Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2013. Jlijs

<--  1 2 ...  --> 

31.07.2013

Veselais saprats C hepatta diagnostik uzvar!

30. jlij Ministru kabinets akceptja grozjumus Ministru kabineta 1999. gada 5. janvra Noteikumos Nr.7 Infekcijas slimbu reistrcijas krtba, nosakot, ka asins paraugus, kuros ir konstattas antivielas pret C hepattu, nosta uz references laboratoriju tlkai izmeklanai. krtba atbrvos pacientus no liekiem izdevumiem transportam, pacientu ldzmaksjumiem, laika patria. Bet galvenais - atnkot pie rsta saemt atbildi, pacients uzzins jau noteikti, vai viam ir C hepatta vruss, vai tikai antivielas pret to. Ldzgi tas tagad notiek ar asinm, kuros atrastas antivielas pret HIV.

Last vairk ...

31.07.2013

Latvijas Radio 1 - Aktulais temats

Par odienas akciju pie Veselbas ministrijas un C hepatta slimnieku centieniem pankt lielku valsts kompensciju zlm. Molokovskis Aleksandrs, Apvienbas HIV.LV valdes prieksdtjs; Taube Mris, Nacionl veselbas dienesta direktors.

Last vairk ...

31.07.2013

Gandrz bezvrdu video

Grmgjji aktvi ziedo msu naudu no "Tautas slakteru bankas" akcij Dvinsim Veselbas ministrijai miljonu un farmkompnijm - res! Un pat mina ziedot sto naudu.

Last vairk ...

30.07.2013

Last vairk ...

29.07.2013

Preses paziojums par publisku akciju "Dvinsim Veselbas ministrijai miljonu un farmkompnijm - res!"

Biedrba Apvienba HIV.LV, kas prstv cilvku ar hroniskm infekciju slimbm intereses, rko akciju Dvinsim Veselbas ministrijai miljonu un farmkompnijm - res! 2013. gada 31. jlij, no plkst 11:00 ldz 11:45 pie Veselbas ministrijas, lai atbalsttu hronisk C hepatta slimnieku centienus pankt lielku valsts kompensciju zlm s slimbas ambulatorajai rstanai un to cenu samazinanu. Biedrbas aktvistu (starp kuriem bs ar pilngi veseli cilvki) akcijai ir divas mrauditorijas Veselbas ministrija un farmcijas kompniju "МerckSharp&Dohme" un "Roche" Latvijas prstvniecbas.

Last vairk ...

28.07.2013

Cik izmaks С hepatta rstana?

Mnes С hepatta rstanas izmaksas ar specilajm pretvrusa zlm sastda ldz 589 latiem, no k pacients no savas kabatas sedz ldz 147 latiem. Visa rstanas kursa cena sasniedz ldz 7 tkstoiem latu, kas ir drgi valstij, nemaz nerunjot par parastajiem iedzvotjiem, kuriem jatrod gandrz 2 tkous latu sava ldzmaksjuma par zlm seganai.

Last vairk ...

21.07.2013

Liegs imigrantiem Lielbritnijas veselbas aprpes paradzi

Lielbritnijas Veselbas ministrs Deremijs Hants ncis klaj ar ierosinjumu no imigrantiem pieprast maksu par veselbas aprpes pakalpojumiem. Nacionlais AIDS fonds norda, ka ministra iecere draud izbojt gadiem ilguo darbu, kura mris ir rosint riska grupas veikt HIV testus un nepiecieambas gadjum saemt mediu paldzbu.

Last vairk ...

21.07.2013

Last vairk ...

20.07.2013

Paa nas AIDS rstanai

Losandelos pirmais pacients ar HIV scis rstanos, izmantojot klnisko ptjumu status esoo prepartu Cal-1. o prepartu izstrdja Nobela prmijas laureta doktora Deivida Baltimora laboratorij sadarbb ar kompniju Calimmune.

Last vairk ...

20.07.2013

ASV: Prezidenta problma

Amerikas Savienoto Valstu prezidents Baraks Obama devis rkojumu izveidot darba grupu, kurai pusgada laik vajadzs piedvt jaunu paskumu kompleksu cai ar HIV infekcijas epidmiju Amerikas Savienotajs Valsts. Ar epidmiju, kas neatkpjas.

Last vairk ...

19.07.2013

Last vairk ...

