Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
109583

Gripas epidmija ir klt
Apskatt komentrus (0)


11.12.2019


Avots: SPKC | Slimbu profilakses un kontroles centrs pazio par gripas epidmijas skumu no 2019. gada 11. decembra | https://www.spkc.gov.lv/lv/aktualitates/preses-relizes/get/nid/741Ekspertu diskusiju "Neauj gripai js noert!" noskatieties saits:
https://www.facebook.com/SPKCentrs/videos/559257601574192/ | vai https://www.spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/742 |
Gripas un citu elpceu infekciju monitoringa dati liecina, ka 2019. gada 49. ned no desmit monitoring iekautajm teritorijm divs pilsts (Jelgav un Rg) pacientu skaits, kuri vrsuies ambulatorajs rstniecbas iestds un kuriem noteikta diagnoze gripa, prsniedzis 100 gadjumus uz 100 000 iedzvotjiem: Jelgav reistrti 265,5 gripas gadjumi uz 100 000 iedzvotjiem un Rg  159,8 gadjumi uz 100 000 iedzvotjiem.
Vidji Latvij gripas intensitte sasniegusi 108,6 gadjumus uz 100 000 iedzvotjiem. Augstka saslimstba reistrta brniem 0  4 un 5  14 gadu vecuma grups.
Aizvadtaj ned gripas izplatba tika novrota ar Daugavpil, Gulben, Jkabpil,  Jrmal, Liepj un Rzekn un ts intensitte svrsts no 14,6 gadjumiem (Jrmal) ldz 86,5 gadjumiem (Liepj) uz 100 000 iedzvotjiem.
Par staciontiem pacientiem gripas infekcijas gadjumos zioja slimncas Daugavpil, Gulben, Jelgav, Jkabpil, Rg un Valmier. Kop monitoring iekautajs stacionras rstniecbas iestds 49. ned gripas d uzemti 80 pacienti: 77 pacienti stacionti ar diagnozi gripa un trs pacienti ar diagnozi gripas izraista pneimonija. No 80 staciontiem  pacientiem 46 bija brni ldz 14 gadu vecuma.
Ar gripu biek slimo brni un pusaudi. Tau smagk gripa skar seniorus un cilvkus ar hroniskm saslimanm  sirds un asinsvadu slimbm, plauu un nieru hroniskm slimbm, cukura diabtu, onkoloiskm saslimanm, hroniskm infekcijm, novjintu imunitti un adipozitti (cilvki ar palielintu ermea svaru). Gripa ir pai bstama maziem brniem un grtniecm.
Vislabk aizsardzba pret gripu un gripas izraistm komplikcijm ir ikgadj vakcincija. emot vr, ka imunitte izveidojas 14 dienu laik pc vakcincijas un gripas izplatba parasti ilgst vairkus mneus  ldz pat maija beigm, vakcinties pret gripu nav par vlu ar epidmijas laik.
Ar veselbas aprpes darbiniekiem ieteicams bt vakcintiem, lai aizsargtu savus pacientus un sevi.
SPKC vr uzmanbu, ka gripas epidmisks izplatbas skums nav iemesls vakcincijas atcelanai vai ts prtraukanai. Vakcincija pret gripu nevar izraist saslimanu vai pasliktint slimbas gaitu, piemram, ja inficans notikusi pirms vakcnas saemanas. Atlikt vakcinciju nepiecieams, ja personai ir aktas saslimanas simptomi, un vakcincija veicama uzreiz pc atveseoans. Viengais aizliegums vakcincijai ir aleriska reakcija, pret kdu no vakcnas sastv iekautajm vielm.
Atgdinm, ka no 2019. gada 1. oktobra valsts apmaks vakcnu pret gripu brniem no 6  23 mneu vecumam un grtniecm.
Nacionlais veselbas dienests atgdina, ka valsts apmakstu pretgripas vakcnu 100 % apmr kompens ar brniem no 2 ldz 18 gadu vecumam, ja brns slimo ar kdu hronisku saslimanu,  50 % apmr tiek kompensta personm vecum no 65 gadiem un pieauguajiem ar hroniskm saslimanm, savukrt vakcincija 25 % apmr tiek nodrointa sievietm ldz 70 pcdzemdbu perioda dienai. Vairk informcijas par vakcinciju pret gripu.
Epidemiologi atgdina: lai novrstu vrusu izplatanos, ja Jums ir gripa vai gripai ldzga saslimana, audot vai klepojot, izmantojiet vienreizlietojams salvetes, lai aizsegtu muti un degunu, un pc tam nomazgjiet rokas. Saslimanas gadjum palieciet mjs un sazinieties ar savu imenes rstu.
Nacionlais veselbas dienests atgdina, ka gripas epidmijas laik no valsts budeta ldzekiem tiek apmakstas imenes rstu mjas viztes pie gripas slimniekiem (ja reistrtais pacients dzvo rsta pamatdarbbas teritorij). iem pacientiem par vizti jmaks tikai valst noteikt pacienta iemaksa  2,85 eiro.
 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA