Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
109691

Skta reistrans konferencei HIV-2020
Apskatt komentrus (0)


19.12.2019


Konferences HIV-2020 mris ir radt drous, rtus un ldzvrtgus apstkus, lai vartu dalties ar informciju, zinanm un pieredzi, k ar lai panktu, ka tiek uzklausti un emti vr dadi viedoki.
Par s starpnozaru konferences, kuras pamat ir pozitvs skatjums uz seksu un seksualitti, organizanu ir atbildgas paas kopienas; konferences laik tiks iztirztas dadas problmas, taj skait kopienu ldzdalba c pret HIV, visprj veselbas aizsardzba, dekriminalizcija un citas tmas.
Konference ir alternatva XXIII Starptautiskajai HIV/AIDS konferencei (AIDS 2020), kas no 2020. gada 6. ldz 10. jlijam notiks Sanfrancisko Kalifornijas tat partnerb ar Oklendu.
Vairk lasiet sait: https://www.hiv2020.org/registration (angu valod) | https://ru.hiv2020.org/registration (krievu valod) |
 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA