Biedrba "Apvienba HIV.LV" (ik dienu pl. 9 - 21)
apvieniba@apvienibahiv.lv

 

2013

<--  ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 ...  --> 

11.10.2013

Prioritte bez dadu pacientu grupu diskrimincijas

Veselbas ministrija par prioritti izvirzjusi mri rast risinjumu, kd veid kompensjamos medikamentus brniem vartu apmakst pilnb. Ministrija nordjusi, ka, palielinot kompenscijas apjomu konkrtu diagnou pacientiem, btu vajadzga vl lielka summa, turklt to vartu uzskatt par citu pacientu diskriminciju, tpc pareizk btu par prioritti izvirzt tiei brnus.

Last vairk ...

11.10.2013

Ekonomiski nvjoais C hepatts

Nabadzgm valstm, kurs pastv valsts finanst veselbas aprpes sistma, slpts C hepatta epidmijas sekas var izrdties katastroflas. Ptjumu veica kompnijas Milliman, Inc eksperti.

Last vairk ...

10.10.2013

Ldzam nepalikt mal

Farmcijas jomas konsultatvs padomes sd 10. oktobr Veselbas ministrijas Valsts sekretrs Rinalds Muci ststja par 2014. gad pieejamo finansjumu kompensjamm zlm. Ldzam izlast un atsaukties! 2014. gad paredzts samazint budeta izdevumus kompensjamiem medikamentiem par aptuveni 835 tkstoiem latu. is samazinjums ir attiecb pret ogad reli paredzto kompensjamo zu patriu. Ar ko tas draud?

Last vairk ...

10.10.2013

Pieprasa palielint izdevumus zu kompenscijai

Farmcijas jomas konsultatvs padomes (FJKP) dalborganizcijas un 5 biedrbas, kas nav FJKP loceki - tostarp biedrbas "Apvienba HIV.LV" un "Atbalsta Grupa infictajiem ar HIV un AIDS slimniekiem (AGIHAS)" - 10. oktobr parakstja kolektvo vstuli "Par valsts finansjuma palielinanu veselbas aprpei un zu kompenscijai 2014. gada budet" Latvijas Republikas varai.

Last vairk ...

10.10.2013

"GoogleGlass" brilles ieies medicn

Starptautisk moderno tehnoloiju kompnija "Philips" un tehnoloiju vadbas konsultciju uzmums "Accenture" vienojuies par operatvas pacientu datu apraides koncepta "GoogleGlass IntelliVue Solutions" izstrdi.

Last vairk ...

09.10.2013

Tuvkie svargie notikumi

Last vairk ...

08.10.2013

Ne naudas, ne vairs ar soljumu

Hepatta biedrba odien tiksies ar Finanu ministrijas un citu institciju prstvjiem, lai prruntu iespjas valstij pilnb apmakst hepatta slimnieku rstanu.

Last vairk ...

08.10.2013

Strupce

Nacionlais Veselbas dienests: nepiecieam papildus finansjuma d HIV infekcijas terapijas uzskanas kritriju maia bs atkarga no zu iegdes kompenscijas sistmai pieirt finansjuma 2014. gad.

Last vairk ...

07.10.2013

Nonkui ar ldz kaiem

Atsevii kaa AIDS vrusa peptdi darbojas absolti pozitvi, veidojot T-nas cilvka organism. Kau AIDS vrusa fragmenti izraisa ar HIV inficta cilvka organisma imnatbildi.

Last vairk ...

07.10.2013

Apbalvots Eltons Dons

Britu dziedtjs Eltons Dons kuvis par vienas no galvens Rokfellera fonda prmijas - Lifetime Achievement Award - lauretu. Pazstamajam komponistam un pianistam o balvu piera par ilggadju ieguldjumu c ar AIDS. Apbalvoanas ceremonija notiks 30. oktobr ASV galvaspilst. Pirms simts gadiem izveidotais Rokfellera fonds ir ar nolmis sniegt ievrojamu ziedojumu labdarbas fondam, ko pirms vairk nek 20 gadiem izveidoja sers Eltons Dons, lai paldztu ar AIDS slimajiem. Mziis bija viens no pirmajiem, kas apzinjs, cik svargi ir maint sabiedrbas attieksmi pret diem slimniekiem.

