-receptes; E-apmeklējumu rezervēšanas izveide; E-veselības karte u.c.)
Diskusijas
Sociālā drošības tīkla pasākumu nodrošināšana veselības aprūpes jomā:
Veselības norēķinu centra prezentācija
Diskusijas par aptveres palielināšanu
Neatliekamās stomatoloģiskās palīdzības nodrošināšana cilvēkiem ar maziem ienākumiem un iedzīvotājiem bez noteiktas dzīvesvietas no līdzekļiem, kas kompensācijai piešķirti saskaņā ar Sociālās drošības tīkla stratēģiju
Personu, kurām nav noteiktas dzīvesvietas un personas koda, un kuras nonāk neatliekamā stāvoklī stacionārā, ārstēšana no līdzekļiem, kas kompensācijai piešķirti saskaņā ar Sociālās drošības tīkla stratēģiju. Paralēli sociālajam dienestam veicot nepieciešamās darbības, lai pacientam tiktu nokārtoti pases un turpmākās dzīvesvietas (pansionāts utt.) jautājumi
Sociālās māsas – plāni, reālā situācija
Kompensējamo medikamentu pieejamība un apjoms:
Diskusijas par iedzīvotāju nodrošinājumu ar kompensējamiem medikamentiem un par izmaiņām normatīvajos aktos, lai Sociālo aprūpes centru iemītniekiem būtu iespēja saņemt ambulatorajai ārstniecībai paredzētās kompensējamās zāles un medicīniskās ierīces ar pilnīgu vai daļēju kompensāciju no līdzekļiem, kas kompensācijai piešķirti saskaņā ar Sociālās drošības tīkla stratēģiju (MK 31.10.2006. noteikumi Nr.899 „Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”)

Veselības veicināšanas pasākumu pieejamība reģionos un pašvaldību iesaistīšanās veselīga dzīvesveida nodrošināšanā iedzīvotājiem:
Sirds veselības kabinetu funkciju paplašināšana, atpazīstamības palielināšana un reģionālo veselības veicināšanas koordinatoru sadarbības stiprināšana ar pašvaldībām
Veselības inspekcijas pārstāvja prezentācija
Pašvaldību viedoklis par Sirds veselības kabinetu darbību un sadarbības stiprināšanu ar reģionāliem veselības veicināšanas koordinatoriem
Pašvaldību loma traumatisma mazināšanā
Veselības ministrijas pārstāvja prezentācija
Pašvaldību viedoklis par vides pieejamību aktīva un droša dzīvesveida realizēšanai  
Primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība, profilakses programmu realizācija:
Metadona kabinetu attīstīšana pašvaldībās farmakoterapijas ar metadonu saņemšanai injicējamo narkotiku lietotājiem
Diskusija ar Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centra pārstāvjiem un pašvaldībām
Šļirču apmaiņas punktu uzturēšana, HIV inficēto intravenozo narkotiku lietotāju aprūpe
Diskusija ar v/a „Latvijas Infektoloģijas centrs”, biedrības „Apvienība HIV.LV” pārstāvjiem un pašvaldībām
Skrīninga pieejamība iedzīvotājiem
Pašvaldību viedoklis par dažādu skrīninga pasākumu pieejamību iedzīvotājiem
Diskusija ar v/a „Latvijas Infektoloģijas centrs” pārstāvjiem un pašvaldībām par pieejamības palielināšanu plaušu radioloģiskiem izmeklējumiem ar pārvietojamo rentgena iekārtu
Zobārstniecības problēmas
Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Zobārstniecības un sejas ķirurģijas centra pārstāvja prezentācija par mobilo zobārstniecības autobusu pieejamību pašvaldībās
Valsts noteikto kvotu nepietiekamība bērnu zobārstniecībā
Neatliekamās stomatoloģiskās palīdzības neesamība cilvēkiem ar maziem ienākumiem un iedzīvotājiem bez noteiktas dzīvesvietas

 
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA