Atbalsta grupa inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem (AGIHAS)+371 20207737 (ik dienu pl. 9 - 21)
agihas.lv@inbox.lv

 

2009

27.10.2009

AGIHAS strādā ieslodzījuma vietās

Biedrība "Atbalsta grupa inficētajiem ar HIV un AIDS slimniekiem" (AGIHAS) ANO Narkotiku un Noziedzības biroja (UNODC) projekta ietvaros izglīto ieslodzītos un cietumu personālu par HIV/AIDS saistītiem jautājumiem.

Lasīt vairāk ...

03.03.2009

FARMĀCIJAS KOMPĀNIJU PĀRSTĀVNIECĪBAS LATVIJĀ SAMAZINA HIV MEDIKAMENTU PĀRDOŠANAS CENAS

HIV pacientu interešu aizstāvības organizāciju (biedrības AGIHAS, Apvienība HIV.LV, DIA+LOGS) pārstāvji jau ilgstoši visdažādākajos līmeņos ir norādījuši uz neadekvāti augstājām, salīdzinot ar citām ES valstīm, HIV specifisko medikamentu pārdošanas cenām Latvijā.

Lasīt vairāk ...

02.03.2009

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ В ЛАТВИИ СНИЖАЮТ ЦЕНЫ ПРОДАЖИ МЕДИКАМЕНТОВ ПРОТИВ ВИЧ

Представители неправительственных организаций, защищающих интересы ВИЧ инфицированных пациентов в Латвии (общества AGIHAS, Объединение HIV.LV, DIA+LOGS) уже длительное время и на самых разных уровнях указывали на неадекватно высокие ( в сравнении с другими странами Евросоюза) цены продажи специфических медикаментов для лечения ВИЧ инфекции.

Lasīt vairāk ...

01.03.2009

PHARMACEUTICAL COMPANIES’ AGENCIES IN LATVIA ARE LOWERING HIV MEDICATION PRICES

The representatives of HIV patient interest advocacy organizations (Society AGIHAS, Society Association HIV.LV, Society DIA+LOGS) have been pointing out steadily and on different levels the inadequately high retail prices for specific HIV medication in Latvia, comparing other EU countries.

Lasīt vairāk ...
Arhīvs
2017 (2)   
2016 (19)   
2015 (22)   
2014 (6)   
2013 (9)   
2012 (13)   
2011 (19)   
2010 (1)   
2009 (4)   
2008 (1)