Last vairk ...

07.10.2013

Aicinm piedalties Latvij pirmajs Psiholoijas diens

Ldz 25. oktobrim Latvij pirmo reizi notiks Psiholoijas dienas, kuru mris ir sekmt atvrtu, radou vidi profesionlai diskusijai un dzikai izpratnei par psiholoiju msdiens, k ar informt sabiedrbu par psihologu darbu.

Last vairk ...

07.10.2013

C hepatts de facto

Veselbas ministrija aprinjusi: ja valsts grib palielint atbalstu pacientu ar C hepattu rstanai, tad ik gadu zu kompenscijai papildus nepiecieami trs miljoni latu. Tomr ministrija nav aprinjusi, cik valstij izmaks s slimbas nerstana.

Last vairk ...

04.10.2013

Pensiju likuma grozjumi 1. oktobr jauna invalidittes pensiju prrinanas krtba

Last vairk ...

03.10.2013

Nodoku pardi valstij

rstniecbas nozares neto apgrozjums 2012. gad bijis 427,05 miljoni latu. Savukrt nozar nodarbinto nodoku makstju pards uz 2013. gada 1. augustu bija 3,15 miljoni latu. Nozar darbojas 6695 nodoku makstji, tostarp 465 pievienots vrtbas nodoka makstji un 784 mikrouzmumu nodoka makstji.

Last vairk ...

03.10.2013

Ar HIV laulb nestsies (eenija)

2012. gad 88 priem nedeva atauju precties, lai novrstu HIV infekcijas izplatanos starp jaunlaultajiem. Es nemainu savu lmumu. Uzskatu, ka katram paam jlemj, ar ko vi stsies laulb, un juzemas atbildba par savu lmumu.

Last vairk ...

02.10.2013

Intravaginlais riis

Ziemerietumu universitt ASV izstrdts unikls intravaginlais riis, kas sievieti efektvi aizsarg no HIV. T darbba balstta uz antiretrovrusu preparta tenofovra izmantoanu.

Last vairk ...

30.09.2013

Patestans uz HIV Lielbritnij atauta no 2014. gada apra

Gejiem, kuri atgrieas mjs pc naktsklubu apmekljuma Londonas dienvidu rajonos, jau izdala bezmaksas komplektus, lai patesttos uz HIV. Paskuma mris ir samazint nediagnosticto HIV inficans gadjumu skaitu Lielbritnijas galvaspilst.

Last vairk ...

30.09.2013

Un pie mums "Eei Amerik" (1. un 15. oktobr Dailes tetr)

audis ir prdzvojui tkstogadi, un cilvka sirds dzvo lzdama. Pasaul valda materilisma triumfs un veiksmgo cilvku noteiktie likumi. Eei ir izzudui. Vai ar tomr ne?.. Iemljies prtis, no kuriem viens ir slims ar AIDS un kuram eelis pazio, ka vi ir pravietis...

Last vairk ...

30.09.2013

Traisk izrde

Traiski notikumi Kandas medicnas vstur kuvui par izrdes tmu, kuras pirmizrde ar pankumiem notika Toronto. Mediu vainas d vairku gadu laik vairk nek 1000 kandieu tika inficti ar HIV un vairk nek 30000 ar C hepatta vrusu.

Last vairk ...

30.09.2013

ASV naudas maiss

Amerikas Savienots Valstis apmus turpint un paplaint starptautisks programmas cai ar AIDS finansanu. ASV Kongresa augpalt un apakpalt iesniegti likumprojekti, kas paredz pagarint finansjumu ldz 2023. gadam.

Last vairk ...

<--  ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 ...  --> 
Pc datuma
2021 (3)   
2020 (114)   
2019 (313)   
2018 (352)   
2017 (354)   
2016 (341)   
2015 (337)   
2014 (322)   
2013 (371)   
Decembris (20)   
Novembris (33)   
Oktobris (43)   
Septembris (45)   
Augusts (18)   
Jlijs (38)   
Jnijs (16)   
Maijs (37)   
Aprlis (32)   
Marts (29)   
Februris (30)   
Janvris (30)   
2012 (386)   
2011 (430)