Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 
   
107549

Sods par nerstanos Tadikistn
Apskatt komentrus (0)


13.08.2019


Augusta skum Tadikistnas Administratvo prkpumu kodeksa 119. pant tika ieviesti labojumi, kas stjs spk kop publicanas bra valdbas informatvaj izdevum.
Tagad slimniekiem, kuri atteiksies no obligts medicnisks prbaudes, izmekljumiem un rstanas, k ar ignors medicnas darbinieku brdinjumus, tiks piespriests naudas sods  no 20 ldz 30 soda vienbu.
Saska ar likumu, gadjumos, kad kds pilsonis slimo ar infekcijas slimbu, kas var bt apdraudjums apkrtjiem, tiem ir obligti jvras tiesbsargjos vai tiesu institcijs, lai ts vartu atbilstoi rkoties.
Valsts prvaldes iestdes uzskata, ka da rcba un sodi paldzs apturt infekcijas slimbu izplatbu. Tau eksperti ir prliecinti, ka pret s kategorijas slimniekiem vrstie sodi vl vairk pasliktins viu neaizsargtbu, jo prsvar tie ir mazturga iedzvotju daa.
Veselbas aizsardzbas jomas prstvji atzm, ka Tadikistn radti apstki, lai bez maksas rsttu ar infekcijas slimbm slimojoos, taj skait tuberkulozes slimniekus, bet pilsoiem ir pienkums izmantot o iespju savas un apkrtjo veselbas drobas d.
Last vairak krievu valod: Радио Свобода | Абдулло Ашуров | В Таджикистане больным туберкулезом и ВИЧ, которые уклоняются от лечения, грозит штраф | https://rus.ozodi.org/a/30106957.html |
 
      Atpaka

atstj tuku: atstj tuku:
vrds:
Ievadiet drobas kodu:

Visual CAPTCHA