Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2013. Maijs

<--  1 2 ...  --> 

30.05.2013

C saraksts Satversmes ties

Satversmes tiesa skats lietu par medikamentu un medicnisko ieru iegdes izdevumu kompenscijas noteikumiem, kas paredz, ka Nacionlais veselbas dienests atsaka C sarakst iekauto zu un medicnisko ieru kompensciju, ja sasniegts Dienesta lmum par zu vai medicnisko ieru iekauanu C sarakst noteiktais pacientu skaits.

Last vairk ...

29.05.2013

Naudas nav

Valdba izskatja Veselbas ministrijas sagatavoto ziojumu par finanu situciju veselbas aprpes jom un prastos papildus 34,3 miljonus latu nozares vajadzbu seganai gada otraj pusgad vl nesolja.

Last vairk ...

28.05.2013

NRA.LV: Latvij populrks narkotikas - stimulanti

K nordja Slimbu profilakses un kontroles uzraudzbas centra direktore Inga mate, "Latvijas jaunkajiem narkomniem ir tikai 11 gadu. Vii sk ar Spice pulveriem, turpina ar tabletm, un savu narkotiku lietotja pieredzi un nereti ar dzvi nosldz ar intravenozajm narkotikm. Dalans ar ircm izraisa infekcijas slimbas - HIV, AIDS un C hepattu.

Last vairk ...

28.05.2013

Smartfonu vaino AIDS izplatb

Tagadjais Filipnu Veselbas aizsardzbas ministrs riks Taijags, iet, atradis galveno cloni, kpc valst pieaug saslimstba ar HIV/AIDS. Msdienu mobilie telefoni nodroina caur internetu tru pieeju socilajiem tkliem un iepazans saitiem. Tiei o apstkli Filipnu Veselbas aizsardzbas ministrs uzskata par cloni krasam HIV saslimanas gadjumu pieaugumam valst.

Last vairk ...

28.05.2013

EECA CAB - Austrumeiropas un Centrlzijas reiona pacientu apvienbas Konsultatv padome

EECA CAB (ang.- Community Advisory Board) galvenais mris ar sabiedrbas ldzdalbu reiona valsts uzlabot piekuvi HIV, hepatta C un tuberkulozes rstanai. Padom ietilpst veselbas aizsardzbas nozares aktvisti no Azerbaidnas, Armnijas, Baltkrievijas, Gruzijas, Latvijas, Lietuvas, Moldovas, Kirgizstnas, Kazahstnas, Tadikistnas, Uzbekistnas, Krievijas, Ukrainas un Igaunijas.

Last vairk ...

28.05.2013

amfAR izdevies savkt daudz naudas

Amerikas AIDS izptes fonda (amfAR) prstvji 66. Kannu kinofestivla labdarbas paskuma laik savca 32,3 miljonus dolru. nauda tiks trta zintniskajiem ptjumiem, lai cntos ar iegt imndeficta sindromu.

Last vairk ...

28.05.2013

Ukrain dom aizliegt socilo reklmu par drou seksu

Izskatanai Augstkaj Rad iesniegts likumprojekts Par izmaiu ievieanu Ukrainas likum Par reklmu, kas paredz aizliegt jebkuru droa seksa reklmu. Izteikts prieklikums du reklmu atstt tikai aptieks un medicnas iestds.

Last vairk ...

28.05.2013

HIV ar navaho indiu vid

Navaho indiu rezervtu skris jauns HIV vilnis 2012. gad reistrti 47 jauni saslimanas gadjumi. Kop 1999. gada jaunu saslimanas gadjumu skaits indiu vid pieaudzis piecas reizes. rsti ir satraukti par saslimuo skaita pieaugumu. Saska ar ASV slimbu novranas un kontroles centra datiem, izredzes izdzvot pc AIDS attstbas indiiem ir zemka, nek citm rasm.

Last vairk ...

27.05.2013

Finanu ministrija neatbalsta papildu naudas pieiranu veselbas aprpei

LTV siets.

Last vairk ...

