Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2016. Novembris

<--  1 2 3 ...  --> 

30.11.2016

PVO atbalsta patestanos uz HIV

Vairk nek 14 miljoni cilvku vis pasaul nezina, ka ir inficjuies ar HIV. Patestans uz HIV aus daudz lielkam skaitam cilvku uzzint savu HIV statusu.

Last vairk ...

30.11.2016

stais laiks vakcinties pret gripu

Biedrb DIA+LOGS, atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS (adrese: Rg, Dzirnavu iel 135, ieeja no Satekles ielas) HIV-pozitvie un cilvki, kuri pakauti lielam inficans ar HIV riskam, var bez maksas vakcinties pret gripu. Medmsa strd: pirmdiens, trediens, ceturdiens 14:00 - 18:00; otrdiens 10:00 - 14:00; piektdiens 16:00 - 20:00.

Last vairk ...

30.11.2016

Notiks koncerts Latvijas HIV/AIDS ststs 30 gadu garum

1. decembris - Pasaules AIDS diena ogad Latvij bs sevia, jo pirmo reizi msu valst t tiks atzmta ar pau labdarbas koncertu un balvas Glsts (par nozmgu ieguldjumu HIV infekcijas izplatbas mazinan) svingu pasnieganu. Koncerts notiks Angliku Sv. Pesttja baznc plkst. 18:00, bet tieraid bs skatms ar televzijas kanl Rga TV24.

Last vairk ...

28.11.2016

DIA+LOGS konference

Biedrba DIA+LOGS, atbalsta centrs visiem, kurus skar HIV/AIDS 29. novembr rko AIDS dienu konferenci Ldzestba Latvij: vai varam savdk? vai varam labk? T notiks Paula Stradia Medicnas vstures muzej.

Last vairk ...

27.11.2016

Nevajag apzinti iet boj, atsakoties no rstanas (1

oti grti saprast, ka daiem HIV pozitvajiem cilvkiem ldz pat im brdim ir vieglk notict, ka AIDS nav, nek apstiprinjumam, ka HIV tas nav spriedums. Vii nevlas rstties un dzvot ilgi un laimgi, t viet izvlas iet boj bez terapijas. Preparti HIV infekcijas rstanai, ar kuru neprtrauktu pilnveidoanu nodarbojas cilvces izcilkie prti, paldzjui glbt dzvbu miljoniem cilvku. Kad cilvkam saka jums ir HIV infekcija, viam iet, ka dzve beigusies. Tau rsti jums paskaidros, ka tas nebt nenozm pasaules galu. Un pc terapijas nozmanas dzve ieies sav parastaj gultn. Turklt psihologi, citi specilisti un nevalstisko organizciju aktvisti izststs, k dzvot tlk.

Last vairk ...

27.11.2016

nas izrviens - viena injekcija ned

Par inovatv saplanas (fzijas) inhibitora Albuvirtide izstrdi kuva zinms tikai oktobra beigs. Aktv viela sasaists ar asiu olbaltumvielu albumnu un pagarina pusizvades periodu. Pateicoties tam vrusu slodze samazins uz laiku no sem ldz desmit dienm.

Last vairk ...

27.11.2016

Lai glbtu C hepatta pacientu dzvbas

No gada 1. janvra, kop Latvij tiek pilnb kompensti medikamenti C hepatta pacientu rstanai, jauno un efektvo bezinterferona terapiju samui jau 222 cilvki, jau vairki desmiti pacientu samui gala atzinumu vii ir 100% veseli. Tau pacientu rinda ir gara un naudas nepietiek pat to cilvku rstanai, kuriem jau ir aknu ciroze vai fibroze strauji progres aknu ciroz.

Last vairk ...

27.11.2016

Ko rakstja oned

1. decembr tiks atzmta Pasaules AIDS diena. Latvij dadas HIV/AIDS jom strdjoas organizcijas rko vairkas aktivittes, lai izrdtu atbalstu HIV/AIDS slimniekiem, aicintu sabiedrbu uzzint vairk par o infekciju un ts izplatbu, k ar mudintu katru iedzvotju noskaidrot savu HIV statusu!

Last vairk ...

