Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2019. Jnijs

<--  1 2 ...  --> 

30.06.2019

Jauns reistrs

Last vairk ...

24.06.2019

Kpc odi nevar cilvku infict ar HIV

Lai ods sptu kdu infict, vajag, lai parazts vairotos t ns un migrtu siekalu dziedzeros. Tad iedzeot slimbas ierosintjs kop ar siekalm var iekt cilvka organism.

Last vairk ...

23.06.2019

Homofobija Brazlij tagad ir smags noziegums

Brazlijas Konstitucionl tiesa homofobiju pieldzinjusi rasismam. Darbbas, kas vrstas pret LGBT-cilvkiem, tagad tiks kvalifictas k noziedzgas.

Last vairk ...

23.06.2019

Lepoos bt Goda leiona loceklis

Francijas prezidents Emanuels Makrons apbalvojis britu dziedtju Eltonu Donu ar Francijas Goda leiona ordeni. Apbalvoanas ceremonija notika Elizejas pil bez preses kltbtnes. Pc tam prezidents un dziedtjs uzrunja pie pils galvens ieejas sapulcjuos.

Last vairk ...

20.06.2019

Testpunkts atkal atvrts

Baltijas HIV asocicija ar prieku pazio: Testpunkts atkal atvrts uz laiku cits telps Krija Barona iel 130, k-3, Paldzbas centrs. Darba laiks tas pats: otrdiens un trediens 18:00 - 20:30. Telefons pierakstam: 28441324.

Last vairk ...

19.06.2019

Narkotikas: tendences un aktualittes

Last vairk ...

18.06.2019

Norisinjs ikgadj HIV profilakses punktu darbinieku sanksme

14. jnij Slimbu Profilakses un kontroles centr norisinjs ikgadj HIV profilakses punktu darbinieku sanksme. Atskatties uz 2018. gad paveikto, diskutt par aktualittm un dalties pieredz bija ieraduies prstvji no Liepjas, Ogres, ekavas, Tukuma, Jrmalas un Rgas HIV profilakses programmm.

Last vairk ...

17.06.2019

Spgi jautjumi

Vai var inficties ar HIV stomatoloiskaj kabinet? K uz mutes dobuma gotdas izpauas vairums infekcijas slimbu? Kdi simptomi var nordt uz HIV infekcijas esambu?

Last vairk ...

15.06.2019

Pret vakcnu izturas ar piesardzbu

Vakcna DNA-rTV, ko izstrdja nieu zintnieki, pc klnisko ptjumu pirms fzes rezulttiem tika atzta par drou un spjgu paldzt izstrdt imunitti pret HIV. Tomr paziojums tiesaist par brvprtgo meklanu, lai veiktu ptjumu otro fzi, socilajos tklos izraisja lielku piesardzbu nek ieinterestbu daudzi apgalvoja, ka pc vakcnas saemanas volontieri vartu trk inficties ar vrusu.

Last vairk ...

14.06.2019

Vienuviet par labiem nodomiem

Piekt daa aptieku apmekltju ldz padomu, kuri no rsta izraksttajiem medikamentiem recept jiegdjas obligti, bet kurus var nepirkt, bet grtbas ar visu rsta izrakstto recepu zu iegdi ir vismaz pusei pacientu.

Last vairk ...

13.06.2019

Tas ir nopietni, ja dzvo eit, bet strd tur

Latvijas valstspiedergie, kuri strd un maks nodokus vai saem pensiju cit valst, bet viu reistrta pastvg dzvesvieta ir Latvij, valsts apmakstus veselbas aprpes pakalpojumus ir tiesgi saemt, rstniecbas iestd uzrdot ts valsts izsniegtu S1 veidlapu.

Last vairk ...

13.06.2019

Krievi ar grass atslgt gnu

Krievu biologs Deniss Rebrikovs ogad ir gatavs veikt eksperimentu, ja saems atbilstou atauju. Eksperiment paredzts atslgt gnu, kas kod olbaltumvielas, kuras auj HIV iekt organisma ns.

Last vairk ...

12.06.2019

Krtj vai pdj?

Dzves balle pc savas btbas vairk ldzins nevis tradicionlajm Vnes ballm, bet grandioziem karnevliem, un paskuma tda evolcija rada jautjumus.

Last vairk ...

11.06.2019

Taivn vienkrojui piekuvi patestanai uz HIV

Strauji pieaugot jauniem HIV gadjumiem, Taivnas varas iestdes vienkroja piekuvi individuls diagnosticanas komplektiem. Patestans komplekti uz HIV, izmantojot asinis un siekalas, bs pieejami visos diennakts veikalu tklos. Eksperti dadi attiecas pret jaunievedumu.

Last vairk ...

10.06.2019

Jau jnij - jlij notiks pirmie seminri iedzvotajiem vecum virs 55 gadiem

Seminru mris ir izskaidrot iespjas un ldz ar to motivt iedzvotjus vecum virs 55 gadiem dzvot aktvi, domt pozitvi, bt radoiem, izprast un sekmt savu psiholoisko, fizisko un socilo vajadzbu ldzsvaru, kas ir cilvka veselbas pamat.

Last vairk ...

10.06.2019

Lasiet rsts.lv

Last vairk ...

09.06.2019

Pacientam jbt izgltotam

Daudzi no tiem, kas uzzinjui savu HIV statusu un skui lietot ARV-terapiju, oti satraucas par to, vai tagad drksts lietot citas zles bez rsta ataujas. Cik sareti ir izlemt, ko drkst lietot kop ar ARV-prepartiem un ko nedrkst?

Last vairk ...

05.06.2019

SPKC ieprk socilo pakalpojumu

Slimbu Profilakses un kontroles centrs izsludinja iepirkumu: Atbalsta personu pakalpojumu nodroinana pozitva HIV un/vai B hepatta eksprestesta rezultta saemanas gadjum Nr. SPKC 2019/13. Piedvjumu iesnieganas termi 17.06.2019.

Last vairk ...

04.06.2019

PENNVAX-GP acmredzot strd

Inovio izstrdt vakcna aktiviz organisma imno atbildi uz patognu un aizsarg no HIV seus mneus. Tas ir, cilvka organisms spj pusgadu ne vien atpazt vrusu, bet ar sekmgi cnties ar to, izsargjoties no saslimanas ar HIV-infekciju. Iepriek minjumi radt vakcnu beidzs ar neveiksmi.

Last vairk ...

03.06.2019

AGIHAS: Aina, ko ieraugm, nav iepriecinoa

Last vairk ...

<--  1 2 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
Decembris (25)   
Novembris (33)   
Oktobris (18)   
Septembris (23)   
Augusts (22)   
Jlijs (30)   
Jnijs (21)   
Maijs (26)   
Aprlis (29)   
Marts (29)   
Februris (30)   
Janvris (27)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
2012 (386)   
2011 (430)