Atbalsta grupa inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem (AGIHAS)+371 20207737 (ik dienu pl. 9 - 21)
agihas.lv@inbox.lv

 

Skrejlapu sērija “Par labāku HIV inficēto dzīves kvalitāti!” 
  
Infosheets from the series For a Better QL of PLWHA!

Skrejlapa #1 DABAS MĀTES LĀSTS? šeit>>>
Infosheet #1 NATURE’S CURSE? 
here>>>


Skrejlapa #2
VAI INFICĒTAJIEM NEPIECIEŠAMI VITAMĪNI UN MINERĀLI? šeit>>>
Infosheet #2 ARE PLWHA LACKING VITAMINS AND
MINERALS? here>>>

Skrejlapa #3 VAI DĀRGS IR ALLAŽ LABS? šeit>>>
Infosheet #3 IS EXPENSIVE ALWAYS BETTER? here>>>


Skrejlapa #4
VAI ESMU SEVIS CIENĪGS? šeit>>>
Infosheet #4 AM I WORTH MYSELF? here>>>

Skrejlapa #5 PAR VAI PRET ZĀĻU BRĪVDIENĀM? šeit>>>
Infosheet #5
DRUG HOLIDAYS. YES OR NO? here>>>


Skrejlapa #6
VIRZIENĀ UZ ILGDZĪVOŠANU! šeit>>>
Infosheet #6
TOWARDS LONGEVITY! here>>>

Skrejlapa #7 UZMANĪGI AR DZIEDNIEKIEM! šeit>>>
Infosheet #7
BEWARE HEALERS’ ADVICES! here>>>


Skrejlapa #8
HIV-INFICĒTIE PALĪDZ SAVIEM ĀRSTIEM šeit>>>
Infosheet #8
HIV-POSITIVES HELPING THEIR DOCTORS here>>>

Skrejlapa #9 MĀCĪSIMIES NO TAIZEMIEŠIEM! šeit>>>
Infosheet #9
LET US LEARN FROM THAI PEOPLE! here>>>


Skrejlapa #10
PĒC 10 GADIEM IZĀRSTĒSIMIES? šeit>>>
Infosheet #10
A CURE IN 10 YEARS? here>>>

Skrejlapa #11 KAD UZSĀKT TERAPIJU? šeit>>>
Infosheet #11
WHEN TO START? here>>>


Skrejlapa #12
BEZMAKSAS PLASTISKĀ ĶIRURĢIJA? šeit>>>
Infosheet #12
PLASTIC SURGERY FOR FREE? here>>>

Skrejlapa #13 RELIĢIJAS UN SEKSA SADURSMĒ šeit>>>
Infosheet #13
CLASH BETWEEN SEX AND RELIGION
here>>>


Skrejlapa #14
TAIZEMĒ VISS IR SAVĀDĀK! šeit>>>
Infosheet #14
EVERYTHING IS DIFFERENT IN THAILAND! here>>>


Skrejlapa #15 PAR VESELĪGU IZDZĪVOŠANU! šeit>>>
Infosheet #15 FOR A HEALTHY SURVIVAL!
here>>>


Skrejlapa #16
LIPODISTROFIJAS PROFILAKSE šeit>>>
Infosheet #16 LIPODYSTROPHY PREVENTION
here>>>

Skrejlapa #17 LĪDZESTĪBA TERAPIJAI IR SVARĪGA! šeit>>>
Infosheet #17 PAY ATTENTION TO ADHERENCE!
here>>>


Skrejlapa #18
CIK ILGI DZĪVOSIM? šeit>>>
Infosheet #18 HOW LONG SHALL WE SURVIVE? here>>>


Skrejlapa #19 VAI CILMES ŠŪNAS? šeit>>>

Infosheet #19 WILL IT BE STEM CELLS? here>>>


Skrejlapa #20 ĀRSTĒŠANAS VIENKĀRŠOŠANA šeit>>>

Skrejlapa #21 UN KĀ AR MIRSTĪBU? šeit>>>

Skrejlapa #22 KO MUMS CŪKU GRIPA PADARĪS, PADARĪS, PADARĪS?! šeit>>>

Skrejlapa #23 PIRMIE SOĻI IZĀRSTĒŠANĀS VIRZIENĀ!? šeit>>>  
Infosheet #23 PAVING THE WAY TO A CURE OF HIV INFECTION!? here>>>

Skrejlapa #24
AIDS „ARĒNA” MAINĀS! šeit>>> 

Skrejlapa #25 NESKUMSTI, JA NOVECO! šeit>>>   
Infosheet #25 DO NOT REGRET GROWING OLDER! here>>>

Skrejlapa #26 JA VARĒTU UZSĀKT NEKAVĒJOTIES... šeit>>>
Infosheet #26
IF ONE COULD START IMMEDIATELY…
  here>>>


Skrejlapa #27 NE VISU IZŠĶIR NAUDA! šeit>>>
Infosheet #27 IT IS NOT ALL ABOUT MONEY!
here>>>
  

Skrejlapa #28 NE TIKAI VEIKSMES... šeit>>>   
Infosheet #28 NOT ONLY SUCCESS…  here>>>  

    

Skrejlapa #29 NĀVES ĒNĀ šeit>>>    
Infosheet #29  UNDER A SHADOW…  here>>>    


Skrejlapa #30 VAI IZĀRSTĒŠANĀS TUVU? šeit>>>       
Infosheet #30 IS CURE NEAR? here>>>                    

Skrejlapa #31 “IZĀRSTĒŠANA” NENOZĪMĒ IZĀRSTĒŠANU   šeit>>>
Infosheet #31 “CURE” IS NOT A CURE here>>>
 
Skrejlapa #32 ILGMŪŽĪBAS REKORDS: 43 GADI! šeit>>>
Infosheet #32 LONGEVITY RECORD: 43 YEARS! here>>>