19.07.2013

Publisk akcija "Dvinsim Veselbas ministrijai miljonu un farmkompnijm - res!"

Biedrbas "ApvienbaHIV.LV" rkot akcija notiks 31. jlij no 11:00 ldz 11:45 pie Veselbas ministrijas (Rg, Brvbas iel 72). Pc Pasaules Veselbas organizcijas iniciatvas 28. jlij tiks atzmta sest Pasaules Hepatta diena. Veselbas ministrija jau pirms diviem mneiem informja valdbu par dramatisku finanu situciju veselbas aprpes jom, bet o situciju plnots atrisint seu gadu laik. Dieml slimnieki ar "drgajm diagnozm" - un C hepatts ar ir viena no drgkajm - nevar gaidt necik. Savukrt C hepatta rstanas shm patlaban visefektvk pamatkomponenta - pegilt interferona cena padara rstanos nepieejamu vairumam cilvku, kam t nepiecieama.

Last vairk ...

18.07.2013

Last vairk ...

18.07.2013

HIV profilakses pakalpojumi nezd, drzk - pilnveidojas

"Latvijas Avze" raksta par HIV profilakses punktiem Ogr, Talsos un Liepj.

Last vairk ...

17.07.2013

HIV gnu terapij

Zintnieki no Milnas Gnu terapijas institta TIGET izmanto HIV vrusu cilvka lab smagu gentisku slimbu rstan. Trs gadu laik gnu terapija uz modifict HIV vrusa bzes uzlaboja 6 pacientu ar prmantotm gentiskm slimbm veselbas stvokli. Par to raksta zintnieki divs publikcijas urnl "Science".

Last vairk ...

16.07.2013

Jauns Latvijas cietumu sistmas prieknieks

Valdba Ieslodzjuma vietu prvaldes (IeVP) prieknieka amat apstiprinja IeVP Resocializcijas dienesta prieknieci, pulkvedi Ilonu Spuri.

Last vairk ...

16.07.2013

AGIHAS jubileja

16. jlij Biedrba "Atbalsta grupa infictiem ar HIV un AIDS slimniekiem" (AGIHAS) atzm savu 20 gadu jubileju. T ir pirm HIV/AIDS nevalstisk organizcija Latvij un vienga, kas apvieno galvenokrt ar HIV infictos un ar AIDS slimos cilvkus.

Last vairk ...

15.07.2013

Ledus izkustsies?

Saeimas Budeta un finanu (nodoku) komisijas prieksdtjs Jnis Reirs un Veselbas ministre Ingrda Circene ir prrunjui situciju veselbas aprpes nozar un aicina Ministru prezidentu Valdi Dombrovski un Finanu ministru Andri Vilku pieirt papildu finansjumu veselbas nozarei, neizsldzot iespju veikt 2013. gada valsts budeta grozjumus.

Last vairk ...

15.07.2013

Nabagajs valsts agrna HIV rstana var nodart aunumu pacientiem

Agrni uzskot lietot ARV prepartus ierobeotu resursu apstkos nenoliedzami ir ieguvums gan profilaktisk zi, gan ar paldzbas snieganas zi tiem cilvkiem, kuriem ir HIV. Tomr dos apstkos pieejamie ARV preparti, k likums, ir novecojui, td cilvki, uzskot terapiju, esot augstam CD4 lmenim, risk ar savu veselbu prepartu izraisto blaku un t toksiskuma d.

Last vairk ...

12.07.2013

Plno izmaias invalidittes pensijas prrinanas krtb

Ja Saeima apstiprins Valdbas iesniegtos Grozjumus likum "Par valsts pensijm", tad ar 2013. gada oktobri pilnveidos invalidittes pensijas prrinanas krtbu tiem cilvkiem, kuri pc invalidittes pensijas pieiranas vai prrinanas veikui socils apdroinanas iemaksas invalidittes apdroinanai. Invalidittes pensiju vars prrint reizi gad neatkargi no nostrdto mneu skaita.

Last vairk ...

<--  1 2 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
Decembris (20)   
Novembris (33)   
Oktobris (43)   
Septembris (45)   
Augusts (18)   
Jlijs (38)   
Jnijs (16)   
Maijs (37)   
Aprlis (32)   
Marts (29)   
Februris (30)   
Janvris (30)   
2012 (386)   
2011 (430)