Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
75200

Bezmaksas komplekts patestanai uz HIV
Apskatt komentrus (2)


21.12.2016


Piecs Krievijas pilsts  Maskav, Sanktpterburg, Jekaterinburg, Omsk un Orl  gejiem, biseksuiem un transseksuiem ir dota iespja veikt bezmaksas patestanos uz HIV. 
Sait, ko izveidoja projekta SAFE BOX ietvaros, geji, biseksui un transseksui var pastt patestans komplektu uz HIV. Instrukcija par to, k izdart pastjumu, k ar instrukcija par testa izmantoanu un rezulttu interpretciju ievietota projekta sait http://gaytest.info/order/ 
Patestans komplekt uz HIV ietilpst siekalu tests "Oralquick", prezervatvi, izsmeoa instrukcija un dvana. Testa izmantoana dod iespju saemt rezulttu 20 minu laik, turklt ievrojot pilngu anonimitti.
Kampaas organiztji aicina tos, kas ir jau veikui testu, paziot rezulttus, garantjot anonimitti. Via ar piebilst: "Jsu atbildes glbs daudzu dzvbas un paldzs ar nkotn attstt das programmas."
 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA