Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
76108

Mobil vienba Nr. 2
Apskatt komentrus (0)


01.02.2017


Pareizjie plnotie jaun Mobil busa Nr. 2 izbraukuma marruti un laiki (detalizto informciju jaut paam busam pa tlruni 22304068, vai centram DIA+LOGS darba diens pa tlruni 67243101):
Trediena
11:30  16:30
Tallinas - Jrmalas apvedce, Salaspils trase, Salaspils
Piektdiena
18:00  24:00
Meciems, Dreilii, Sauriei, Ulbroka. No plkst. 21-24 Lienes ielas rajons
Sestdiena
14:00 - 20:00
Zolitde, Traine, Skulte, Mrupe
Svtdiena
12:00  18:00
Pasaieru ostas rajons, iekurkalns, Beri, Inukalns, Vangai
 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA