Biedrba "Apvienba HIV.LV"+371 26062077 (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2019. Septembris

<--  1 2 ...  --> 

30.09.2019

Par valsts socilo pabalstu

Last vairk ...

30.09.2019

Kaitjuma mazinana Ogr

2019. gada pirmaj pusgad Ogres profilakses punkt izsniegtas 9130 irces, savktas 9056 irces, izsniegti 834 prezervatvi, veikti 54 eksprestesti. Profilakses punkts Ogr telpu un nodroinjuma zi ir viens no labkajiem Latvij.

Last vairk ...

30.09.2019

Genoma redianas veiktspja bija zemka par gaidmo

nas zintnieki izmantoja CRISPR-Cas9, lai izrsttu leikmiju un pie reizes ar AIDS 27 gadus vecam vrietim. 19 mneus pc eksperimentls rstanas pacients bija sasniedzis pilnu remisiju attiecb uz leikmiju. Tau attiecb uz infekciju pau uzlabojumu nebija: zintniekiem izdevs izraist mutcijas tikai 17,8% no pacienta paemtajs ns. Tomr ptjuma vadoais autors Dengs Hongkui to uzskata par veiksmgu.

Last vairk ...

29.09.2019

Vakcinjieties un esiet veseli!

No 1. oktobra kompenscijas sistm tiks iekauta lt tetra-vakcna pret gripu Tetra (raotjs Mylan IRE Healthcare), kas maks 11,11 . Ja ir 50% atlaide, vajadzs makst 5,56 .

Last vairk ...

28.09.2019

Pret HIV implanti prbaudti uz pelm

Zemdas injekcija auj pret HIV prepartu vairkus mneus noturt efektv lmen asins. Lai padartu vienkrku dzvi HIV pozitviem cilvkiem un tiem, kas vlas izvairties no s slimbas, ir izstrdts implants, kas neprtraukti ievada zles organism. Tas sastv no trim komponentiem: polimra, polimra dintja un paa preparta. Skotnjais maisjums ir idrs, tau pc injicanas zem das polimrs saciet, taj pa laik saglabjot pretvrusa prepartu, kas nokst asins.

Last vairk ...

27.09.2019

Intervija par pirmskoktakta profilakses jautjumiem

Last vairk ...

23.09.2019

NRA.lv: Pacienti sajuts

Veselbas aprp trkstoo finansjumu pirmm krtm izjuts pacienti - gan attiecb uz valsts apmaksto pakalpojumu pieejambu, gan rstniecbas procesu kvalitti. Latvij palaik uz vienu pacientu ir divas reizes mazk msu nek cits Eiropas valsts, bet veselbas aprp nav iespjams strdt divas reizes trk, lai kompenstu personla trkumu.

Last vairk ...

23.09.2019

Zintnieki terapijas laik pacienta organism atradui HIV slptuves

Beu zintnieki atkljui pacienta organism vietas, kur slpjas HIV rstanas kursa laik. Kad terapija tiek prtraukta, vruss iznk no slptuves un atkal nonk asins, izraisot slimbas saasinanos. Paradoksli, bet imnnas, kurm ir jnomc HIV aktivitte, vienlaikus atbild par vrusu rezervuru veidoanos.

Last vairk ...

22.09.2019

Konference HIV/AIDS klniskie aspekti teorija un praktisko gadjumu demonstrcija

24. oktobr Rgas Stradia universitt notiks konference HIV/AIDS klniskie aspekti teorija un praktisko gadjumu demonstrcija. T sniegs praktisku ieskatu un klnisko gadjumu demonstrciju HIV infekcijas dadajs izpausms.

Last vairk ...

21.09.2019

55 tkstoi jau izrstjuies

Kop 2015. gada apra Gruzija virzs uz mri atbrvot sabiedrbu no C hepatta ldz 2030. gadam. Valsts iedzvotjus aicina veikt bezmaksas skrninga testus. Lai tuvotos C hepatta izskauanai Gruzij, neilg laik jizrst vl aptuveni 70 tkstoi pacientu.

