Atbalsta grupa inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem (AGIHAS)+371 20207737 (ik dienu pl. 9 - 21)
agihas.lv@inbox.lv

 

Biedrības projekts „Neesi vienaldzīgs! Iesaisties!” ir saņēmis Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstu Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Projekta kopsumma– 3290.40 EUR
RD IKSD finansējums – 2922.90 EUR
AGIHAS līdzfinansējums – 367.50 EUR

                   


Projekta mērkis ir:

  • attīstīt pilsoniskās sabiedrības iesaisti politikas veidošanā, lai uzlabotu veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību;
  • veicināt pilsoniskās sabiedrības aktīvu iesaistīšanos sev svarīgu lēmumu advokācijā, sadarbību kā individuālā, tā organizāciju līmenī;
  • uzlabot zināšanas un prasmes sadarbībā ar valsts un pašvaldību iestādēm veselības aprūpes un dzīves kvalitātes uzlabošanā.
Projektā plānotās aktivitātes:
  • maija trešajā svētdienā atzīmēt Starptautisko no AIDS mirušo piemiņas dienu (International AIDS Candlelight Memorial), īstenojot dažādus publiskus pasākumus;
  • noorganizēt 2 dienu semināru – advokācijas treniņu  15 aktīvistiem, kuri strādā pacientu interešu aizstāvības jomā, lai apmācītu viņus advokācijas darba metodēm;
  • sagatavot un izdot brošūru ar praktiskiem padomiem par iespējām un veidiem kā visefektīvāk ietekmēt valsts veselības aizsardzības politikas pilnveidošanu, iezīmējot tos virzienus veselības aprūpes un pacientu interešu aizstāvības jomā, kuri no sabiedrības viedokļa prasa īpašu uzmanību;
  • noorganizēt apaļo galdu pacientu interešu aizstāvības aktīvistiem un pacientu organizāciju pārstāvjiem ar uzaicinātiem dalībniekiem no Veselības Ministrijas, Slimību profilakses un kontroles centra, ārstniecības iestādēm u. c., lai  pārrunātu   sadarbības iespējas, formas un metodes svarīgākajos  advokācijas jautājumos.


 

Neesi vienaldzīgs! Rīkojies!

Eiropā šī gada pirmā novembra nedēļa veltīta medikamentu pieejamības jautājumiem (A2M - Access To Medicine Week). Zāļu pieejamība pacientiem ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, ar kuru sastopas ikviena pacientu grupa Latvijā un kas būtiski ietekmē arī kvalitatīvu ārstēšanos. 
Lai vērstu uzmanību uz jautājumiem, kas saistīti ar zāļu pieejamību pacientiem, kā arī, lai runātu par to, kā sadarbība pacientu organizāciju starpā var veicināt veselības aprūpes pieejamības uzlabošanu,  4. novembrī no plkst. 10.30 līdz 12.30 Eiropas Savienības mājas 1. stāvā (Aspazijas bulv. 28, Rīgā) notiks Apaļā galda diskusija par pacientu atbalsta organizāciju lomu un iespējām veselības aprūpes pieejamības uzlabošanā.
Pasākuma darba kārtībā:
- Primārās veselības aprūpes pieejamība – esošā situācija un nākotnes izaicinājumi; 
- Pacientu atbalsta organizāciju loma un iespējas veselības aprūpes pieejamības uzlabošanā. Veselības jomas NVO sadarbības modeļi;  
- Bukleta par iespējām iesaistīties pacientu atbalsta organizāciju darbībā „Neesi vienaldzīgs! Rīkojies!” prezentācija (buklets http://agihas.lv/p/AGIHAS_2014_Buklets.pdf).
Noslēgumā: neformālas sarunas pie kafijas tases.
Apaļā galda diskusiju ar RD IKSD Sabiedrības integrācijas programmas līdzfinansējumu organizē biedrība „AGIHAS” projekta „Neesi vienaldzīgs! Iesaisties!” ietvaros sadarbībā ar neformālo pacientu atbalsta organizāciju Apvienību „NVO-Veselībai”. (http://nvo-veselibai.lv/)

         

Treniņš aktīvistiem advokācijas prasmju apgūšanai (Saulgoži, 19. - 21. septembris)

Vispārēja tēma: Veselības aprūpes uzlabošanas advokācija. Apakštēma: Papildu finansējums KZS, lai iekļautu jaunas iedarbīgas zāles. 

        

   

 

18. maijā

No plkst. 14:00 līdz 17:00 pie gājēju pārējas no Stacijas laukuma uz Marijas ielu biedrība AGIHAS (www.agihas.lv) veiks iedzīvotāju informēšanu par situāciju ar HIV/AIDS Latvijā, dalīs prezervatīvus, lubrikantus, infolapas.

Plkst. 17:00 notiks zibakcija ar ziedu nolikšanu un svecīšu aizdegšanu pie Stēlas mirušo no AIDS piemiņai.

Biedrība AGIHAS aicinās iedzīvotājus arī atbildēt uz dažiem aktuāliem jautājumiem par veselības veicināšanu un pašiem iesaistīties veselības politikas pilnveidošanā.

 

1991. gadā AIDS dēļ Latvijā nomira pirmais cilvēks. Ar HIV inficēto cilvēku mirstība gadu no gada konsekventi pieaug. Neskatoties uz HIV ārstēšanas mūsdienīgajām iespējām, finansējums gan profilaksei, gan ārstēšanai nav pietiekams, ko atzīst arī Veselības ministrijas ierēdņi.
7. maijā notikušajā preses konferencē “Latvija var apturēt mirstību AIDS dēļ. Vai cenšas?” Veselības ministrijas un Nacionālā Veselības dienesta pārstāvji norādīja, ka tuvākajos gados nekādi uzlabojumi HIV jomā nav sagaidāmi, ja būtiski netiks palielināts finansējums veselības aprūpei kopumā. “Esmu pārliecināts, ka ne tikai pacientu grupām un tās atbalstošajām organizācijām, bet arī visiem iedzīvotājiem nepieciešams apvienot savus spēkus un prasmes, lai nopietni ietekmētu veselības politiku valstī,” saka biedrības AGIHAS vadītājs I. Kokars.

 


Starptautiskā no AIDS mirušo piemiņas diena'2014, galerija saitē http://agihas.lv/lv/about/events/