Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2011

<--  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 22 ...  --> 

29.12.2011

Kas noteikti jzina pacientiem jau ar 01 janvri (1

Ja rsts, izrakstot kompensjams zles, lietojis zu visprgo nosaukumu (darbgs vielas nosaukums - tas, kas rakstts zem zu nosaukuma maziem burtiem), farmaceita pienkums ir izsniegt ltks im nosaukumam, zu formai un dozjumam atbilstos kompensjams zles.

Last vairk ...

28.12.2011

Ukraina: sekss, narkomnija, nabadzba un AIDS

AIDS valst turpina izplatties ar biedjou trumu. Valsti apdraudo krze ir tikpat acmredzama k valdbas nespja tai stties pretim. Ukrain neviens nesps izvairties no HIV pandmijas sekm.

Last vairk ...

27.12.2011

Pats svargkais gada notikums medicn

Pc zintnisk urnla Science domm, pats svargkais notikums medicn 2011. gad ir atkljums, ka antiretrovrusu prepartu terapijas izmantoana ar HIV slimo rstan aizkav s infekcijas izplatbu. Viengi ir problma, k praks realizt masveida terapiju. obrd aptuveni 15 miljoniem cilvku ar HIV infekciju, kam steidzami ir nepiecieama rstana, antiretrovrusu medikamenti nav pieejami.

Last vairk ...

27.12.2011

No atptas atved HIV

Austrlijas Veselbas aizsardzbas ministrija publiskojusi brdinjumu, kas adrests visiem, kuri nesen atgriezuies no Bali, un tiem, kas Jaungada brvdiens turienes modernajos krortos grass palaiskoties sault.

Last vairk ...

26.12.2011

Cerbu stars: skta vakcnas pret HIV izminana

ASV Produktu un zu kontroles prvalde ir devusi atauju valsts teritorij uzskt vakcnas pret HIV, ko ir radjui Kandas zintnieki, izminanu. Un, lai gan t pagaidm ir tikai preparta prbaude uz toksiskumu, Kandas specilistu izminjumi vie optimismu.

Last vairk ...

26.12.2011

Lasot blogus

Neskatoties uz to, ka vrusa izplatans cei daudziem ir zinmi, k tikko HIV kst par kda dzves sastvdau, visas iegts zinanas kaut kd nesaprotam veid zaud nozmi. Daus gadus atpaka tos, kas uzska runas par AIDS rstanu sauca par galjiem optimistiem.

Last vairk ...

25.12.2011

Last vairk ...

24.12.2011

Ko raksta par LIC reorganizciju

Veselbas ministrija nevar atbildt, cik lielu ietaupjumu dos iecert Infektoloijas centra reorganizcija. Tau ministre Ingrda Circene ir prliecinta, ka vias priekgjjas Baibas Rozentles ilgstoi stiprints iestdes sadalana un pievienoana Austrumu slimncai ir pilngi loiska. Atbalstu Circenes reformai izsaka Latvijas rstu biedrbas vadtjs Pteris Apinis. Rozentles viedokli uzzint neizdevs, jo via aizbildinoties ar atvainjumu nevljs izteikties.

Last vairk ...

24.12.2011

Last vairk ...

23.12.2011

Vieglka dzve mazajm biedrbm

Saeima 15. decembr galgaj lasjum piema grozjumus Biedrbu un nodibinjumu likum, nosakot, ka ts biedrbas un nodibinjumi, kuru saimnieciskie darjumi gad neprsniedz 25 tkstous latu, savu grmatvedbu vars krtot vienkr ieraksta sistm. Gada prskatam bs jsagatavo tikai iemumu un izdevumu prskata daa un ziedojumu un dvinjumu prskats.

Last vairk ...

21.12.2011

Kpc LIC jlikvid

Ministru kabineta Rkojuma projekta Par Slimbu profilakses un kontroles centra izveidoanu un Veselbas ministrijas padotb esoo valsts prvaldes iestu reorganizciju skotnjs ietekmes novrtjuma ziojums (anotcija). Pareizj situcija un problmas.

Last vairk ...

21.12.2011

MK Rkojuma projekts par LIC likvidciju

Lai nodrointu valsts prvaldes institucionls sistmas pilnveidoanu un darbbas efektivitti, saska ar Valsts prvaldes iekrtas likuma 15. panta ceturto dau ldz 2012. gadam 1. aprlim nodot valsts aentras Latvijas Infektoloijas centrs (turpmk Infektoloijas centrs) funkcijas un prvaldes uzdevumus Slimbu profilakses un kontroles centram un sabiedrbai ar ierobeotu atbildbu Rgas Austrumu klnisk universittes slimnca d krtb (rezultt Infektoloijas centrs beidz pastvt):

Last vairk ...

20.12.2011

Paldies!

Latvijas Veselbas ministrijas Valsts sekretra vietnieks Juris Bundulis savu posteni Veselbas ministrij atsts 2012. gada 6. janvr. Detaliztkus paskaidrojumus par savu lmumu vi nesniedz. Juris Bundulis ieviesa pilngu krtbu HIV inficto rstan Latvij, par ko viam 2009. gad tika pasniegta Austrumeiropas un Centrlzijas ar HIV dzvojoo cilvku apvienbas Atzinbas zme Paldies! Ms sakm vlreiz: "Paldies, Bundua kungs, par Jsu darbu!"

Last vairk ...

20.12.2011

Alkohols maina attieksmi pret seksu

Alkohols ietekm lmumu pieemanas procesu, samazina modrbu un noved pie neaizsargta seksa, tpc to nepiecieams iekaut HIV inficans riska faktoru sarakst. Neaizsargts sekss galvenais HIV infekcijas un citu venrisko slimbu izplatbas faktors.

Last vairk ...

20.12.2011

Intervija

Latvij prostitcij nodarbinto sievieu vid pardjus satraucoas tendences HIV izplatb. "- Jums ir palaimjies - jums nav HIV, AIDS. Bet ko jums zia maina? - Jlieto prezervatvi!"

Last vairk ...

20.12.2011

Par prezervatviem lems referendum (?)

Losandelosas iedzvotjiem nkamgad var nkties balsot referendum, izlemjot, vai noteikt obligtu prezervatvu lietoanu pornogrfisku filmu uzeman, lai ierobeotu seksuli transmisvu slimbu izplatbu. Referendumu ierosinja AIDS Healthcare Foundation.

Last vairk ...

17.12.2011

Nejokojiet ar sezonlo gripu! Vakcinjieties bez maksas!

obrd jau fiksti dai gripas gadjumi, kas ievesti no rvalstm. K apliecina medii, pc Ziemassvtku brvdienm, kad cilvki atgrieas no rvalstu ceojumiem, paaugstins risks izplatties gripai Latvij.

Last vairk ...

15.12.2011

Atgdinm par plau testanas uz HIV kampau

Vl trs nedas Latvijas iedzvotjiem ir iespja veikt bezmaksas INSTI HIV eksprestestu, papildus saemt prezervatvus, lubrikantus un informciju.

Last vairk ...

14.12.2011

NRA: Par LIC reorganizciju

Izlemts Latvijas Infektoloijas centru likvidt, infekcijas slimbu rstanu prceot uz Austrumu slimncu, k ar izveidojot jaunu iestdi Veselbas ministra tie pakautb Slimbu kontroles centru. Veselbas ministrijas lmums ir visai negaidts, tomr to nevar teikt par reorganizcijas ideju k tdu.

Last vairk ...

12.12.2011

Par plnojamo Latvijas Infektoloijas centra reorganizciju

<...> Latvijas Infektoloijas centra funkcijas, kas saisttas ar infekciju slimbu rstanu, nacionlo references centru mikrobioloijas un virusoloijas jom <...> prems Rgas Austrumu klnisk universittes slimnca <...> (Biedrbas "Apvienba HIV.LV" piezme: faktiski LIC tiek likvidts.)

Last vairk ...

<--  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 22 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
2012 (386)   
2011 (430)   
Decembris (43)   
Novembris (49)   
Oktobris (42)   
Septembris (29)   
Augusts (29)   
Jlijs (39)   
Jnijs (35)   
Maijs (27)   
Aprlis (33)   
Marts (38)   
Februris (28)   
Janvris (38)