Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2013. Oktobris

<--  1 2 3 ...  --> 

31.10.2013

Septii no viena

Kalifornijas universittes zintnieki paziojui, ka darbinieks, kas ierodas darb saaukstjies vai slims ar gripu, pirmaj dien infic vairk nek septius kolus.

Last vairk ...

30.10.2013

Izirans, kas ir iespjama nkamaj gad

Last vairk ...

30.10.2013

rstam ma ieslodzjums par C hepattu

Lasvegasas tiesa kdreizjam rstam-endoskopistam Dipakam Desajam (Dipak Desai) piespriedusi ma ieslodzjumu, atzstot via vainu vien no lielkajiem C hepatta uzliesmojumiem ASV, ko izraisjusi inficans slimnc.

Last vairk ...

29.10.2013

Liepjas NVO protest

12 Liepjas reiona NVO protest pret paredzto finansjuma samazinjumu kompensjamiem medikamentiem. "Liepjas socilo organizciju sadarbbas tkls ir neizpratn par valdbas plniem nkam gada budet samazint finansjumu kompensjamm zlm par aptuveni 830 000 latu", paudis Liepjas Diakonijas centra prstvis Mrti Urdze.

Last vairk ...

28.10.2013

SPKC VHC statistika

Slimbu Profilakses un kontroles centrs publicja "Latvijas veselbas aprpes statistikas gadagrmatu 2012". eit publicjam akta un hroniska C hepatta izplatbas tabulu ar radtjiem no 2009. ldz 2012. gadam.

Last vairk ...

28.10.2013

Brnu osteoporoze uz ARV terapijas fona

Pusaudiem zij, kas rstjas no HIV, novrojamas osteoporozes pazmes, bet brniem ldz piecu gadu vecumam izstrdjas neuzmba pret antiretrovrusu prepartiem. zij arvien lielkam skaitam pacientu kuvusi pieejama HIV pamatrstana, tau uzlabotie preparti vienkri nenonk pie slimniekiem.

Last vairk ...

28.10.2013

SPKC HIV statistika

Slimbu Profilakses un kontroles centrs publicja "Latvijas veselbas aprpes statistikas gadagrmatu 2012". eit publicjam HIV/AIDS izplatbas tabulu ar radtjiem no 2009. ldz 2012. gadam.

Last vairk ...

28.10.2013

Seminrs nevalstiskajm organizcijm

30. oktobr plkst. 14:00 NVO nam (Rg, Laimdotas iel 42) notiks informatvs seminrs "Jaunais reguljums pasttja finanstiem projektiem."

Last vairk ...

27.10.2013

rona Stouna samusi balvu

Ar specila apbalvojuma pasnieganu Holivudas aktrisei ronai Stounai Varav noslgusies 13. Nobela Miera prmijas lauretu tikans. rona Stouna sama lauretu izveidoto balvu Peace Summit Award par vias paveikto c ar AIDS. Vroties pie paskuma dalbniekiem, Holivudas zvaigzne runja par frikas sievieu problmm.

Last vairk ...

27.10.2013

Vai HIV rstana nonkusi strupce?

Latento (neaktvo) HIV vrusu, kas gu pacienta organism, ir 60 reiu vairk, nek bija pieemts uzskatt. Pc zintnieku domm, is konstatjums ir liels solis atpaka cerbs izrstt HIV. Tomr vii cer uz pozitvu rezulttu, jo ir izstrdta metodika, lai vartu turpint analizt latentos vrusus.

Last vairk ...

27.10.2013

Londonas tuberkuloze

Lielbritnijas galvaspilst visvieglk ir inficties ar tuberkulozi. Prn eit tika fiksti pri par 3500 saslimanas gadjumu ar tuberkulozi vairk nek Nderland, Beij, Grieij un Norvij kop emot. Londonas iels pardjuies divstvgi tuberkulozes autobusi.

Last vairk ...

27.10.2013

Veiksmgi rstjama, tomr pasaul izplattk infekcijas slimba ir tuberkuloze

Lielk bda, ka tuberkulozei nav specifisku, tikai ai slimbai raksturgu simptomu. Par to liecina viengi ilgstos klepus, kas nepriet divas nedas un pat ilgk, var bt ar krpm un asiu piejaukumu, paaugstinta ermea temperatra, nespks, strauja krians svar, drudzis, svana nakts un spes krts. slimba biei ir ar HIV inficto cilvku nves clonis.

Last vairk ...

25.10.2013

HIV rstanas perspektvu apskats tuvkajiem gadiem

Msdienga antiretrovrusu terapija ir neticami efektva. Kop ir pieejama specializta paldzba un rstana, daudzu HIV inficto cilvku dzves ilgums ir pieldzinms normlam. Tau vl joprojm pastv problmas attiecb uz ldzestbu rstanai un blakuspardbm, kas rodas ilgstoi lietojot daus prepartus. Terapijas shmas, kas satur efavirenzu (Stokrnu), iespjams, ilgi vairs nepaliks k pirms izvles dominjos shmas. Efavirenzs ir oti efektvs preparts, tau tas var izraist nevlamas pardbas, kas ietekm centrlo nervu sistmu.

Last vairk ...

25.10.2013

Biedrba "Atbalsta grupa infictajiem ar HIV un AIDS slimniekiem" (AGIHAS) izdeva ststu krjumu. Vislabk par visu run pai ststi

AGIHAS: Ms vlamies nevis krtjo reizi runt par HIV infekcijas medicniskajiem aspektiem, bet gan par sapratni un baiu iracionalitti.

Last vairk ...

24.10.2013

Jauni preparti C hepatta (un dubultinfekcijas HIV/VHC) rstanai - simeprevrs un faldaprevrs

C hepatta vrusa izraists aknu slimbas ir galvenais to pacientu nves iemesls, kuri ir inficti ar HIV un VHC. C hepatta rstanas standartshm iekauta pegilt interferona un ribavirna izmantoana. Terapijas mris pilnga izrstana. Tomr rstana var izraist nopietnas blaknes un ne vienmr ir veiksmga. Pievienojot C hepatta vrusa protezes inhibitoru, izdevs pankt labkus rstanas rezulttus.

Last vairk ...

22.10.2013

Rekomendjamais CD4 nu lmenis, uzskot antiretrovrusu terapiju, vairumam personu paliek 350 nu/ml

Pacientiem, kam ir HIV un B vai C hepatta koinfekcija, tiek rekomendts uzskt antiretrovrusu terapiju, esot daudz augstkam CD4 limfoctu lmenim ap 500 nu/ml. rstanas uzskanu, esot augstam CD4 limfoctu lmenim, rekomend ar visiem pacientiem, kam HIV infekcija ir akt stadij (diagnosticta drz pc inficans), k ar personm, kurm ir tuberkuloze vai dai aundabg audzja veidi.

Last vairk ...

22.10.2013

Terapija ar tikai diviem prepartiem Kaletru un 3TC

Divu prepartu terapija, izmantojot Kaletru (lopinavirs/ritonavirs) un 3TC (lamivudins, Epivirs), ir efektva tiem pacientiem, kuri pirmoreiz uzsk terapiju, neatkargi no skotnjas vrusu slodzes.

Last vairk ...

21.10.2013

Seminrs nevalstisko organizciju darbbas atbalstam

23. oktobr plkst. 14:00 NVO nam (Rg, Laimdotas iel 42) notiks informatvs seminrs nevalstisko organizciju (NVO) atbalstam.

Last vairk ...

20.10.2013

Ar HIV pirt liegts ierasties

TR Valsts padome, augstkais valsts izpildorgns n, sav mjaslap publicja lmuma projektu, kur paredzts aizliegt publisks pirts, karsto avotu un baseinu apmekljumu cilvkiem, kas inficti ar imndeficta vrusu (HIV), k ar tiem, kuri cie no infekciozm das slimbm un slimbm, kuras nodod dzimumce.

Last vairk ...

20.10.2013

Pasaules balva par pankumiem c ar AIDS tiks pasniegta ronai Stounai

Nobela miera prmijas laureti pazstamajai ameriku aktrisei ronai Stounai pasniegs Pasaules balvu par pankumiem c ar AIDS. Aktrise balvu saems 23. oktobr Varav - Nobela miera prmijas lauretu sammita norises laik. ronas Stounas nopelnu garaj sarakst cita starp pieminta ar vias piedalans labdarbas paskumos, kuros tika vkti ldzeki ar AIDS slimo rstanai un sadarbba ar fondu amfAR.

Last vairk ...

<--  1 2 3 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
Decembris (20)   
Novembris (33)   
Oktobris (43)   
Septembris (45)   
Augusts (18)   
Jlijs (38)   
Jnijs (16)   
Maijs (37)   
Aprlis (32)   
Marts (29)   
Februris (30)   
Janvris (30)   
2012 (386)   
2011 (430)