Biedrība "Apvienība HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
104240

Par veselības reformas pasākumiem HIV ierobežošanas jomā
Apskatīt komentārus (0)


17.01.2019


«Informatīvā ziņojuma “Par veselības reformas pasākumu īstenošanu 2019.gadā”» sadaļa, ka veltīta HIV infekcijas ierobežošanai, šeit>>> /PDF fails/
<... 3.4.2. Līdzestības pakalpojumi
Viens no instrumentiem minētās problēmas risināšanai ir atbilstoši kvalificēta atbalsta persona, kas ārstniecības iestādē HIV inficētajam pacientam var sniegt kompetentas konsultācijas par ARV terapijas nepieciešamību, informēt par pareizu zāļu lietošanu un riskiem, kas saistīti ar zāļu pārtraukšanu, risināt problēmas ar iespējamām zāļu izraisītām blaknēm un palīdzēt organizēt atkārtotas vizītes pie ārsta. Šim nolūkam ir iecerēta HIV inficēto personu veselības aprūpes reforma, nodrošinot pacientiem, kas saņemt ARV terapiju, līdzestības pakalpojumus. Pētījumos ir pierādīts, ka pacientiem, kuri saņēma līdzestības konsultācijas, par 29% mazāk bija problēmas ar zāļu lietošanu, salīdzinot ar tiem pacientiem, kuri nesaņēma konsultācijas. Turklāt tiem, kas saņēma intensīvu agrīnu līdzestības konsultāciju, bija par 59% mazāk iespējama ARV terapijas neizdošanās.
Laika periodā no 2017. līdz 2018. gadam pilotprojekta veidā līdzestības pakalpojumu nodrošinājumu ir izmēģinājusi pacientu organizācija AGIHAS. No 2017.gada septembra līdz 2018.gada augustam šos pakalpojumus izmantoja 504 personas. Pamatā tika uzdoti jautājumi par ARV terapijas blakusparādībām, par pareizu zāļu lietošanu, par to, kā mazināt zāļu izraisītās blaknes un turpināt lietot zāles. 2019. gadā pacientu organizācijai vairs nebūs pieejams projekta finansējums šī pakalpojuma nodrošināšanai, tādēļ šī pakalpojumu ilgtspējas nodrošināšanai ir jāizdala finansējums no valsts budžeta.
Līdzestības pakalpojumu sniegšana HIV inficētām personām notiks SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, kur ARV ārstēšanu uzsāk visi HIV inficētie pacienti un arī turpmākā ārstēšana tiek nodrošināta lielākajai daļai HIV inficēto. Pakalpojumu nodrošinās speciāli apmācīts vidējais medicīnas personāls, nodrošinot šādus uzdevumus:
- telefoniskas, elektroniskas un klātienes konsultācijas HIV inficētām personām, tajā skaitā:
- par ARV medikamentu pareizu lietošanu un to pareizas lietošanas nozīmi;
- par iespējām saņemt infektologa konsultāciju un veikt laboratoriskus izmeklējumus; 
- atbalsts HIV inficētām personām, palīdzot organizēt regulāru veselības pārbaužu veikšanu.
Lai no 2019. gada 1. aprīļa varētu nodrošināt HIV līdzestības kabineta darbību nepieciešams finansējums 21 465  euro.    
3.4.3. Atbalsta personas HIV inficētām personām
Otrs instruments, lai palielinātu to HIV inficēto personu skaitu, kas saņem ARV terapiju, ir uzlabot pieejamību ārstniecības, tai skaitā diagnostikas pakalpojumiem, lai agrīnāk atklātu HIV inficētās personas un uzsāktu šo personu ārstēšanu. Šobrīd katru gadu tiek atklāti vairāk kā 360 jauni HIV infekcijas gadījumi (2017. gadā - 371) un vairāk kā 30% no šiem gadījumiem tiek atklāti AIDS stadijā, kas ir vēlīna HIV infekcijas stadija, kurā ir pievienojušās HIV pavadošās slimības. 
HIV diagnozes uzzināšana cilvēkam ir smaga psiholoģiska trauma. Latvijā HIV infekcija tiek stigmatizēta. Tā rezultātā HIV inficētie savu  diagnozi slēpj un līdz ar to kavējas vērsties ārstniecības iestādē, lai uzsāktu un turpinātu HIV ārstēšanu. Ir nepieciešams nodrošināt īpaši apmācītas atbalsta personas HIV inficētajiem, kuras ir zinošas par HIV infekcijas specifiku un ir sagatavotas sniegt atbalstu, tai skaitā pavadīt uz ārstniecības iestādi, lai veiktu HIV apstiprinošo diagnostiku, uzsāktu un turpinātu ārstēšanu, kā arī sniegt palīdzību ievērot ārstēšanās režīmu.
Lai risinātu šo problēmu, Veselības ministrija ir uzsākusi HIV inficēto personu veselības aprūpes reformu, nodrošinot to, ja personai HIV profilakses punktā (turpmāk - HPP), kam ir sadarbības līgums ar SPKC, ir veikts HIV kapilāro asiņu vai siekalu eksprestests ar  pazīmēm uz HIV infekciju, tad personai infektologs ir tiešās pieejamības speciālists, proti, šādos gadījumos nav nepieciešams ģimenes ārsta nosūtījums, lai apmeklētu infektologu. 
Liela daļa HPP apmeklētāju pieder paaugstinātai HIV inficēšanās riskam pakļautai cilvēku grupai, kā arī nereti tie ir cilvēki, kas ir pakļauti sociālās atstumtības riskam. Grūtības noorganizēt ārsta apmeklējumu, gaidīšana rindā uz veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanu, transporta problēmas un citas līdzīgas problēmas kavē šos cilvēkus apmeklēt infektologu. Tādēļ ir nepieciešams veidot sasaisti kaitējuma mazināšanas pakalpojumiem ar veselības aprūpes sistēmu pozitīva HIV eksprestesta gadījumā. Šim nolūkam plānots, ka no 2019. gada SPKC uzsāks veidot sadarbību un pirkt pakalpojumus no nevalstiskajām organizācijām, kas nodrošinās atbalsta personu piesaisti konkrētajam HIV inficētajam, lai tas nonāktu ārstniecības iestādē, veiktu HIV diagnostiku un uzsāktu ārstēšanos. Atbalsta personas plānots piesaistīt kaitējuma mazināšanas pakalpojumu sniegšanas vietām, kur tiek veikta HIV primārā diagnostika, t.i., ekspresdiagnostika. Minēto pakalpojumu ietvarā nevalstisko organizāciju pārstāvji konkrētajai HIV inficētajai personai organizēs vizīti pie infektologa, palīdzēs atrisināt transporta jautājumus nokļūšanai pie infektolga, sekos, lai persona apmeklē ārstu un pavadīs HIV inficēto personu pie infektologa. Atbalsta personu pakalpojumu nodrošināšanai no 2019. gada 1. jūlija nepieciešami 14 000 euro. ...>

 
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA