Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
109433

Atvrta vakance LIC Ldzestbas kabinet
Apskatt komentrus (0)


08.12.2019


Avots: RAKUS | Atvrta vakance darbam Ldzestbas kabinet | https://www.aslimnica.lv/lv/vacancies/361799 |
Vakance Koordinators HIV ldzestbas kabinet RAKUS stacionr Latvijas Infektologijas centrs. Iesnieganas termi - ldz 31. decembrim.
Prasbas: 
- vidj profesionl izgltba vai augstk izgltba;
- izgltba medicnas jom tiks uzskatta k priekrocba;
- datora lietoanas prasmes − darbs ar biroja programmm (Microsoft Office),  teksta redaktoru MS Word, elektroniskajm tabulm MS Excel, e-pasta un informcijas vadbas programmu MS Outlook;
- saskarsmes un komunikcijas prasmes;
- teicamas latvieu valodas zinanas, labas krievu un angu vai citas svevalodas zinanas.
Pienkumi:
- veikt HIV pacietu un viu tuvinieku pieemanu, uzklausanu, informatvu u.c. paldzbas snieganu;
- veicint HIV/AIDS pacientu ldzestbu terapijai;
- sniegt konsultatvo atbalstu HIV pacientiem par aktulajiem ar veselbu saisttajiem jautjumiem;
- konsultt par terapijas un rtans iespjm un norisi, medikamentu lietoanu, laboratoriskiem izmekljumiem u.tml.;
- sniegt atbalstu un informciju HIV profilakses punktu darbiniekiem.
Tu iegsi:
- pilnvrtgu pieredzi un izaugsmi profesionlaj jom;
- iespju strdt dinamisk vid lielkaj daudzprofilu rstniecbas iestd Latvij;
- kopgus paskumus un iespju dziedt slimncas kor;
- atlaides rstniecbas pakalpojumiem;
- draudzgus un atsaucgus kolus.
Darba veidu: darba lgums uz nenoteiktu laiku.
Darba vietu: Linezera iela 3, Rga.
Atalgojumu (bruto):  810.00 Euro/mnes
Gaidsim Jsu Curriculum Vitae (CV) (ldz 31.12.2019)
Pateicamies visiem pretendentiem par atsaucbu! Ja nesazinsimies trs nedu laik kop pieteikuma nostanas, ldzam uzskatt, ka netikt izvirzts/-a nkamajai atlases krtai
Tlrunis uzzim: 67014753; 67014754; 67042829
 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA