Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   

Latvij jaunas zles
17.12.2016


No 2017. g. 01. janvra kompensjamo zu sarakst iekauts vl viens kombintais preparts HIV-infekcijas rstanai - Eviplera (emtricitabns + tenofovrs + rilpivirns). Standarta deva un lietoanas rems: viena tablete vienu reizi dien anas laik. 
 
      Atpaka