Biedrba "Apvienba HIV.LV"+371 26062077 (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2019

<--  ... 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 ...  --> 

14.06.2019

Vienuviet par labiem nodomiem

Piekt daa aptieku apmekltju ldz padomu, kuri no rsta izraksttajiem medikamentiem recept jiegdjas obligti, bet kurus var nepirkt, bet grtbas ar visu rsta izrakstto recepu zu iegdi ir vismaz pusei pacientu.

Last vairk ...

13.06.2019

Tas ir nopietni, ja dzvo eit, bet strd tur

Latvijas valstspiedergie, kuri strd un maks nodokus vai saem pensiju cit valst, bet viu reistrta pastvg dzvesvieta ir Latvij, valsts apmakstus veselbas aprpes pakalpojumus ir tiesgi saemt, rstniecbas iestd uzrdot ts valsts izsniegtu S1 veidlapu.

Last vairk ...

13.06.2019

Krievi ar grass atslgt gnu

Krievu biologs Deniss Rebrikovs ogad ir gatavs veikt eksperimentu, ja saems atbilstou atauju. Eksperiment paredzts atslgt gnu, kas kod olbaltumvielas, kuras auj HIV iekt organisma ns.

Last vairk ...

12.06.2019

Krtj vai pdj?

Dzves balle pc savas btbas vairk ldzins nevis tradicionlajm Vnes ballm, bet grandioziem karnevliem, un paskuma tda evolcija rada jautjumus.

Last vairk ...

11.06.2019

Taivn vienkrojui piekuvi patestanai uz HIV

Strauji pieaugot jauniem HIV gadjumiem, Taivnas varas iestdes vienkroja piekuvi individuls diagnosticanas komplektiem. Patestans komplekti uz HIV, izmantojot asinis un siekalas, bs pieejami visos diennakts veikalu tklos. Eksperti dadi attiecas pret jaunievedumu.

Last vairk ...

10.06.2019

Jau jnij - jlij notiks pirmie seminri iedzvotajiem vecum virs 55 gadiem

Seminru mris ir izskaidrot iespjas un ldz ar to motivt iedzvotjus vecum virs 55 gadiem dzvot aktvi, domt pozitvi, bt radoiem, izprast un sekmt savu psiholoisko, fizisko un socilo vajadzbu ldzsvaru, kas ir cilvka veselbas pamat.

Last vairk ...

10.06.2019

Lasiet rsts.lv

Last vairk ...

09.06.2019

Pacientam jbt izgltotam

Daudzi no tiem, kas uzzinjui savu HIV statusu un skui lietot ARV-terapiju, oti satraucas par to, vai tagad drksts lietot citas zles bez rsta ataujas. Cik sareti ir izlemt, ko drkst lietot kop ar ARV-prepartiem un ko nedrkst?

Last vairk ...

05.06.2019

SPKC ieprk socilo pakalpojumu

Slimbu Profilakses un kontroles centrs izsludinja iepirkumu: Atbalsta personu pakalpojumu nodroinana pozitva HIV un/vai B hepatta eksprestesta rezultta saemanas gadjum Nr. SPKC 2019/13. Piedvjumu iesnieganas termi 17.06.2019.

Last vairk ...

04.06.2019

PENNVAX-GP acmredzot strd

Inovio izstrdt vakcna aktiviz organisma imno atbildi uz patognu un aizsarg no HIV seus mneus. Tas ir, cilvka organisms spj pusgadu ne vien atpazt vrusu, bet ar sekmgi cnties ar to, izsargjoties no saslimanas ar HIV-infekciju. Iepriek minjumi radt vakcnu beidzs ar neveiksmi.

Last vairk ...

03.06.2019

AGIHAS: Aina, ko ieraugm, nav iepriecinoa

Last vairk ...

03.06.2019

Par HIV sarunu festivl "Lampa" Css

Lomu spu darbnca "Es k Tu, Tu k Es"; HIV pietura; lekcija/diskusija "Tips & tricks par drou seksu un HIV".

Last vairk ...

31.05.2019

Balle dzvei

8. jnij Vn notiks lielkais labdarbas paskums Eirop cilvku ar HIV/AIDS atbalstam Life Ball. ogad aprit 26 gadi kop pirms balles norises. Tomr pats projekts tuvojas finlam.

Last vairk ...

31.05.2019

Vstis no kaimivalsts

2018. gad Krievij 19 cilvki inficjs ar HIV, kad viiem tika sniegta medicnisk paldzba. Krievijas Veselbas ministrija ierosinjusi ar likumu kas aizliegt HIV-disidentismu, tas ir, izplatt nepatiesas zias par HIV-infekciju un AIDS.

Last vairk ...

30.05.2019

NRA.lv: Vai ir jga gult diendusu?

Vairk nek 85% visu zdtju sugm raksturgs daudzfzu miegs - vii ik pa laikam nosnauas visas diennakts garum. Cilvki ir vienfzes gultji, kuriem diennakt ir viens miega un viens nomoda periods, lai gan nav skaidri zinms, vai t iekrtojusi daba vai ar du modeli gadu tkstou gait cilvki izvljuies pai.

Last vairk ...

30.05.2019

Mris nosprausts

Baltkrievija ir sev izvirzjusi ambiciozu mri ldz 2023. gadam ierobeot HIV infekcijas epidmiju.

Last vairk ...

29.05.2019

Ilona Ceicne par darbu, kas liek augt

Last vairk ...

29.05.2019

Tuvojas termi

Mums ir palicis pusotrs gads ldz 2020. gada beigm, lai paveiktu virkni oti ambiciozu uzdevumu: 90-90-90.

Last vairk ...

28.05.2019

Somijas pensionri import no Krievijas HIV

Profilakses nolk uz robeas ar Krieviju pieaug specilo patruu skaits. s patruas veido Sarkan Krusta brvprtgie, kas dala prezervatvus un piedv eksprestestus.

Last vairk ...

27.05.2019

Karsts zias

pai svarga ldzestba ir HIV infekcijas gadjum, kad viltg vrusa savaldana nav iespjama bez sistemtiskas, preczas un konsekventas pieejas. Slimbas, kas agrk tika uzskattas par nves spriedumu pacientiem, prvrtuas par rstjamm hroniskm slimbm. HIV stigmas ptjums auj palkoties uz s slimbas diagnostikas un aprpes sistmu no cilvku, kuri dzvo ar HIV, skatpunkta. Vlas audzt medicniski izmantojamas kaepes.

Last vairk ...

<--  ... 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
Decembris (25)   
Novembris (33)   
Oktobris (18)   
Septembris (23)   
Augusts (22)   
Jlijs (30)   
Jnijs (21)   
Maijs (26)   
Aprlis (29)   
Marts (29)   
Februris (30)   
Janvris (27)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
2012 (386)   
2011 (430)