Biedrība "Apvienība HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
75056

Rezolūcija par līdzestību
Apskatīt komentārus (0)


16.12.2016


Biedrības „DIA+LOGS”
2016.gada 29.novembrī rīkotās Pasaules AIDS dienai veltītās konferences
„Līdzestība Latvijā: vai varam savādāk? vai varam labāk?”
dalībnieku pieņemtā
REZOLŪCIJA
2016.gada 29.novembra Pasaules AIDS dienai veltītajā konferencē Rīgā priekšlasījumus snieguši un noslēguma diskusiju panelī piedalījušies infekcijas slimību un narkoloģijas ārsti, Veselības ministrijas, Ieslodzījuma vietu pārvaldes un nevalstisko organizāciju eksperti; rezultātā ir fiksētas esošās problēmas cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcijas jomā, tostarp, pacientu līdzestības trūkums, identificēti šķēršļi līdzestībai, kā arī sniegti priekšlikumi to mazināšanai.
Atzīts, ka HIV ir viena no centrālajām sabiedrības veselības problēmām Latvijā. To apliecina fakts, ka ik gadus reģistrēto jauno inficēšanās gadījumu skaita ziņā Latvija ieņem otro vietu Eiropā, vairāk kā trīs reizes pārsniedzot reģiona vidējo rādītāju (attiecīgi 19,8 un 6,3 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju 2015.gadā). Turklāt infekcijas gala stadijas jeb AIDS gadījumu skaita ziņā Latvija ieņem pirmo vietu, Eiropas vidējo rādītāju pārsniedzot vairāk kā astoņas reizes (attiecīgi 6,6 un 0,8 gadījums uz 100 000 iedzīvotāju)[Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra dati, 2015.]. ANO Apvienotā Programma cīņai ar HIV/AIDS (UNAIDS) izvirzījusi mērķi līdz 2020.gadam panākt, ka 90% no HIV inficētajām personām zina savu statusu, no tām 90% saņem ārstēšanu, un no tām 90% ārstēšana ir efektīva. Latvijas rādītāji šajā jomā šobrīd ir ļoti zemi, proti, tikai 50%-35%-64% [Latvijas Veselības ekonomikas asociācijas aplēses, 2016.]. Viens no iemesliem šai situācijai, kas izceļams jo īpaši, ir pacientu līdzestības trūkums antiretrovīrusu terapijai (ART). 2015.gadā Latvijā no 600 ART uzsākšanas gadījumiem 310 gadījumos terapija pārtraukta, un 51% pārtraukšanas gadījumu iemesls bijusi pacienta nelīdzestība. Arī HIV inficētās grūtnieces bieži ir nelīdzestīgas - tikai 43% sieviešu savlaicīgi stājas grūtniecības uzskaitē un pietiekami līdzestīgi apmeklē infektologu [RAKUS stacionāra Latvijas Infektoloģijas centrs dati, 2016.]. Uzsverams, ka labas līdzestības gadījumā ART ne tikai uzlabo dzīves kvalitāti un pagarina mūža ilgumu HIV inficētām personām, bet kalpo arī kā efektīva profilakses metode, būtiski samazinot infekcijas tālāku izplatīšanu citām personām, tostarp jaundzimušajiem. Turpretī vāja līdzestība ne vien neierobežo infekcijas izplatību, bet attīsta zāļu rezistentas (nejutīgas) infekciju izraisošā vīrusa formas, kuras vēlāk grūti pakļaujas vai nepakļaujas ārstēšanai vispār.
Konferencē identificēti šķēršļi līdzestībai trīs dimensijās: no pacienta atkarīgie faktori (sociālekonomiskie, kultūras, reliģiskie, subjektīvā pašsajūta, attieksme pret tradicionālo medicīnu u.c.), ar medikamentiem un ārstēšanas procesu saistītie faktori (blakusdiagnozes, pacientu novecošana u.c.) un vispārējās veselības aprūpes sistēmas trūkumu radītie šķēršļi (piemēram, apstiprinošās diagnostikas pieejamības šķēršļi - izmaksas, vairāku speciālistu apmeklēšana).
