Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
107969

Inese Mauria, ParSirdi.lv
12.09.2019


Veselbas aprpes pieejamba hroniskiem pacientiem ir oti spgs temats. Jurim ir 63 gadi, vi strd par konsultantu starptautisk uzmum, viam ir divi brni, trs mazbrni, k ar hroniska sirds slimba jau 20 gadus, paaugstints asinsspiediens un mirdzaritmija. Tomr vi strd un maks valstij nodokus, taj pa laik mnes nepiecieami vismaz 60-70 eiro ldzmaksjumam par zlm, jo pris medikamentus valsts nekompens, bet citus - tikai daji. Gad ap 250 eiro nepiecieami, lai laikus veiktu izmekljumu sirdij. Pacienta jautjums ir, k vi dzvos, kad aizies pensij, nebs apdroinanas un ienkumi bs sarukui?
 
      Atpaka