Biedrība "Apvienība HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 


Skrejlapas “Par labāku HIV inficēto dzīves kvalitāti!”
(latviešu un angļu valodās; sākot ar 1998. gadu)

Jaunākie medicīnas atklājumi AIDS jomā redzami pēdējā skrejlapā. Iepriekšējās var sastapt pat pretējus viedokļus. Taču vienā skrejlapā nevar ietilpināt visu HIV pētījumu un atzinumu spektru, tāpēc vērts ieskatīties arī iepriekšējās. Lai arī uzskati HIV ārstniecībā (līdz ar katru pabeigtu klīnisko pētījumu) mainās strauji, tomēr atsevišķi slēdzieni paliek nemainīgi!

The latest HIV treatment news can be found in the last info-sheet. In the previous ones you may encounter even contradictory standpoints. But, since it is not possible to incorporate all the spectrum of HIV research and conclusions, it is worth looking into previous info-sheets as well. Although the conceptions in HIV treatment (along with each completed clinical trial) are changing swiftly, there still are findings that remain unchanged!

 
Vēsturiskais izdevums - 2002. gada brošūra «Kombinētā terapija HIV inficētajiem» šeit>>>
 

Skrejlapu sērija “Par labāku HIV inficēto dzīves kvalitāti!” 
Infosheets from the series For a Better QL of PLWHA!

1998.

Skrejlapa #1 DABAS MĀTES LĀSTS? šeit>>> 
Infosheet #1 NATURE’S CURSE?  here>>> 

1999.

Skrejlapa #2 VAI INFICĒTAJIEM NEPIECIEŠAMI VITAMĪNI UN MINERĀLI? šeit>>> 
Infosheet #2 ARE PLWHA LACKING VITAMINS AND MINERALS? here>>> 
1999.
Skrejlapa #3 VAI DĀRGS IR ALLAŽ LABS? šeit>>> 
Infosheet #3 IS EXPENSIVE ALWAYS BETTER? here>>> 
2000.
Skrejlapa #4 VAI ESMU SEVIS CIENĪGS? šeit>>> 
Infosheet #4 AM I WORTH MYSELF? here>>> 
2000.        
Skrejlapa #5 PAR VAI PRET ZĀĻU BRĪVDIENĀM? šeit>>> 
Infosheet #5 DRUG HOLIDAYS. YES OR NO? here>>> 
2000.
Skrejlapa #6 VIRZIENĀ UZ ILGDZĪVOŠANU! šeit>>> 
Infosheet #6 TOWARDS LONGEVITY! here>>> 
2000.
Skrejlapa #7 UZMANĪGI AR DZIEDNIEKIEM! šeit>>> 
Infosheet #7 BEWARE HEALERS’ ADVICES! here>>> 
2001.
Skrejlapa #8 HIV-INFICĒTIE PALĪDZ SAVIEM ĀRSTIEM šeit>>> 
Infosheet #8 HIV-POSITIVES HELPING THEIR DOCTORS here>>> 
2001.
Skrejlapa #9 MĀCĪSIMIES NO TAIZEMIEŠIEM! šeit>>> 
Infosheet #9 LET US LEARN FROM THAI PEOPLE! here>>> 
2002.
Skrejlapa #10 PĒC 10 GADIEM IZĀRSTĒSIMIES? šeit>>> 
Infosheet #10 A CURE IN 10 YEARS? here>>>  
2002.
Skrejlapa #11 KAD UZSĀKT TERAPIJU? šeit>>> 
Infosheet #11 WHEN TO START? here>>> 
2003.
Skrejlapa #12 BEZMAKSAS PLASTISKĀ ĶIRURĢIJA? šeit>>> 
Infosheet #12 PLASTIC SURGERY FOR FREE? here>>> 
2003.
Skrejlapa #13 RELIĢIJAS UN SEKSA SADURSMĒ šeit>>>
Infosheet #13 CLASH BETWEEN SEX AND RELIGION here>>>
2004.
Skrejlapa #14 TAIZEMĒ VISS IR SAVĀDĀK! šeit>>> 
Infosheet #14 EVERYTHING IS DIFFERENT IN THAILAND! here>>> 
2004.
Skrejlapa #15 PAR VESELĪGU IZDZĪVOŠANU! šeit>>>
Infosheet #15 FOR A HEALTHY SURVIVAL! here>>> 
2006.
Skrejlapa #16 LIPODISTROFIJAS PROFILAKSE šeit>>> 
Infosheet #16 LIPODYSTROPHY PREVENTION here>>> 
2006. 
Skrejlapa #17 LĪDZESTĪBA TERAPIJAI IR SVARĪGA! šeit>>> 
Infosheet #17 PAY ATTENTION TO ADHERENCE! here>>> 
2006. 
Skrejlapa #18 CIK ILGI DZĪVOSIM? šeit>>>
Infosheet #18 HOW LONG SHALL WE SURVIVE? here>>> 
2008.
Skrejlapa #19 VAI CILMES ŠŪNAS? šeit>>>
Infosheet #19 WILL IT BE STEM CELLS? here>>> 
2008.
Skrejlapa #20 ĀRSTĒŠANAS VIENKĀRŠOŠANA šeit>>>
Infosheet #20 TREATMENT SIMPLIFICATION here>>>
2009. 
Skrejlapa #21 UN KĀ AR MIRSTĪBU? šeit>>>
Infosheet #21 AND WHAT ABOUT MORTALITY? here>>>
2010.
Skrejlapa #22 KO MUMS CŪKU GRIPA PADARĪS, PADARĪS, PADARĪS?! šeit>>> 
Infosheet #22 WHAT WILL SWINE FLU DO TO US, DO TO US, DO TO US?! here>>>
2011.
Skrejlapa #23 PIRMIE SOĻI IZĀRSTĒŠANĀS VIRZIENĀ!? šeit>>> 
Infosheet #23 PAVING THE WAY TO A CURE OF HIV INFECTION!? here>>> 
2011.
Skrejlapa #24 AIDS „ARĒNA” MAINĀS! šeit>>> 
Infosheet #24 AIDS ARENA IS CHANGING! here>>>
2012.
Skrejlapa #25 NESKUMSTI, JA NOVECO! šeit>>> 
Infosheet #25 DO NOT REGRET GROWING OLDER! here>>>
2012.
Skrejlapa #26 JA VARĒTU UZSĀKT NEKAVĒJOTIES... šeit>>>
Infosheet #26 IF ONE COULD START IMMEDIATELY…  here>>>
2013.
Skrejlapa #27 NE VISU IZŠĶIR NAUDA! šeit>>>
Infosheet #27 IT IS NOT ALL ABOUT MONEY! here>>>
2014. 
Skrejlapa #28 NE TIKAI VEIKSMES... šeit>>> 
Infosheet #28 NOT ONLY SUCCESS…  here>>> 
2014.
Skrejlapa #29 NĀVES ĒNĀ šeit>>> 
Infosheet #29  UNDER A SHADOW…  here>>> 
2015.
Skrejlapa #30 VAI IZĀRSTĒŠANĀS TUVU? šeit>>> 
Infosheet #30 IS CURE NEAR? here>>>  
2016.
Skrejlapa #31 “IZĀRSTĒŠANA” NENOZĪMĒ IZĀRSTĒŠANU   šeit>>>
Infosheet #31 “CURE” IS NOT A CURE here>>>
2016.
Skrejlapa #32 ILGMŪŽĪBAS REKORDS: 43 GADI! šeit>>>
Infosheet #32 LONGEVITY RECORD: 43 YEARS! here>>>
2017.
Skrejlapa #33 SUPERINFICĒŠANĀS! šeit>>>
Infosheet #33  A SUPERINFECTION! here>>>
2018.
Skrejlapa #34  LATVIJA – NĀKAMĀ BAGĀTĀKĀ AIZ ASV!? šeit>>>
Infosheet #34 LATVIA – THE NEXT RICHEST COUNTRY TO THE U.S.A.!? here>>>
2019.
Skrejlapa #35 MATU ZUDUMS? šeit>>>
Infosheet #35 HAIR LOSS? here>>>
2020. 
Skrejlapa #36 HIV - KORONAVĪRUSA ĒNĀ šeit>>>
Infosheet #36 IN THE LIGHT OF SARS, DON’T FORGET HIV! here>>> 
2021.
Skrejlapa #37 PALIKUŠAS VIEN LABĀS ZĀLES? šeit>>>
Infosheet #37 NO BAD ANTIRETROVIRALS LEFT ANYMORE? here>>>
2023.
Skrejlapa #38 PIE HORIZONTA – ILGTSPĒJĪGĀS INJEKCIJAS šeit>>>
Infosheet #38 ON THE WAY TO LONG-ACTING INJECTABLES here>>>
Skrejlapa #39 UN KĀ AR IZĀRSTĒŠANOS? šeit>>>
Infosheet #39 TOWARDS HIV ELIMINATION here>>>