Last vairk ...

20.09.2019

Par socilo mentoru HIV pozitviem cilvkiem pakalpojumu

Last vairk ...

19.09.2019

Nagu snte nav tikai kosmtiska problma

Nagu snte biek pielavs, cilvkam kstot veckam. Palielints risks inficties ir cilvkiem ar samazintu perifro asinsriti, cukura diabtu, novjintu imnsistmu, vielmaias traucjumiem, atkrtotm nagu traumm, nespju saglabt labu pdu higinu.

Last vairk ...

19.09.2019

Gripa bs!

Gripa ir sevii lipga un bstama vrusu infekcija, kas izplats pa gaisu un skar elpceus. Infektologi iesaka jau laikus agr ruden vakcinties pret gripu. ogad Latvij bs pieejamas vakcnas pret etriem dadiem gripas ierosintjiem, kas gaidmi tiei aj 2019. - 2020. gada sezon.

Last vairk ...

17.09.2019

Nauda testanai ir, bet...

Vl pirms pris gadiem Igaunija bija valstu sarakst, kur visstraujk izplats HIV infekcija. Td situcij masveida testana uz HIV bija attaisnojama, tau tagad vajadztu daudz efektvk izmantot naudu, kas paredzta im mrim. Igaunij arvien vairk veic HIV testus, tau, k noskaidrots, tos veic ar tiem, kam nevajadztu.

Last vairk ...

12.09.2019

Inese Mauria, ParSirdi.lv

Last vairk ...

11.09.2019

sa aptauja par PrEP

Last vairk ...

10.09.2019

Par PrEP pieejambu Vcij

HIV profilakse darbojas vislabk tad, ja cilvki var brvi izvlties metodi, kas viiem ir piemrotk konkrts dzves situcijs. Vcij cilvki no 16 gadu vecuma un pastvot ievrojamam riskam inficties ar HIV vars brvi saemt PrEP (pirmskontakta profilaksi). Izdevumus par to segs obligt veselbas apdroinana.

Last vairk ...

10.09.2019

C hepatta rstana brniem no trs gadu vecuma

FDA apstiprinjusi, ka brnus no trs gadu vecuma var rstt no hronisk C hepatta, izmantojot sofosbuvru un sofosbuvra / ledipasvra kombinciju. Ldz im vecuma cenzs bija 12 gadu. Uzskot rstanu brna agrn vecum, iespjams novrst nopietnu aknas bojjumu raanos.

Last vairk ...

10.09.2019

Jauna entiska mutcija un brnumaina rω-1 olbaltumviela no trpiem

Reta entiska mutcija, kas izraisa ekstremitu muskuu distrofiju, aizsarg no HIV. Antigni, kurus satur istosomu olas, maina imnsistmas darbbu, traucjot ts nm saistties ar HIV daim, tiesa gan, pagaidm tikai men.

Last vairk ...

08.09.2019

Holesterns nav kaitnieks, ja t lmenis asins ir normls

Holesterns ir apvts ar daudz mtiem. To uzskata par kaitgu veselbai un pat nvjou. Tau t glui nav. Holesterns ir taukviela, kas organismam nepiecieama, t ir neatemama nu apvalka sastvdaa, no holesterna veidojas ultsskbes, dai hormoni, holesterns vajadzgs, ar lai sinteztos D vitamns. Vl viens mts - ka nevajag st treknumus, tad holesterna asins nebs.

Last vairk ...

<--  1 2 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
Decembris (25)   
Novembris (33)   
Oktobris (18)   
Septembris (23)   
Augusts (22)   
Jlijs (30)   
Jnijs (21)   
Maijs (26)   
Aprlis (29)   
Marts (29)   
Februris (30)   
Janvris (27)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
2012 (386)   
2011 (430)