Biedrība "Apvienība HIV.LV"+371 26062077 (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
 

2018. gads Ieslodzījuma vietās strādājošo ārstu saraksts, kuri ir tiesīgi nosūtīt valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai un izrakstīt valsts kompensējamās zāles [iekļautas 08.02.2018. Ieslodzījuma vietu pārvaldes sagatavotās izmaiņas] http://vmnvd.gov.lv/uploads/files/5a84538010b04.xlsx 

31.10.2017. Informatīvais ziņojums “Par veselības aprūpes organizāciju un finansējumu ieslodzījuma vietās”. http://www.hiv.lv/docs/729/Cietumi/Veselibas_aprupe_cietumos_2017.doc

20.12.2016. Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" (Ieslodzījuma vietās nodarbinātajiem ārstiem apstiprinātas tiesības nosūtīt ieslodzījuma vietās esošās personas uz nepieciešamajiem izmeklējumiem ļaundabīgo audzēju primārai diagnostikai paātrinātā kārtībā.) saitē http://tap.mk.gov.lv/doc/2016_12/VMnot_121216_not1529.2773.docx

14.01.2014. MK noteikumi Nr.25 "Noteikumi par apcietināto un notiesāto personu veselības aprūpi ieslodzījuma vietās" (16 (5075), 23.01.2014.), [stājas spēkā 24.01.2014.] saitē http://likumi.lv/doc.php?id=263883

[24.10.2013.] Veselības ministrijas "Informatīvais ziņojums par normatīvo regulējumu un praksi ieslodzīto personu iesniegumu izskatīšanas kārtībai Veselības inspekcijā gadījumos, kas saistīti ar ieslodzīto personu nopietnu un akūtu saslimšanu", saitē http://www.mk.gov.lv/doc/2005/VMInf_181013.1900.docx

09.04.2013. MK noteikumi Nr.191 "Notiesātā resocializācijas īstenošanas kārtība" ("LV", 70 (4876), 11.04.2013.) [stājas spēkā 12.04.2013.] http://www.likumi.lv/doc.php?id=256000

24.01.2012. MK noteikumi Nr.70 "Alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai datorspēļu atkarības slimnieku ārstēšanas kārtība" ("LV", 15 (4618), 26.01.2012.) [stājas spēkā 27.01.2012.] http://www.likumi.lv/doc.php?id=243233

06.12.2005. MK Noteikumi Nr.918 "Apcietināto un notiesāto personu apsekošanas kārtība ieslodzījuma vietās, lai konstatētu, vai tās ir lietojušas alkoholu, narkotiskas vai psihotropas vielas" ("LV", 196 (3354), 08.12.2005.) http://likumi.lv/doc.php?id=123126&from=off