27.05.2013

Apvienba HIV.LV atbalsta Veselbas ministrijas centienus palielint finansjumu veselbas aprpei jau ogad

28. maij Ministru kabinets izskats Veselbas ministrijas ilgi gatavoto ziojumu par finanu situciju veselbas aprpes jom, kur veselbas nozares vajadzbu seganai gada otraj pusgad tiek prasti papildu 34,3 miljoni latu. Iepriek Veselbas ministrija solja, ka ziojums valdb nonks apr, tomr dokumenta iesniegana aizkavjs.

Last vairk ...

25.05.2013

HIV un AIDS Latvij

TV24 studij Latvijas Infektoloijas centra HIV/AIDS 2. stacionrs nodaas vadtja Indra Zeltia un 2. ambulators nodaas vadtja Inga Janukvia.

Last vairk ...

24.05.2013

Pasaules Hepatta diena 2013

gada kampaas tma: "Tas ir hepatts - izzini to. Stjies tam pret." 28. jlij atzmsim sesto Pasaules Hepatta dienu.

Last vairk ...

24.05.2013

Farmcijas nozare, rsti, pacienti un nevalstisks organizcijas

Galvenie ptjuma secinjumi par farmcijas firmu ietekmi uz rstiem, liecina, ka pareizj Latvijas situcij rsti farmcijas nozares finansilo atbalstu uzskata par nozmgu, tomr svargi o sadarbbu veidot, ievrojot augstus tikas standartus, lai nekaittu rsta profesijas prestiam. Runjot par zu raotju ietekmi uz medikamentu parakstanu, rsti un pacienti pauda viedokli, ka zinma ietekme uz medikamentu parakstanu pastv, bet o ietekmi liel mr nosaka iesaistto puu tikas standarti. Ptot farmcijas firmu ietekmi politisk lmen, secints, ka farmcijas firmas veic politisko lobanu. Pacientu prstvji pauda viedokli, ka farmcijas firmu finansjums var ietekmt pacientu organizciju darbbu.

Last vairk ...

24.05.2013

Valdba skats VM Informatvo ziojumu

Veselbas ministrijas "Informatvais ziojums "Finanu situcija veselbas aprpes jom"" ir iekauts 28. maija Valdbas sdes darba krtb k "Ministru kabineta lieta" un tiks skatts atkltaj sd. Ministrija pieprasa papildus finansjumu jau 2013. gad, par ko liecina protokollmuma projekts.

Last vairk ...

24.05.2013

Kandas geji par to, vai HIV statusa neatklana ir noziegums

Saska ar Globe and Mail datiem, divas tredaas Kandas geju ir prliecinti, ka HIV infictos cilvkus pc likuma drkst vajt taj gadjum, ja vii savam seksa partnerim nav atkljui savu HIV statusu.

Last vairk ...

24.05.2013

HIV infictajiem var prstdt aknas

Itlijas zintnieki kd no jaunkajiem ptjumiem noskaidrojui, ka aknu prstdana hepatocelulrs karcinomas izplattas aknu va formas gadjum uzlabo izdzvoanas izredzes cilvkiem, kas inficjuies ar HIV.

Last vairk ...

21.05.2013

AIDS pacientu patsvars Latvij - lielkais ES

TV24 raidjums "Viedoki un notikumi".

Last vairk ...

21.05.2013

NRA: AIDS nenonv, nonv attieksme

HIV/AIDS nevalstisks organizcijas uzsver: nenonv AIDS, bet gan attieksme pret AIDS.

Last vairk ...

20.05.2013

Last vairk ...

19.05.2013

Piemias sveu aizdedzinana

19. maij tika atzmta 30. Starptautisk no AIDS miruo piemias diena.

Last vairk ...

<--  1 2 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
Decembris (20)   
Novembris (33)   
Oktobris (43)   
Septembris (45)   
Augusts (18)   
Jlijs (38)   
Jnijs (16)   
Maijs (37)   
Aprlis (32)   
Marts (29)   
Februris (30)   
Janvris (30)   
2012 (386)   
2011 (430)