Faktors, kas būtiski kavē izstrādāt līdzestības veicināšanas pasākumus, ir HIV infekcijas valsts ierobežošanas stratēģijas vai rīcības plāna neesamība.
Neskatoties uz atsevišķām valstī pastāvošām līdzestību veicinošām iniciatīvām, tādām kā nevalstisko organizāciju izveidoti informatīvie materiāli, informatīvie tālruņi un pacientu atbalsta grupas, psihologa un psihoterapeita pieejamība RAKUS stacionārā Latvijas Infektoloģijas centrs un nevalstiskajās organizācijās valstī nepieciešama nekavējoša mērķtiecīga, sistemātiska un ilgtspējīga pieeja šīs problēmas risināšanai. Konferences gaitā ir izskanējuši konkrēti priekšlikumi līdzestības veicināšanai:
1)Ar pacientu saistīto šķēršļu novēršanai – pacientu izglītošana par ART un atbildīgas veselības uzvedības praktizēšanu; mītu kliedēšana par ART un klasiskās medicīnas nepieciešamību, efektivitāti, un alternatīvo, zinātniski nepamatoto ārstēšanās paņēmienu atmaskošana; pacientu atbalsta grupu pārklājuma paaugstināšana (īpaši sievietēm);
2)Ar veselības aprūpi saistīto šķēršļu novēršanai – politiskā stratēģiskās plānošanas dokumenta HIV infekcijas ierobežošanai izstrāde un apstiprināšana; imunitātes rādītāju barjeras atcelšana terapijai motivētām un aprūpei līdzestīgām personām; primārās veselības aprūpes ārstu kompetences paplašināšana HIV aprūpē; ilgtermiņa farmakoterapijas pārklājuma paplašināšana opioīdu lietotājiem (tostarp buprenorfīna iekļaušana valsts apmaksāto medikamentu sarakstā); profesionāļu savstarpējas sadarbības attīstīšana pacienta gadījuma vadībā (infektologs, klīniskais farmaceits, imunologs, narkologs, hepatologs, pulmonologs, ģimenes ārsts, ginekologs, psihologs, psihoterapeits, sociālais darbinieks u.c.); viena punkta aprūpes nodrošināšana (iespēja saņemt ART, tuberkulozes terapiju un opioīdu aizstājējterapiju vienuviet); profesionāļu izglītošana (tostarp līdzdiploma izglītības programmās), stigmas mazināšana pret HIV-pozitīvajiem pacientiem; motivēšanas prasmju attīstīšana un konfidencialitātes stiprināšana; ārsta un pacienta savstarpējās komunikācijas uzlabošana (par ART blaknēm, terapijas līdzmaksājumiem, nevalstisko organizāciju sniegtajiem pakalpojumiem u.c.); stratēģijas attīstīšana savstarpēji («ārsts-pacients») saskaņota ārstēšanas plāna izveidē, ņemot vērā katra pacienta individuālo dzīves paradumu specifiku; jauno tehnoloģiju izmantošana līdzestības veicināšanā (piemēram, automātisks atgādinājums īsziņa vai e-pasta veidā par kārtējo vizīti pie ārsta, «Skype» vai līdzīgu tehnoloģiju izmantošana saziņai ar medmāsu), pozitīvā eksprestesta atzīšanu kā aizdomām uz saslimšanu, un tiesību šai gadījumā izmantot infektologu kā tiešās pieejamības speciālistu.
Konferences dalībnieki aicina Veselības ministriju (VM) organizēt sanāksmi un koordinēt no tās izrietošu tālāku aktīvu darbību nacionāla mēroga līdzestības veicināšanas mehānisma izveidei, aicinot līdzdarboties VM padotības iestādes, ārstu un farmaceitu asociācijas, nevalstiskās organizācijas un pacientu organizētas grupas!
 
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA