Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2021

08.12.2021

Neauj neziai sevi vajt. Veic HIV testu! (2

Konkurss! Balvu fond 200 eiro! HIV var skart ikvienu no mums. Inficties iespjams jebkurs nedros dzimumattiecbs BEZ PREZERVATVA. Nozmes nav ne dzimumam, ne statusam, ne vecumam. Ir oti svargi emt vr HIV infekcija var ilgstoi slpties, neradot nekdus simptomus, kas autu noprast par ts kltbtni cilvka organism. Proti, HIV inficts cilvks var justies labi gadiem ilgi, pat nenojauot, ka ir vrusa nstjs. Viengais veids, k to noskaidrot HIV tests.

Last vairk ...

08.11.2021

Projekts nosldzies

Projekts "Ja kop darm, jo vairk varam!", kura mris - veicint NVO, kas darbojas HIV profilakses jom, savstarpjo sadarbbu, stiprint kapacitti, mazint izdeganas sindromu, lai sekmgi darbotos HIV profilakses jom, nosldzies. Ir piencis laiks tapt sadarbbas memorandam. Vrds "sadarbba" ietver sev rcbu. Attiecgi ar ms esam apmbas pilni turpintu strdt pie spku apvienoanas, saliedans un kopgu mru, darba uzdevumu izstrdes.

Last vairk ...

11.09.2021

HIV NVO kopsadarbba! (4

Lai sptu veidot vrtgas iniciatvas, kampaas, akcijas, izgltojoas aktivittes u.c., nevalstisks organizcijas biei piedals projektu konkursos, tdjdi cenoties iegt finansjumu ieceru, kas vrstas uz sabiedrbas labbanu, realizanai.

Last vairk ...
Pc datuma
2021 (3)   
Decembris (1)   
Novembris (1)   
Septembris (1)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
2012 (386)   
2011 (430)