Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2019. Jlijs

<--  1 2 ...  --> 

31.07.2019

Trogarzo drz nks pie pacientiem

Eiropas Zu aentras Cilvkiem paredzto zu komiteja rekomendjusi dot atauju mrketingam, tas ir, aut tirgot Trogarzo, kas paredzts to pacientu rstanai, kuriem ir liela noturba pret zlm HIV-1 infekcijas rstanai.

Last vairk ...

31.07.2019

Liepj pieejama socil mentora paldzba

obrd Liepj ir 9 socilie mentori, kuri paas mcbu programmas laik tika sagatavoti gan medicnas un socilajos, gan emocionlajos un sadzviskajos jautjumos, un jau ir uzskui darbu, sniedzot individualiztu atbalstu HIV pozitvm personm un viu tuviniekiem veselbas, sadzves un citu jautjumu risinan.

Last vairk ...

31.07.2019

Infografika no IeVP: cilvks un noziegums

Kriminlsods, kura izpild ir iesaistta Ieslodzjuma vietu prvalde vai Valsts probcijas dienests, notiestajam dod iespju ar abu iestu atbalstu noskaidrot problmas via uzvedb vai doman, kas bijuas par cloni nozieguma veikanai, un izvlties piemrotko risinjumu.

Last vairk ...

31.07.2019

Par mtiem un patiesbu

Biedrba AGIHAS Latvijas valsts budeta finansts programmas NVO fonds ietvaros ir uzskusi darbu pie projekta HIV. Mti un patiesba.

Last vairk ...

30.07.2019

Inovatvi pakalpojumi HIV pozitvm personm Liepj

Last vairk ...

30.07.2019

HIV pats pa sevi izraisa lipdu vielmaias traucjumus

HIV skarts nas izdala burbulus, kas satur vrusa olbaltumu Nef, kas trauc holesternu apmaiu un izraisa neinficto blakusesoo nu iekaisumu. Td veid HIV infekcija atstj ietekmi uz daudzu asocito slimbu raanos.

Last vairk ...

30.07.2019

Ar etrm dienm ned pietiek, lai efektvi rsttu HIV

Antiretrovrusu zu lietoana etras dienas ned pacientiem, kuri sasniegui nenosakmu vrusu slodzi un uzturjui to 48 nedu garum, ir tikpat efektva k zu lietoana katru dienu.

Last vairk ...

29.07.2019

Gatavs implants ar islatravru

HIV pirmskontakta profilakses ldzeku klstu drz papildins implants ar jaunm zlm. Farmcijas kompnija Merck apgalvo, ka islatravrs ir desmit reizes efektvks par visiem odien izmantotajiem ldzekiem, jo tas nepiecieams neliel daudzum, kas samazina blaku risku. Ar vienu implantu var pietikt visu gadu.

Last vairk ...

27.07.2019

Aicinm iesaistties LPOT

Latvijas Pacientu organizciju tkl jau ir gandrz 30 dadas pacientu biedrbas. Tkla mris ir veicint veselbas aprpes pakalpojumu pieejambu un nodroint pacientu intereu prstvbu visos lmumu pieemanas lmeos. Taj aicinm iesaistties ar citas pacientu organizcijas, kas atbilst starptautiskajai pacientu organizciju kritrijiem.

Last vairk ...

27.07.2019

Par dzvi bez C hepatta. K optimizt rstanas sistmu, kad finanses vairs nav galvenais rslis?

Saldzinot ar citm veselbas nozares jomm, C hepatta rstana pdjos gados piedzvojusi btisku finansjuma pieaugumu. Vl 2015. gad tam tika atvlti 4 miljoni eiro un valsts daji apmakstu rstanu varja saemt tikai vissmagk slimie pacienti, tau obrd finansjums hroniska C hepatta rstanai ir sasniedzis 15 miljonus un valsts finansti, msdiengi medikamenti ir pieejami teju visiem pacientiem.

Last vairk ...

27.07.2019

Bstamie medikamenti

Last vairk ...

26.07.2019

Riis gaida apstiprinanu

Vaginlais riis, kas satur 25 mg dapivirna, atrodas izskatan Eiropas Zu aentr. Tas ir pirmskontakta HIV profilakses ldzeklis HIV-negatvm sievietm.

Last vairk ...

24.07.2019

Delstrigo nk pie pacientiem

Last vairk ...

24.07.2019

Ar niei

nieu zintnieki izstrdjui vakcnu pret HIV infekciju un ir jau ruies pie klnisko ptjumu otrs fzes, kur piedalsies 160 brvprtgie. Vakcna DNA-rTV satur HIV DNS segmentus un ai vakcnai piemt spcgs un ilgstos efekts.

Last vairk ...

24.07.2019

Dolutegravrs pilnb attaisnots

PVO piema lmumu iekaut dolutegravru HIV rstanas pirms un otrs lnijas prepartu sarakst vism pacientu grupm. s zles taj skait rekomendtas lietoanai grtniecm un sievietm fertl vecum.

Last vairk ...

23.07.2019

Medii un ierdi nav spjui optimizt sistmu

Last vairk ...

22.07.2019

Hepattu testanas ned aicinm veikt B un C hepatta eksprestestus

Last vairk ...

21.07.2019

Par jaunu bukletu (1

NVO BaCo: HIV msdiens ir hroniska, sekmgi kontroljama infekcijas slimba, tau to, atirb no daudzm citm, apvij neskaitmi un pat absurdi mti, kstot par pamatu gan jauniem HIV inficans gadjumiem, gan neefektvai slimbas rstanai.

Last vairk ...

16.07.2019

Ministru kabineta noteikumi Nr. 344

Last vairk ...

13.07.2019

Kd vrd to nosaukt?

Aptuveni puse inovatvo zu, kas tagad pardjus aptieks, izrds, nav ne ar ko labkas par vecajiem prepartiem, ko ts nomaina prdoan. Tiek uzskatts, ka da shma paldz lielajiem zu raotjiem saglabt tiesbas uz to zu licenctu raoanu, kuru patents drz beigsies.

Last vairk ...

<--  1 2 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
Decembris (25)   
Novembris (33)   
Oktobris (18)   
Septembris (23)   
Augusts (22)   
Jlijs (30)   
Jnijs (21)   
Maijs (26)   
Aprlis (29)   
Marts (29)   
Februris (30)   
Janvris (27)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
2012 (386)   
2011 (430)