Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2016. Aprlis

<--  1 2 ...  --> 

28.04.2016

PrePex pieauguu vrieu apgraizana bez iruriskas iejaukans

Apgraizanas procedra ar PrePex paldzbu balstta uz priekdias nekrotizciju, nav asiaina, ilgst nedu, nav vajadzga anestzija vai rsta kltbtne. Sagd maz spju. Tpat, k pc irurisks opercijas, seas nedas jatturas no dzimumakta.

Last vairk ...

27.04.2016

Tuvojas Starptautisk no AIDS miruo piemias diena

12. maij biedrba AGIHAS rko piemias paskumu Latvijas Infektoloijas centr.

Last vairk ...

26.04.2016

Jautjums un atbilde

Last vairk ...

23.04.2016

Krievij mirst katrs piektais HIV infictais

Krievij ir reistrti vairk k miljons HIV inficto, un katrs piektais no viiem mirst. Pavisam Krievij ir mirui vairk k 215 tkstoi HIV infictie pilsoi.

Last vairk ...

23.04.2016

Marihuna metadona viet: jauninjums opitu atkargo narkomnu rstan

Marihunas lietoana rstniecisk nolk ir atauta daudzos ASV tatos, tomr ldz im slimbu uzskaitjum, kad drkst lietot marihunu, nebija opitu atkargs narkomnijas.

Last vairk ...

22.04.2016

Rga TV24 "Dienas personba"

22. apra Veselbas ministra Dr. Gunta Belvia intervija.

Last vairk ...

22.04.2016

Cilvki ar HIV nodzvo ldz...

Pirmo reizi pasaul pacientam, kur dzvo ar HIV infekciju, diagnosticta vecuma plnprtba (Alcheimera slimba). Tas ir vrietis, 71 gadu vecs ameriknis, kuram, izptot tomogramas, galvas smadzens atrastas amilods olbaltumvielu pangas, kas ir pirms un galvens senils demences pazmes.

Last vairk ...

22.04.2016

Last vairk ...

21.04.2016

Obligts veselbas apdroinanas iespjas un riski

Ekonomistu apvienba 2010 rkos diskusiju Krze veselbas aprp: obligts veselbas apdroinanas iespjas un riski. Problmas Latvijas veselbas aprp liek meklt risinjumus, kuru vid arvien biek tiek minta obligts veselbas apdroinanas ievieana.

Last vairk ...

21.04.2016

C hepatta pacienti ar fibrozm F0 un F1 var miergi dzvot tlk bez rstanas

Skaidro Latvijas Infektoloijas centra Aknu slimbu nodaas vadtja, infektoloe, hepatoloe Ieva Tolmane.

Last vairk ...

20.04.2016

Last vairk ...

17.04.2016

Atjaunotas vadlnijas C hepatta rstanai

Pirms vadlnijas tika izdotas 2014.gad. Kop t laika tirg ir pardjus vairkas jaunas zles tieas iedarbbas pretvrusu preparti.

Last vairk ...

16.04.2016

Last vairk ...

15.04.2016

Vai muba (?!)

Virkne entikas un entisko tehnoloiju jomas zintnieku no dadm pasaules malm uzskata, ka ptjumi par iespju entiski maint daas cilvka embrija DNS des nav nekas cits k irgans par cilvka dabu.

Last vairk ...

15.04.2016

Kad dens mut jau smeas

Veselbas ministrija ar vrdu reforma saprot paskumu kopumu, kas jveic, lai veselbas aprpi padartu pieejamku iedzvotjiem, piemram, jauna finansanas modea izstrdana un ievieana, veselbas aprpes pakalpojumu apmaksas nosacjumu prskatana (valsts apmakst pakalpojumu groza definana, tarifu prskatana, pacientu ldzmaksjumu mazinana), cilvkresursu attstbas politika (darba samaksas nosacjumu un profesionls pilnveides sistmas prskatana), e-veselbas ievieana.

Last vairk ...

15.04.2016

Last vairk ...

13.04.2016

Biedrbas AGIHAS iesttie preses paziojumi (1

Iniciatva nodroint zdaius ar tik nepiecieamo bezmaksas mtes piena aizstjjproduktu dod ne tikai nozmgu materilu atbalstu imenm, kurs viens vai abi vecki ir HIV pacienti, bet ar veicina pacientu ldzestbu un neprtrauktu mazuu uzraudzbu, tiem nepiecieamo aprpi. Tai ir ar nozmga emocionla papildu vrtba, kas auj HIV pozitvm sievietm just piederbas sajtu Latvijas valstij, kad t vl aizvien nekdu atbalstu viu brniem nesniedz (2015. gad valst bija 73 dzemdbas HIV pozitvm sievietm, kurs piedzima 75 mazui).

Last vairk ...

11.04.2016

Viedoklis septis mints par iejaukanos homeostz

Tik plas uztura bagtintju lietotju skaits ir tpc, ka cilvki ignor elementras dabas likumsakarbas, ko mca pamatskol. Ts ir fizikls un misks likumsakarbas, kas nodroina msu dzvbas procesus. Cilvka dzvbu nodroina oti saskangi procesi. T ir dzvbas harmonija jeb homeostze, videosiet ststa mie Irina Kazua.

Last vairk ...

11.04.2016

Descovy apstiprinta "jaun Truvada"

Eiropas Savienb (ES) un ASV apstiprints jauns kombintais ARV-preparts, kas ir tenofovra alafenamda (TAF, 25 mg) un emtricitabna (200 mg) fikstu devu kombincija. Faktiski jaun kombincija ir Truvadas atjaunota versija.

Last vairk ...

11.04.2016

Ne iziet pie vra, ne apemt sievu

Turkmenistn pieemts likums, saska ar kuru cilvkiem, kas grib reistrt laulbu, obligti jveic tests uz HIV. Likums pieemts, "lai radtu prieknoteikumus veselgas imenes izveidei un novrstu ar HIV infictu brnu dzimanu".

Last vairk ...

<--  1 2 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
Decembris (31)   
Novembris (44)   
Oktobris (27)   
Septembris (35)   
Augusts (19)   
Jlijs (26)   
Jnijs (24)   
Maijs (34)   
Aprlis (24)   
Marts (27)   
Februris (23)   
Janvris (27)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
2012 (386)   
2011 (430)