26.11.2016

LNT: Latvijai tuvojas HIV/AIDS epidmija

Latvij: 50% no HIV infictjiem tiek atklti, savukrt no tiem tikai 35% saem rstanu, un no tiem tikai 64% rstana ir efektva.

Last vairk ...

26.11.2016

Uzzint, neslpties, nebaidties

Dr. Inga Janukevia: Ik gadu Latvij tiek atklti 300 400 jauni HIV inficans gadjumi, un 32% no visiem infictajiem ir sievietes galvenokrt vecuma grup 21 40 gadiem. Pirmie inficans gadjumi msu valst, tpat k citur pasaul, tika atklti starp vrieiem, kuri bija inficjuies homoseksulu dzimumkontaktu rezultt. 1990. gad reistrts pirmais gadjums, kad heteroseksulu dzimumkontaktu ce bija inficjusies sieviete.

Last vairk ...

25.11.2016

Progress

Krievij pc pris gadiem pardsies irces, kuras nevars izmantot divkrt. Turpmk tdu iru izmantoana tiks iekauta medicnisks paldzbas snieganas standartos.

Last vairk ...

25.11.2016

Eksmens uz iecietbu Francij

Liels skandls izvrties Francij. Vairku pilstu mri atteics izvietot plaktus, kas propagand AIDS profilaksi un uz kuriem attlots vrieu-geju pris. K zio pilstu galvas, vii nav prliecinti, vai no Parzes atsttie posteri atbilst morles normm. Pc varas prstvju teikt, lmumu noemt uzskatmo aitciju vii esot piemui pc tam, kad iedzvotji skui masveid sdzties.

Last vairk ...

25.11.2016

LIHHASA aicina

Latvijas Infektologu, hepatologu un HIV/AIDS specilistu asocicija aicina uz HIV infekcijai un Pasaules AIDS dienai velttu sdi 1. decembr.

Last vairk ...

24.11.2016

Mums ir oti jaudgs instruments cai ar epidmiju HIV tests

Jaun ptjuma rezultti liecina, ka Lielbritnij vairk nek 50 tkstoi vrieu, kuri piekopj viendzimuma seksu, inficjuies ar HIV. Katrs septtais no viiem nezina, ka ir inficts.

Last vairk ...

24.11.2016

Biogrfisk drma

Filmas Gia pamat ir ststs par relu sievieti, pasaules pirmo supermodeli Diu Karandi. Filmas kodols ir vias traiskais dzvesststs. Kas bija Dia? Divdesmit gadsimta septidesmitajos un astodesmitajos gados Dia bija pasaul zinma supermodele, kura kuva par modes pasaules sensciju. 1986. gada 18. novembr, 26 gadu vecum, Dia nomira no AIDS. Vias dzvesststs tiek apspriests ar msdiens.

Last vairk ...

23.11.2016

Last vairk ...

22.11.2016

Aicina testties Liepj

Liepj 1. decembr bs atvrto durvju diena Atkarbu profilakses centr, bet Krusta baznc notiks dievkalpojums un aizlgums par tiem, kuri cie no AIDS. Gatavojoties pasaules AIDS dienas velttajm aktivittm, ikviens ldz 25. novembrim var veikt HIV eksprestestu - nepiecieama iepriekja pierakstans pa tlruni 63456120.

Last vairk ...

21.11.2016

Last vairk ...

21.11.2016

Es esmu par profilaksi

2016. gad Pasaules AIDS dienas priekvakar kampaa Hands up for #HIVprevention ("Es esmu par HIV profilaksi") tiks fokusta uz dadiem HIV profilakses aspektiem.

Last vairk ...

21.11.2016

Eksprestestus uz HIV Igaunij sks tirgot aptieks

No 1. decembra aptieku tkl Sdameapteek prdoan bs eksprestesti uz HIV. Tests paredzts tam, lai cilvki vartu sevi delikti un tri prbaudt.

Last vairk ...

<--  1 2 3 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
Decembris (31)   
Novembris (44)   
Oktobris (27)   
Septembris (35)   
Augusts (19)   
Jlijs (26)   
Jnijs (24)   
Maijs (34)   
Aprlis (24)   
Marts (27)   
Februris (23)   
Janvris (27)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
2012 (386)   
2011 (430)