Biedrība "Apvienība HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
105116

IeM pozitīvi vērtē nevalstisko organizāciju ieguldījumu
Apskatīt komentārus (0)


27.02.2019


Informatīvais zinojums skatīts Ministru kabineta sēdē 26. februārī | http://tap.mk.gov.lv/doc/2019_02/IeMZin_nark_181218.2723.docx

Risku un kaitējuma samazināšana
Svarīgākie secinājumi: Latvijā joprojām ir augsti HIV un HCV izplatības rādītāji, tai skaitā injicējamo narkotiku lietotāju (INL) vidū. Papildus minētajam, jānorāda, ka pieaudzis arī pārdozēšanu skaits. Atzīmējot svarīgākos sasniegumus kaitējuma mazināšanas jomā, jānorāda, ka paplašināta HIV antiretrovirālās terapijas un HCV ārstēšanas pieejamība. Pārskata periodā palielināta šļirču izdale, nodrošināta infekcijas slimību eksprestestēšana un paplašināts ielu darba ietvars, lai sasniegtu pēc iespējas vairāk INL. Tāpat ievērojami paplašināta opioīda aizstājējterapija. Tomēr, vērtējot sniegto pakalpojuma, var secināt, ka, lai panāktu redzamus rezultātus HIV un HCV izplatības ierobežošanā, pašreizējais kaitējuma mazināšanas pakalpojums jāpaplašina un jāpapildina vēl vairāk. Līdztekus infekcijas slimību izplatības profilaksei, jāīsteno arī pārdozēšanas profilakses pasākumi.

Rekomendācijas:
- 2017.gada 31.oktobrī apstiprinātajā plānā „Par HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta izplatības ierobežošanas rīcības plānu 2018.-2020. gadam” iekļauti būtiski uzdevumi infekcijas slimību izplatīšanas samazināšanai INL vidū. Tādēļ viena no svarīgākajām rekomendācijām ir īstenot šajā plānā noteiktos uzdevumus. 
- Būtu jāīsteno narkotiku pārdozēšanas profilakses pasākumi, piemēram, jāizvērtē iespēja ieviest naloksona līdzņemšanu opioīdu lietotājiem, tādējādi samazinot iespējamo mirstību, kā arī samazinot ātrās medicīniskās palīdzības izsaukumu skaitu.
- Metadona programmas pārklājums pieaug, tomēr novērots, ka klienti koncentrējas dažos izdales kabinetos, kas rada administratīvo slogu, kā arī var pasliktināt drošības situāciju metadona kabineta apkārtnē. Tādēļ būtu jāapsver iespējas decentralizēt klientu plūsmu.

Ārstniecība un sociālā rehabilitācija
Svarīgākie secinājumi: Statistika par ārstniecības pieprasījumu ir jāvērtē piesardzīgi, jo pārskata periodā ieviesta jauna reģistrācijas kārtība. Ārstniecības piedāvājums nav būtiski mainījies. Kā pozitīvu piemēru pārskata periodā ārstniecības pieejamības jomā var minēt NVA īstenoto atbalsta programmu ilgstošajiem bezdarbniekiem ar atkarības problēmām, kas ļauj bez maksas iziet Minesotas 12 soļu programmu. Vienlaikus novērots, ka narkotiku lietotāji labprāt izvēlas nevalstiskā sektora sniegto palīdzību, lai atbrīvotos no narkotiku atkarības, bet valsts piedāvātas vietas sociālās rehabilitācijas programmās paliek neaizpildītas. 

Rekomendācijas:
- Ņemot vērā, ka lielai daļai cilvēku ar atkarībām, ir zemi ienākumi, valsts apmaksātajās ārstniecības programmās būtu jāatceļ pacientu līdzmaksājumi, kā arī jārada iespēja kompensēt ārstēšanai nepieciešamos medikamentus.
- Metadona programmas pārklājums pieaug, tomēr novērots, ka klienti koncentrējas dažos izdales kabinetos, kas rada administratīvo slogu, kā arī var pasliktināt drošības situāciju metadona kabineta apkārtnē. Tādēļ būtu jāapsver iespējas decentralizēt klientu plūsmu (pārklājas ar kaitējuma mazināšanas jomu).
- Latvijā ir daudz reliģisku organizāciju, kas sniedz palīdzību narkotiku atkarīgām personām. Tas ir ievērojams resurss, bet joma ir jāsakārto, lai veicinātu kvalitatīvas palīdzības sniegšanu. Tā ietvaros būtu jādefinē un jāizstrādā vadlīnijas rehabilitācijai pēc terapeitiskās kopienas principa, kā arī jāizvērtē finansēšanas iespējas.
- Ņemot vērā, ka bieži personām ar narkotiku atkarību ir veselības problēmas, būtu jāstiprina veselības pakalpojumu integrēšanu vai apvienošanu līdztekus atkarību ārstēšanai.
- Ilgtermiņā būtu jāizvērtē iespējas veidot programmas dažādām mērķa grupām ar dažādām vajadzībām, piemēram, jāstiprina alternatīva ieslodzījumam, specifiskas vajadzības ir arī sievietēm/vecākiem ar bērniem.
- Jāatver dienas stacionārs, kurā būtu iespēja saņemt ilgtermiņa palīdzību, vienlaikus nedzīvojot uz vietas stacionārā.  
- Ņemot vērā, ka pieaug interneta nozīme dažādās dzīves situācijās, arī internets būtu jāiesaista ārstniecībā. Piemēram, tiešsaistes programmas internetā marihuānas smēķēšanas atmešanai.
- Jāvērtē iespējas ieviest brīvprātīgu ārstēšanu kā alternatīvu ieslodzījumam. 
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA