Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2013. Septembris

<--  1 2 3 ...  --> 

30.09.2013

Patestans uz HIV Lielbritnij atauta no 2014. gada apra

Gejiem, kuri atgrieas mjs pc naktsklubu apmekljuma Londonas dienvidu rajonos, jau izdala bezmaksas komplektus, lai patesttos uz HIV. Paskuma mris ir samazint nediagnosticto HIV inficans gadjumu skaitu Lielbritnijas galvaspilst.

Last vairk ...

30.09.2013

Un pie mums "Eei Amerik" (1. un 15. oktobr Dailes tetr)

audis ir prdzvojui tkstogadi, un cilvka sirds dzvo lzdama. Pasaul valda materilisma triumfs un veiksmgo cilvku noteiktie likumi. Eei ir izzudui. Vai ar tomr ne?.. Iemljies prtis, no kuriem viens ir slims ar AIDS un kuram eelis pazio, ka vi ir pravietis...

Last vairk ...

30.09.2013

Traisk izrde

Traiski notikumi Kandas medicnas vstur kuvui par izrdes tmu, kuras pirmizrde ar pankumiem notika Toronto. Mediu vainas d vairku gadu laik vairk nek 1000 kandieu tika inficti ar HIV un vairk nek 30000 ar C hepatta vrusu.

Last vairk ...

30.09.2013

ASV naudas maiss

Amerikas Savienots Valstis apmus turpint un paplaint starptautisks programmas cai ar AIDS finansanu. ASV Kongresa augpalt un apakpalt iesniegti likumprojekti, kas paredz pagarint finansjumu ldz 2023. gadam.

Last vairk ...

30.09.2013

Bono pateicies Apple

Labdarbas fonda RED vadtjs, grupas U2 lderis Bono izteica pateicbu kompnijai Apple par ieguldjumu c ar AIDS. Apple prskaitja fondam vairk nek 65 miljonus dolru.

Last vairk ...

29.09.2013

Potjieties pret gripu!

Latvijas Infektoloijas centrs uzsk iedzvotju vakcinciju pret sezonlo gripu. Infektoloijas centra Vakcincijas kabinet pieejam gripas vakcna atbilst oziem prognoztajiem sezonls gripas vrusu apaktipiem (3 komponentu vakcna).

Last vairk ...

28.09.2013

Atskaites neizglbj dzvbas!

UNAIDS atskaitjs par progresu c ar HIV globlaj lmen. Atskaites neizglbj dzvbas! Kaut ko izdariet! Neesiet UNAIDS. Darbojieties! Ja ms rstsim visus, ms apstdinsim HIV!

Last vairk ...

24.09.2013

Vstule bez pam cerbm

Veselbas ministre Ingrda Circene nostja Ministru prezidentam vstuli ar aicinjumu prliecint Ministru kabinetu paredzt finansjuma palielinjumu veselbas nozarei Valsts budeta projekt.

Last vairk ...

24.09.2013

Veselbas mcba valdbas darba krtb

Iespjams, odien valdba pieems protokollmumu par Veselbas ministrijas Informatvo ziojumu Par mcbu priekmeta Veselbas mcba iekauanu visprjs vidjs un profesionls izgltbas mcbu programms.

Last vairk ...

23.09.2013

Vienreizjs vienreiznieks

Pirms 30 gadiem skusies AIDS epidmija pamudinja zintniekus izgudrot ltu vienreizjas lietoanas iru raoanas tehnoloiju. Nereti s irces izmanto vairkas reizes, tau ar jaunk modea ircm t nevars rkoties.

Last vairk ...

22.09.2013

Es domju...

Last vairk ...

22.09.2013

MХ2 gns

Londonas Karalisks koledas angu zintnieku entiu grupa profesora Maikla Malima vadb paziojusi par gna MX2 iepriek neizzintm pabm, kuru aktivana organism auj efektvi cnties ar HIV.

Last vairk ...

22.09.2013

Seksul orientcija ameriku medicniskajs karts

Medicniskajs karts jiekauj punkts par seksulo orientciju. Bez t rsti (it k) nevar prliecinoi atpazt veselbas stvoka atbilstbu seksulajai orientcijai un nozmt pareizu rstanu. (Avots: "Sexual Orientation and Gender Identity Data Collection in Clinical Settings and in Electronic Health Records: A Key to Ending LGBT Health Disparities")

Last vairk ...

21.09.2013

Ko tik neizdom

Dienvidfrikas sirmgalvji zu viet ruies pie prezervatvu izmantoanas, jo tic, ka lubrikants atvieglos artrta spes.

Last vairk ...

21.09.2013

Eirzijas Kaitjuma mazinanas tkls izsludinja konkursu sub-recipientiem reionls programmas stenoanai (1

Konkurs aicintas piedalties nevalstisks organizcijas no valstm: Armnija, Azerbaidna, Baltkrievija, Grzija, Kazahstna, Kirgizstna, Latvija, Lietuva, Moldova, Tadikistna. Konkursa rezultt 5 NVO (pa vienai no katras valsts) tiks izvltas par sub-recipientiem.

Last vairk ...

21.09.2013

Atkargo personu diskrimincijas problemtika (1

30. septembr plkst. 10.00 - 14.30 nodibinjuma Nova vita socili karitatvaj rehabilitcijas centr Betlmes lsirdbas mja (Katou iel 14, Rg) notiks seminrs, kas veltts atkargo personu diskrimincijas problemtikas aktualizanai un analzei Latvij.

Last vairk ...

20.09.2013

Nevar dot priekrocbas...

Veselbas ministrija un Finanu ministrijas prstvji deputtiem ststja, ka jsakrto kompensjamo zu sistma, ka C hepattu nevarot no ts izraut, dodot kdas priekrocbas, ka tik lielu papildu naudu nav iespjams atrast un ka, visticamk, viss paliks tpat, k bijis.

Last vairk ...

20.09.2013

Sabiedriskajai apsprieanai nodots veselbas aprpes finansanas likumprojekts (1

Sabiedriskajai apsprieanai nodots veselbas aprpes finansanas likumprojekts, kas paredz ieviest veselbas nodokli, to nodalot no spk esos iedzvotju ienkuma nodoka (IIN) likmes. No IIN iezmt nodoka daa veselbas apdroinanai bs 3,65%. Sabiedrisk apsprieana notiks turpmks divas nedas.

Last vairk ...

20.09.2013

Saeimas deputti debatja: "Veselbas ministre nevar turpint darbu, jo nevar garantt, ka nkamgad nozare ar du finansjumu izdzvos"

19. septembr Saeimas sd deputti teju 45 mintes debatja par pieprasjumu Veselbas ministrei Ingrdai Circenei saistb ar nozares finansjumu. Deputti uzsvra nepiecieambu nodroint pietiekamu veselbas nozares finansjumu un ar nordja uz trkumiem Ministres komunikcij ar parlamentu, proti, Ministre neesot piedaljusies komisijas sd, kur tika diskutts par kolektvo iesniegumu C hepatta pacientu atbalstam.

Last vairk ...

17.09.2013

Latvijas Sarkanais Krusts aicina

Biedrba Latvijas Sarkanais Krusts 25. septembr organiz informatvu dienu/paskumu par projekta Latvijas Sarkan Krusta regulra darbba cilvktiesbu un pretdiskrimincijas jom gada darba plna ievieanas gaitu EEZ finanu instrumenta programmas "NVO fonds" apakprogramm "NVO darbbas atbalsta programma" ietvaros.

Last vairk ...

<--  1 2 3 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
Decembris (20)   
Novembris (33)   
Oktobris (43)   
Septembris (45)   
Augusts (18)   
Jlijs (38)   
Jnijs (16)   
Maijs (37)   
Aprlis (32)   
Marts (29)   
Februris (30)   
Janvris (30)   
2012 (386)   
2011 (430)