Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
107599

Ainis Dzalbs, imenes rsts, Latvijas Lauku imenes rstu asocicijas Jauno imenes rstu nodaas vadtjs
18.08.2019


Cittu publicja Medikamentu informcijas centrs. <... Iedomjieties jaunu rstu lauku teritorij, kur sastop smagus pacientus, kuri ar vlas izdzvot, tau ir ierobeoti finansili, dadu iespju d nespj nokt uz izmekljumiem, slimncm. Pa kdam smagi slimam brnam attl lauku vienst, pa kdam insultam, kur nav bijusi pieejama rehabilitcija, un vl reizm kda mjas vizte ar lgumu izsniegt miranas apliecbu. Un tas viss tam vienam jaunietim pa neizbraucamiem lauku ceiem, izmantojot e-veselbu, kas nobrk, izsniedzot nostjumus, kad pakalpojums pieejams pc pieciem mneiem un vl un vl. Cik lielas motivcijas, baiu, stresa un galu gal gandarjuma tas vrts? ...>
 
      Atpaka