Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2019. Marts

<--  1 2 ...  --> 

31.03.2019

Pirmoreiz dzva cilvka niere

Dzvs ar HIV inficts cilvks pirmoreiz kuvis par nieres donoru ASV, kur nesen tika pieemts likums, kas atcla 25 gadus pastvjuo aizliegumu veikt orgnu transplantciju starp HIV infictajiem. Ldz im uzskatja, ka cilvks, kuram ir da diagnoze, nesps izdzvot ar vienu nieri. Bet tagad HIV infekcija ir tik labi kontroljama, ka nav traucklis cilvkam kt par donoru, lai glbtu kdu citu.

Last vairk ...

31.03.2019

Prmaias

Last vairk ...

31.03.2019

em zles tagad, maks pa dam

PNB Banka piedv maksjumu pa dam par zlm ikvienam Latvijas iedzvotjam vecum no 55 ldz 75 gadiem. Pakalpojums iespjams 51 Mness aptiek 16 pilsts. Pieejam summa zu iegdei ir no 30 ldz 150 eiro bez jebkdm papildu izmaksm, termi ldz 6 mneiem, minimlie iedzvotja ienkumi 200 eiro mnes neto. Nav obligti jbt PNB bankas klientam.

Last vairk ...

30.03.2019

Farmaceitisk megarpnca frik

Kenij cels jaunu farmaceitisko uzmumu. Tas specializsies pret AIDS prepartu raoan un bs lielkais ds uzmums frik. Kenij vien rstanu saem gandrz miljons HIV-pozitvu cilvku.

Last vairk ...

25.03.2019

Apsveicam kolus!

22. mart Rg svingaj ceremonij apbalvoti ikgadj konkursa Labkais socilais darbinieks Latvij 2018 uzvartji. Sirsngi apsveicam msu kolus Ilonu Ceicni un Agri Veidemani!

Last vairk ...

24.03.2019

Citts

Lai nodrointu Latvijas pacientu organizciju intereu caurskatmbu un prstvbu, k ar lai uzlabotu un veicintu savstarpjo sadarbbu, tiks izstrdts pacientu organizciju tikas kodekss un ziedojumu pieemanas vadlnijas, pc tikans ar Veselbas ministri Ilzi Vieli apliecinja Latvijas Pacientu organizciju tkla prstvji.

Last vairk ...

23.03.2019

Jauns video par HIV

Veselgs Rdzinieks: Ir klt pavasaris, daudziem tas ir atskaites punkts, lai uzsktu kaut ko jaunu, bet varbt kdam is pavasaris bs pas ar jaunu attiecbu uzskanu tad dariet to atbildgi un noskatieties video, kas tapis sadarbb ar Biedrbu Mediju platforma.

Last vairk ...

22.03.2019

Maviret ir dros ar brniem

Maviret (glecaprevirum/pibrentasvirum) iedarbbai raksturga augsta efektivitte, droba un sa lietoana, kas rada jaunas iespjas o prepartu izmantot brnu ar hronisku C vrushepattu rstanai, skot no 12 gadu vecuma. Tomr Latvij t lietoana ir apstiprinta infekcijas rstanai tikai pieauguajiem un tikai pacientiem ar 2. un 3. genotipu.

Last vairk ...

22.03.2019

Jaunu HIV gadjumu mazk, bet...

Last vairk ...

21.03.2019

600 tkstou eiro sabiedrbas informanas kampaai

Veselbas ministrija rko metu konkursa iepirkumu sabiedrbas informanas kampaai par seksuls un reproduktvs veselbas veicinanu. Kampaas mris ir veicint prdomtu rcbu saistb ar efektvu kontracepcijas metou izmantoanu un seksuli transmisvo infekciju profilaksi, mazinot mtus, sekmjot o infekciju un HIV izplatbas un nevlamas grtniecbas skaita samazinanos.

Last vairk ...

20.03.2019

Jinform par N=N

rstniecbas iestu darbiniekiem ir jinform visi pacienti ar HIV infekciju par to, ka gadjum, ja vrusu slodze viu organism samazinta ldz nenosakmam lmenim, vairs nepastv infekcijas nodoanas risks dzimumce.

Last vairk ...

19.03.2019

"Veselgs rdzinieks" piedv

Iespja bez maksas veikt holesterna un glikozes testus aprl - Rg, Speru iel 2, Centrltirgus, kiosks nr. 145/146.

Last vairk ...

17.03.2019

Krtj un ogad pirm

Last vairk ...

17.03.2019

Cerbas neattaisnojs

Galven stratija cai ar HIV izplatbu, ko tagad apsprie visa pasaule, ir plai izvrsta testana un nekavjoi uzskta antiretrovrusu terapija tiem, kuru testa rezultts izrdjies pozitvs. T k antiretrovrusu preparti HIV nomc td mr, ka cilvks faktiski prtrauc izplatt vrusu, cilvce tdjdi cer uzveikt s slimbas epidmiju. Tomr lielkais eksperimentlais ptjums par o iespjami perspektvko pieeju HIV infekcijas izplatbai beidzies neveiksmgi.

Last vairk ...

16.03.2019

Vai HIV infekciju var izrstt, prstdot kaulu smadzenes? Var, bet

Veicas tad, ja izdodas atrast donoru, ar kuru ir ne vien saderba, bet kam ir gna iedzimta mutcija, kas nodroina noturbu pret HIV. Tdu notikumu atkrtoans iespjamba tuvojas nullei, jo mutcija ir reti sastopama tikai 0,01% cilvku.

Last vairk ...

15.03.2019

TB diena

Last vairk ...

13.03.2019

Izlasiet pirms iet uz laboratoriju

Ldzam cilvkus, kuri uztraucas par savu HIV-statusu, iepazties ar asins analzes aprakstu vl pirms doanas uz laboratoriju, lai veiktu kombinto testu uz HIV.

Last vairk ...

11.03.2019

Vienu reizi mnes - pilngi droi

Ilgstoas iedarbbas HIV preparti izrdjuies tikpat efektvi k ikdienas terapija. Kabotegravrs un rilpivirns tika injicti pacientiem reizi mnes. T viet, ka jums ik dienas tiek atgdints, ka dzvojat ar HIV infekciju, jums o atgdinjumu vajadzs dzirdt tikai 12 reizes gad.

Last vairk ...

10.03.2019

HIV Justice Worldwide jau piecs valods

HIV kriminalizana ir diskriminjoa prakse, kas prkpj cilvktiesbas, apdraud sabiedrbas veselbas aizsardzbu un atseviiem cilvkiem rada kaitjumu veselbai un labkljbai.

Last vairk ...

09.03.2019

Interesanti

Dr. B. Rozentle: Latvij HIV un AIDS jaunatklto inficto pacientu skaits turpina pieaugt. BaltHIV: Publicts jauns ptjuma ziojums Atkarbas vielu lietoanas un asocito infekciju izplatbas ptjums vrieu, kuriem ir dzimumattiecbas ar vrieiem, populcij Latvij.

Last vairk ...

<--  1 2 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
Decembris (25)   
Novembris (33)   
Oktobris (18)   
Septembris (23)   
Augusts (22)   
Jlijs (30)   
Jnijs (21)   
Maijs (26)   
Aprlis (29)   
Marts (29)   
Februris (30)   
Janvris (27)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
2012 (386)   
2011 (430)