Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2019. Aprlis

<--  1 2 ...  --> 

30.04.2019

Ieguldjumi veselbas aprp ir investcija, kuru Latvija var atauties

Last vairk ...

28.04.2019

Odes 17 eiro par katru jaunio

Par katru jaunatklto HIV-pozitvu pacientu un via iekauanu pilstas HIV/AIDS profilakses centra uzskait rstiem makss 500 grivnas.

Last vairk ...

26.04.2019

Tomr joprojm...

Latvij pacientu nodroinjums ar valsts kompenstajiem jaunks paaudzes medikamentiem btiski atpaliek no prjm Baltijas valstm.

Last vairk ...

26.04.2019

SPKC talciniekiem

Ja vien irce nav tikko lietota, saduroties ar adatu, risks inficties ar HIV vai C hepattu ir oti neliels. Tomr joprojm saglabjas iespja inficties ar B hepatta vrusu, kas ir izturgks rj vid.

Last vairk ...

25.04.2019

Starptautisk DNS diena

25. aprl dads pasaules valsts tiek atzmta Starptautisk DNS diena. aj dien tiek piemints nozmgs atkljums entik, kad pasaule uzzinja par informcijas nesju ‒ DNS molekulu ‒ eksistenci.

Last vairk ...

25.04.2019

oti labs seminrs

Latvijas Pavaldbu savienb notika videokonference-seminrs par aktualittm HIV profilaks un rstan, ko LPS rkoja sadarbb ar Baltijas HIV asociciju. Pilnu seminru ierakst varat noskatties LPS mjaslap.

Last vairk ...

24.04.2019

5. konference, septembris, Vilnius

Vrusu hepattu un HIV rstan novrojams strauj progress. Pamatproblmm, kas rodas, rstjot B un C hepattu, k ar HIV, ir savas patnbas katr Austrumu un Centrls Eiropas valst, tpc reiona valstu rstiem un zintniekiem ir japsprieas, k rkoties.

Last vairk ...

23.04.2019

Eiropas imunizcijas ned mudina kt par vakcincijas varoiem

No 24. ldz 30. aprlim, Eiropas valsts tiek atzmta ikgadj Imunizcijas neda. gada sauklis ir Msu kopj aizsardzba. Ts mris ir pievrst sabiedrbas uzmanbu vakcincijas nozmei infekcijas slimbu profilaks.

Last vairk ...

21.04.2019

etras sas atbildes uz etriem siem apgalvojumiem

HIV-pozitviem brniem nav vietas brnudrzos un skols. Ar HIV-pozitvajiem labk neveidot tuvas attiecbas. Ar HIV infictie cilvki pastvgi slimo. Ja pieauguam cilvkam ir HIV, tad vi ir narkomns <...>

Last vairk ...

20.04.2019

Vecums tas ir tikai skaitlis

AIDS Migelam atklja 2004. gad, kad vi nonca slimnc Lisabonas pievrt ar retas formas koltu un limfomu, k ar zemu CD4 nu lmeni. Tad viam bija 84 gadi, bet tagad apritja 100.

Last vairk ...

19.04.2019

It k vesels, bet vienmr tik noguris - kas to izraisa?

Last vairk ...

18.04.2019

VM par valdbas rcbas pln paredzto paskumu ievieanu

Veselbas ministrija prezentja prieklikumus aptiek sniegto pakalpojumu klsta paplainanai: HIV eksprestesta veikana, izelpas gaisa plsmas mrana, grtniecbas testa veikana, kaulu blvuma noteikana ar ultraskau, alkohola lmea noteikana izelp, das tipa noteikana, helikobaktriju testa veikana, galvas das stvoka mrana, aknu aptaukoans procenta noteikana, acu spiediena mrana.

Last vairk ...

15.04.2019

LTV. De facto

HIV infictie pacienti ne reizi vien atdruies pret nepatkamu attieksmi vai pat atteikumu sniegt pakalpojumu no medicnas personla puses. Visticamk iemesli mekljami aizspriedumos un nezinanas d par to, k notiek inficans.

Last vairk ...

14.04.2019

Un vl

Sieviete, kurai tiesa Irkutskas apgabal atma vecku tiesbas tpc, ka via atteics rstt un vest uz prbaudm brnus, 32 gadu vecum nomira no AIDS sekm. HIV-infict grtniece bija nonkusi HIV-disidentu ietekm un atteikusies no rstans.

Last vairk ...

13.04.2019

Tests dzerot aliu

Tanznij stratijas 90-90-90 ietvaros HIV testus skui veikt alus bros. Saska ar valsts valdbas izsludinto ilgtermia programmu, viets, kur pulcjas daudz cilvku, ir jatrodas medicnas darbiniekiem, lai piedvtu veikt testanu.

Last vairk ...

13.04.2019

Tiesaist un kltien

Last vairk ...

12.04.2019

Par aknm vienkri, bet nopietni

NRA: Sdos darbs, treknas, neveselgas malttes, nepietiekamas fizisks aktivittes un brvdienu izklaides ar prmrgu alkohola lietoanu ds dzvesveids ne tikai nelabvlgi ietekm msu organismu, bet ar rada lielu slodzi aknm, kuras vairs nespj sekmgi pildt savas pamatfunkcijas.

Last vairk ...

12.04.2019

Mati, divkr terapija, jauns zles un daudz kas cits

Last vairk ...

11.04.2019

Divi un nekas vairk ar naivajiem pacientiem

ASV ir dota atauja izmantot kompnijas ViiV Healthcare prepartu Dovato (dolutegravrs/lamivudns) tiem pieauguajiem ar HIV-1, kas iepriek nav rstjuies, k terapijas pilno shmu.

Last vairk ...

10.04.2019

Dati

SPKC publictie skaiti par HIV liecina, ka prn 73 cilvki inficjuies narkotiku injicanas rezultt, 109 cilvki - heteroseksulajos dzimumkontaktos, 19 - homoseksulajos dzimumkontaktos, 5 brni inficjuies no mtm vertikls transmisijas ce, bet 120 cilvkiem inficans veids nav noskaidrots.

Last vairk ...

<--  1 2 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
Decembris (25)   
Novembris (33)   
Oktobris (18)   
Septembris (23)   
Augusts (22)   
Jlijs (30)   
Jnijs (21)   
Maijs (26)   
Aprlis (29)   
Marts (29)   
Februris (30)   
Janvris (27)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
2012 (386)   
2011 (430)